РКИ викторина 5 (2019)

ТРИЗ-педагогија на часу РКИ

Квиз за крај петог или почетак шестог разреда. Прилика да видимо шта смо научили, али кроз игру, без размишљања о оценама.

Квиз за ученике 5. разреда, за руски језик као други страни (са презентацијом)

Време одржавања: јун 2019. године

Разред и одељење: одељења 5/1 и 5/3

Аутор: Мира Симеуновић, професор руског језика и књижевности

РКИ викторина 5 (2019)

Опис: Квиз је намењен ученицима 5 разреда на крају школске године, као тест обнављања градива петог разреда, након прве године учења руског језика. Овакав час може се организовати и на почетку 6. разреда, као својеврсни иницијални тест и припрема за градиво 6. разреда. Квиз је индивидуални и у њему учествују ученици који то желе (најуспешнији могу добити оцене или дипломе). Жири чине ученици старијих разреда који бележе бодове учесника. На већину питања ученици дају усмене одговоре, али има и задатака / игара за које се одговори бележе, па се након писања проверавају одговори или се дају члановима жирија.

Овакав квиз је добар начин за обнављање градива из претходне школске године, а служи као нестандардан метод утврђивања језичких знања на елементарном нивоу.

Посебну актуалност овом виду провере знања даје то што је припремљен у форми игре, која је једна од основних активности деце, али је такође и битан елемент њиховог развоја. У настави игра доприноси реализацији образовних, развојних и васпитних задатака, тиме што утиче на појаву, развој и унапређење низа позитивних особина ученика, почев од способности брзог логичког мишљења, показивања предметних знања у колективној форми или индивидуалној, па све до повећања мотивације за учење, развоја креативности, подстицања такмичарског духа и мотивације за самореализацију личности ученика.

ЦИЉ: обнављање и утврђивње језичких знања посредством игре – квиза такмичарског карактера

Задаци: обновити основне језичке (фонетске, ортографске, лексичке и др.) јединице, рађене  током петог разреда; развијати логичко мишљење и такмичарски дух; васпитавати заинтересованост и поштовање према руском народу и култури; мотивисати позитиван однос према руском језику као школском предмету.

Припрема и материјал: наставник припрема презентацију, ученицима је задато да понове неке теме из градива (нпр. писање слова Ы, бројеве, множину именица, конструкције типа «у меня есть» за исказивање својине, информације о Москви, грађевинама, чувеним личностима и др.); на часу се користе компјутер и пројектор.

Садржај игара: квиз се састоји од 8 игара, свака од њих има одређену тему / граматичку целину која се обнавља. После сваке конкретне игре ученици одговарају на питања на основу слике/фотографије (културолошка питања о институцијама, писцима и сл.).

Ток часа

Уводни део

Наставник проверава присуство ученика, члановима жирија даје спискове учесника квиза. Затим наставник (или задужени ученици старијих разреда) упознаје ученике са називима, садржајем игара, правилима игре, бодовањем и сл.

Називи игара:

 1. «УМНОЖИ СЛОВЕЧКО»               –         УМНОЖИ РЕЧ
 2. «НАЙДИ ПАРОЧКИ»                      –         НАЂИ ПАРОВЕ
 3. «ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО!»              –         ГОВОРИ ПРАВИЛНО
 4. «УГАДАЛКА»                                  –         ПОГАЂАЛИЦА
 5. «БЕЗОШИБОЧНО»                          –         БЕЗ ГРЕШКЕ
 6. «СЕМЬЯ»                                          –         ПОРОДИЦА
 7. «СЛОВОЦВЕТ»                                –         ОБОЈЕНЕ РЕЧИ
 8. «СОСЧИТАЛКИ»                             –         САБИРАЛИЦА
 9. «КТО ЭТО? / ЧТО ЭТО?»                –         КО ЈЕ ТО? ШТА ЈЕ ТО?

Централни део

Ток игре:

УМНОЖИ РЕЧ. У првој игри проверава се знање множине именица. Наизменично одговарају такмичари 5/1 и 5/3. Дате су именице у једнини, траба рећи множину (притом пазити на писање слова «јери»). Задате речи су: план, ёжик, стих, учебник, парта, девушка, кошка, книга, слива, плащ. Решења су: планы, ёжики, стихи, учебники, парты, девушки, кошки, книги, сливы, плащи. За свако тачно решење (сваку реч) ученик добија један поен.

НАЂИ ПАРОВЕ. У другој игри ученици треба да пронађу парове речи, али не по изгледу (словима), већ по граматичким особеностима (императив, именица одређеног рода и сл.). Решења су: дай – учи; наше – твои; учитель – родитель; чай – трамвай; говоришь – идёшь; подруга – парта. За сваки исправно спојен пар речи добија се један поен.

ГОВОРИ ПРАВИЛНО. Ова игра тестира знање једноставних комуникативних јединица (исказивање својине, кратка питања и одговори…). Како би било занимљивије, дате су илустрације појмова. Решења су: Это моя кошка. Чья это книга? У тебя есть балалайка? Это твоя собака? У вас есть самовар? Это наша гармошка. У нас (есть) матрёшка.

ПОГАЂАЛИЦА. Овде ученици погађају којих слова има у речи (наизменично постављају питања ученици оба одељења). Решење је реч здравствуйте. Проналазе једно по једно слово, ко раније дође до решења, добија онолико поена колико је неотворених слова остало у речи.

БЕЗ ГРЕШКЕ. У овој игри проверава се ортографско знање ученика у вези са писањем слова «меки знак» и «јери». У свакој понуђеној реченици су две грешке, ученици решавају «све или ништа». Добијају два поена или ни један. Решења су: Мне одиннадцать лет. Сколько тебе лет? Моя мама любит кино. Папа не любит футбол. В нашу школу пришёл новый учитель. Мой маленький брат поёт песню о зиме.

ПОРОДИЦА је игра у којој се тестирају називаи за чланове породице, али исто тако и брзина логичког размишљања ученика. Потребно је протумачити стрелице које воде од једног до другог члана породице и попунити празна поља називима тих чланова. Два поена се добијају за сваку исправну реченицу. Решења су: если я твоя бабушка, тогда ты мой внук. Я твоя внучка, а ты мой дедушка. Ты мой сын, я твоя мама. Ты мне сын, а я твоим детям бабушка. А вот наша кошка. Ты мой брат, я твоя сестра.

РКИ викторина 5 (2019)

ОБОЈЕНЕ РЕЧИ – игра у којој ученици треба да пронађу речи шоколад (зелена боја), теремок (сива боја), молоко (жута боја), стадион (плава боја), пожалуйста (бела боја), чебурашка (црвена боја). Речи се не траже по облицима у којима су скривени слојеви, већ по бојама. Игра се може учинити тежом уколико се неко поље остави празним, тј. ако неки слог недостаје.

САБИРАЛИЦА. У игри са бројевима треба сабрати смајлије, срца, звездице и друге облике и исправно написати бројеве: пять, четырнадцать, восемнадцать, десять. З а први број добија се један поен, за други и трећи – по три, за последњи – два поена.

КО ЈЕ ТО? ШТА ЈЕ ТО?

Након сваке тематске игре ученици одговарају на културолошка питања. Појмови су представљени фотографијом / илустрацијом. За основну информацију добија се један поен, за сваку додатну информацију може се добити још један. Одоговри су: Историјски музеј, крокодил Гена, Снешко Белић, Антон Павлович Чехов, Кремљ, Масленица, Храм Христа Спаситеља, Александар Сергејевич Пушкин, Храм Василија Блаженог, празник Васкрс, «Кукавица остаје на клупи» (песма), «Мој тата је добар» (песма), и Бољшој театар.

Завршни део часа:

По завршетку свих игара чланови жирија сабирају освојене бодове и проглашава се победник квиза. Дипломе добија првопласирани, а могу бити награђени и такмичари на првом месту у оба одељења. О томе наставник доноси одлуку након саопштавања бодова.

РКИ викторина 5 (2019)

У прилогу:

 • Табеле за бодовање (са списком учесника);
 • Кључ (решења за чланове жирија);
 • Пропозиције
 • Подсетник (за припрему такмичара)

КЉУЧ (за жири) – Ключ / решения викторины

УМНОЖИ СЛОВЕЧКО: планы, ёжики, стихи, учебники, парты, девушки, кошки, книги, сливы, плащи.

Исторический музей; Крокодил Гена.

НАЙДИ ПАРОЧКИ: дай – учи, наше – твоя, учитель – родитель, чай – трамвай, говоришь – идёшь, подруга – парта.

Снеговик; Антон Павлович Чехов.

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО: это моя кошка; чья это книга; у тебя есть балалайка; это твоя собака; у вас есть самовар; это наша гармошка; у нас есть матрёшка.

Красная площадь (Кремль).

УГАДАЛКА: ЗДРАВСТВУЙТЕ

Масленица; Храм Христа спасителя.

БЕЗОШИБОЧНО: мне одиннадцать лет; сколько тебе лет; моя мама любит кино; папа не любит футбол; мой маленький брат поёт песню о зиме; в нашу школу пришёл новый учитель.

Александр Сергеевич Пушкин; Храм Василия Блаженного.

СЕМЬЯ: Если я твоя бабушка, тогда ты мой внук. Я твоя внучка, а ты мой дедушка. Ты мой сын, а я твоя мама. Ты мой папа, я твоя дочка. Ты мне сын, а я твоим детям бабушка. А вот наша кошка.

«Трус не играет в хоккей»; «Мой папа хороший».

СЛОВОЦВЕТ: шоколад, чебурашка, стадион, пожалуйста, молоко, теремок.

Пасха; Большой театр.

СОСЧИТАЛКИ: пять, четырнадцать, восемнадцать, десять.

Пропозиције квиза (за чланове жирија)

УМНОЖИ СЛОВЕЧКО: један поен за тачно решење (за сваку реч посебно), одговара се по паровима речи: један пар 5/1, следећи пар – 5/3…

НАЙДИ ПАРОЧКИ: један поен за сваки спојен пар речи („ко пре“).

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО: три поена за сваку реченицу. Ако реченица није комплетна може се добити 1 поен (наизменично 5/1 и 5/3).

УГАДАЛКА: по један поен за свако погођено слово. Ко погоди реч добија онолико поена колико је слова недостајало када је рекао решење (наизменично погађају слова).

БЕЗОШИБОЧНО: у свакој реченици су по две грешке. Учесник добија два поена или ништа (одељења наизменично решавају реченице).

СЕМЬЯ: свака реченица носи два поена (осим последње – 1 поен). Одељења наизменично решавају реченице.

СЛОВОЦВЕТ: колико слогова – толико поена (бела и црвена боја – 4, остале по три поена). Ученици се јављају чим открију решење у било којој боји, било којим редоследом.

СОСЧИТАЛКИ: први број – један поен, други и трећи по три, четврти – два поена (јавља се ко зна да каже и да издиктира писање члану жирија).

СЛИЧИЦЕ: сваки појам носи два поена за тачно решење („ко пре“).

МАКСИМУМ БОДОВА: 114 + ЗДРАВСТВУЙТЕ

1. 10

2. 6

3. 21

4. ЗДРАВСТВУЙТЕ

5. 12

6. 11

7. 19

8. 9

СЛИКЕ: 13/2= 26

ПОДСЕТНИК (припрема за такмичаре)

ИГРЕ: 1. Умножи словечко; 2. Найди парочки; 3. Говори правильно; 4. Угадалка; 5. Безошибочно; 6. Семья; 7. Словоцвет; 8. Мы едем, едем, едем…; 9. Сосчиталки; Кто / что?

ИМЕНИЦЕ: План, балалайка, самовар, ёжик, стих, учитель, чай, подруга, учебник, парта, девушка, кошка, книга, слива, плащ, родитель, парта, трамвай, кошка, книга, собака, гармошка, матрёшка, кино, лето, зима, футбол, мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочка, внук, внучка, шоколад, молоко, теремок, чебурашка, стадион

ГЛАГОЛИ: идти, говорить, любить, учить, дать (дай)

ЗАМЕНИЦЕ: Это, вот, моя, мой, твой, твоя, чей, чья, у меня есть, наш/наша/наше, у тебя есть, у вас есть, у нас есть…

ПРИДЕВИ, ПОЗДРАВИ: Привет, здравствуйте, до свидания, пока, пожалуйста; Сколько, маленький, новый, новая; БРОЈЕВИ: Числительные до 20

ЛИЧНОСТИ, ПРАЗНИЦИ, ОБЈЕКТИ: Храм Василия блаженного, крокодил Гена, Кремль, Масленица, Пасха, Пушкин, Большой театр, Исторический музей, Храм Христа спасителя, А.П. Чехов

ПЕСМЕ: Трус не играет в хоккей, Мой папа хороший, Голубой вагон, Пусть бегут…

Барајево,

ОШ „Кнез Сима Марковић“

Јун 2019. године

Мира Симеуновић, професор руског језика и књижевности

НАПОМЕНА

Квиз се налази међу публикацијама на личном блогу на сајту пед-копилка под следећим називом и може се погледати на адреси:

„Викторина «Мы учим русский язык» – РКИ в пятом классе с презентацией“

https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/viktorina-my-uchim-ruskii-jazyk-rki-v-pjatom-klase-s-prezentaciei.html


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић