Формативно оцењивање (2024)

Формативно оцењивање (2024)

Кратак приручник, помоћ колегама у формулисању формативних оцена. Дајем само свој део приручника (теоријски део радиле су друге колеге).

За разлику од сумативне оцене која је усмерена на резултате, формативно оцењивање је вредновање самог процеса учења. Формативним оцењивањем врши се праћење напредовања, ангажовања и мотивисаности ученика, активност на часовима, дисциплина, редовно доношење прибора, израда домаћих задатака, поштовање наставника и ученика у одељењу. Води се у педагошкој свесци наставника или у активностима у е-дневнику. Из њега проистиче оцена за рад на часу на крају сваког класификационог периода или на крају полугодишта и године. ФО омогућава оперативну везу између наставника и ученика и даје могућност унапређивања знања и вештина ученика, као и свеукупног односа према раду и околини. Кроз формативну оцену наставник обавезно даје повратну информацију ученику (која треба да буде што чешћа) шта би требало да уради како би био успешнији.

Ово оцењивање је процесно, развојно и подстицајно, јер се одвија у току учења и усмерава ученике на одређене циљеве, садржаје и подстиче их на наредне кораке у развоју, оно треба да омогући ученику да постане аутономан у учењу, да разуме шта се од њега тражи, али и да самостално прати, регулише, вреднује и унапређује процес свог учења. Управо због личног увида у резултате свог рада, може се рећи да ФО има и превентивну функцију, тј. помаже у спречавању неуспеха ученика.

Формативним оцењивањем се развија критичко и мишљење ученика, као и разумевање постојања и примене критеријума вредновања, што ће у будућности бити саставни део њиховог живота и рада. Оно евидентира и начин како ученик учи, степен његове самосталности, способност за тимски рад, тј. ниво остваривања сарадње у процесу учења са другим ученицима. Са друге стране, оно обезбеђује индивидуализацију процеса учења кроз праћење напредовања сваког детета. Такође подржава развој међупредметних компетенција (сарадња, комуникација, читалачка писменост, предузимљивост, дигиталне компетенције и др.).


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић