Мира Симеуновић

Професор руског језика, педагошки саветник, коаутор комплета уџбеника за руски језик у основној школи (5-8.р) „Наш класс” и аутор наставног материјала. Више од 10 година водим секцију руског језика „Умница”, и бавим се низом других активности, од којих неке можете видети на овом сајту.

Написала Мира Симеуновић

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић