ИОП 3 у ОШ (2021/2022)

ИОП 3 у ОШ (2021/2022)

„Сазнали на семинару, применили у пракси“ – још један конкурс ЗУОВ-а у чијој бази радова имамо свој пример добре праксе.

„Пример успешне реализације ИОП-а 3 у основној школи (руски језик)“

Област: Страни језик

Активност је реализована кроз: Ваннаставна активност

Активност је реализована са циљном групом: децом / ученицима

Циљ рада: Циљ ИОП-а 3: максимална реализација талената ученице, уз помоћ, подршку и усмеравање од стране наставника, уз сагласност родитеља и подршку стручне службе.

Место и време реализације:

Активности и успеси ученице реализовани су током 2021/2022. г. у школи, али и у другим установама: Руски дом у Београду, Руска школа при амбасади Руске Федерације у Београду, Нови Сад, Шид, али и кроз онлајн активности које су биле у организацији Пушкинског института у Москви и Председничке библиотеке у Санкт Петербургу.

Учесници реализације: Ученица Јана Симоновић, Мира Симеуновић – наставник руског језика и педагошки саветник, стручна служба, родитељи.

Активности наставника/васпитача/стручног сарадника:

Активности наставника директно зависе од мотивације ученика и са њом су у односу узајамне условљености: што је већа мотивација ученика, то наставник има више могућности да понуди шири круг активности. Истовремено, што је богатија иницијатива наставника, мотивација ученика се повећава.

У периоду реализације ИОП-а 3 (током административно „покривеног“ осмог разреда) наставник је иницирао бројне активности у раду са ученицом. Те активности могу се груписати у неколико сегмената, почев од предметних: језик, књижевност, култура, до оперативних (у припреми и реализацији сваке појединачне активности).

1. Проналажење и достављање ученици разних језичких садржаја: тестови са такмичења из претходних година (школско, општинско, градско); тестови са НИС олимпијаде; међународни тестови руских институција (нпр. из Пушкинског института у Москви – по језичким нивоима: ТРКИ – А1, А2…); језички приручници и граматике, нпр. приручник „Русский язык в таблицах и схемах“ / „Руски језик у табелема и шемама“.

Наставник прати рад ученице на тестовима које је послао преко платформе ТИМС, или заједно са ученицом ради на часовима додатне наставе у школи: прегледа све урађене тестове, коригује грешке, даје упутства за савладавање сложенијих структура и правила, објашњава, усмерава.

2. Проналажење и достављање ученици разних књижевних садржаја:

Наставник врши одабир примерене ученици литературе, нпр.: „Живая шляпа“ Н. Носов – сборник рассказов (збирка приповедака), „Денискины рассказы“ – сборник рассказов (збирка приповедака), „Читаем по-русски“ – сборник рассказов для иностранных студентов (зборник прича за стране студенте) и сл.

Наставник помаже ученици у читању и анализи прочитаних текстова (правилан изговор, превод нејасних израза и сл.). Рад се одвија непосредно (у школи), као и преко платформе ТИМС.

Напомена: осим додатних часова у школи, наставница и ученица су у заједничком раду провеле преко 40 сати (!) у онлајн комуникацији на платформи ТИМС од јануара до јуна 2022. године. Наведени језички, књижевни садржаји (као и детаљна евиденција трајања активности на платформи) могу се пронаћи у преписци наставнице и ученице.

3. Врши одабир музичких нумера на руском језику (и инструментала), врши избор поезије за такмичење рецитатора, осмишљава наступе, пише текстове, помаже ученици у припреми за такмичења и конкурсе (корекција грешака, акцената, интонације, дикције и сл.).

4. Наставница прати ученицу на сва такмичења и конкурсе (од тренутка запажања талента ученице, тј. од њеног 5. разреда) као и на сваку доделу награда (охрабрује, подстиче, али и снима, фотографише догађаје и сл.).

5. Наставница презентује ученицу на школским састанцима (Одељењско и Наставничко веће), припрема текстове и презентације за школски сајт, за лични блог на руском језику, објављује 4. (четврти) број електронског часописа секције руског језика „Умница“ – „КЛАСС!!!“, у потпуности посвећен успесима ученице која је (осим што је била веома посвећена и успешна на пољу руског језика) била ученик генерације у нашој школи у школској 2021/2022. Успехе ученице наставник презентује и члановима Београдске подружнице професора руског језика.

6. Наставница води евиденцију, попуњавајући образац за ИОП 3, заједно са специјалним педагогом школе.

Поред наведеног, наставник објављује радове, у којима презентује рад и успехе ученице. Радови су публикације на личном блогу наставника (на међународном педагошком сајту на руском језику), као и публикације у форми електронских новина / часописа секције „Умница“:

1) «Умница» – достижения секции русского языка в 2021 году (постигнућа секције „Умница“ током 2021. године – рад на блогу наставника на руском језику у којем су, између осталог, истакнута достигнућа „троструког победника“, Јане Симоновић); https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-umnica-dostizhenija-sekci-ruskogo-jazyka-v-2021-godu.html

2) Из опыта работы: «В гостях у А. С. Пушкина в Сербии» (подготовка конкурсной работы ко Дню русского языка) – Из личног искуства „У гостима код А. С. Пушкина у Србији“ – публикација на личном блогу наставника на руском језику у којем је приказан рад за међународни конкурс (Јана Симоновић је на том конкурсу добила „Сертификат победника“ и била једини награђени учесник из Србије): https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/iz-opyta-raboty-v-gostjah-u-a-s-pushkina-v-serbi-podgotovka-konkursnoi-raboty-ko-dnyu-ruskogo-jazyka.html /

3) „КЛАСС!!!“ 4 – умница года / паметница године (Јана Симоновић) – четврти „број“ електронског часописа секције руског језика „Умница“, у потпуности посвећен Јани Симоновић, као најуспешнијем члану секције икада (секција постоји преко десет година) са освојених двадесет диплома само у области руског језика: https://en.calameo.com/read/0066866231f7a728a9271

4) Умница года – награды – презентација награда / диплома ученице:

Активности учесника: ученика/деце/родитеља/колега…

У области руског језика ученица ради граматичка вежбања која добија од наставнице. Решења шаље наставници преко ТИМС-а или доноси у школу, након чега заједно са наставницом исправља грешке, анализира, бележи правила, усваја инструкције наставнице у вези са даљим радом – на шта треба да обрати пажњу у даљем раду на језичком садржају.

Учествује у домаћим такмичењима у знању руског језика: такмичење МПНТРС (школско, општинско, градско и републичко) и у НИС олимпијади (квалификациони ниво и финални круг у Новом Саду). Ученица је учествовала и у онлајн међународном такмичењу у знању руског језика „Россия в электронном мире“ („Русија у електронском свету“). (Детаљи у „Ефектима рада“.)

На пољу књижевности и културе у ширем смислу ученица је читала одломке из књижевних дела на руском језику, литературу за странце на руском језику, збирке приповедака за децу и младе – све оно што је наставница одабрала за њу. Након читања обављала је консултације са наставницом у циљу анализе и бољег разумевања текстова, као и унапређивања говорних и других језичких вештина на руском језику. (Наведено у претходном делу).

Учествовала је у такмичењу рецитатора у Руском дому – инсистирала је на поезији коју би могла посветити свом недавно преминулом оцу, па је наставница, по њеној жељи, пронашла песму «Хочу с тобой поговорить» – „Желим да попричам с тобом“ (песма је управо то – обраћање ћерке преминулом оцу). Рецитовање је било изузетно квалитетно (језички) и веома дирљиво.

Учествовала је у конкурсу „У свету бајки“ у Руском дому, за који је извела драматизацију Пушкинове „Бајке о цару Салтану“ (одломак на руском језику).

Учествовала је у литерарном конкурсу Друштва српско-руског пријатељства у Шиду „Свет без рата – деца говоре“, на којем је претходне године освојила прво место за састав, а ове године је успех поновила.

Учествовала је у међународном такмичењу Пушкинског института у Москви. Уз помоћ и подршку наставнице направила је победнички рад – презентацију и видео снимак поред споменика Александру С. Пушкину у Београду. (Погледати линкове.)

Поред рада са наставницом, ученица самостално истражује разне сегменте руске културе (од историје Русије и њене традиције, до руске народне и модерне музике), посећује руске сајтове, истражује и пише чланке за сваки од три броја електронског часописа секције руског језика „Умница“. Веома је мотивисана и заинтересована за увек нова и нова сазнања, максимално посвећена ономе што воли. Захваљујући својој упорности и неуморном раду, високим амбицијама и циљевима, постизала је сјајне резултате.

Активности ученице свесрдно је подржавала Јанина мајка, која је разумела љубав своје ћерке према руском језику – школском предмету у којем је могла да реализује разне таленте (од литерарног, преко музичког, све до суштинског за актуелни предмет – језичког).

Остварени исходи, резултати/ефекти рада:

Детаљни опис активности и награда ученице, њено учешће у разним манифестацијама, (њен развој и напредовање од 5. до 8. разреда) може се видети у 4. броју електронског часописа секције руског језика „Умница“ – „КЛАСС!!!“ 4, који је наставница саставила (захваљујући систематичном евидентирању активности секције од 5. разреда ученице, као и раније) објавила у част најбоље ученице: https://www.calameo.com/books/0066866231f7a728a9271 У часопис је додато више линкова који воде до снимака – извођење руске музике, наступи ученице, конкурсни радови и сл. Часопис је постављен на сајт школе , а сви ученици који уче руски језик такође су добили линк, како би се упознали са изванредним успесима наше паметнице (то је један од битних ефеката рада са ученицом: додатна мотивација за све остале ученике, посебно талентоване у било којој науци или школском предмету).

Објављена је презентација (такође у форми електронских новина), која је приказ свих двадесет диплома (уз кратко прецизирање времена, врсте манифестације, назива и организатора конкурса/такмичења на којем је успех остварен): „Умница года – награды“ – презентација награда – https://www.calameo.com/books/006686623643916ecf9f6

Успеси ученице

Успеси ученице у осмом разреду, током рада (званично) по ИОП-у 3:

• Такмичења у знању руског језика (у организацији Друштва за стране језике и књижевности Србије и МПНТР):

Прво (1.) место на школском такмичењу

Друго (2.) место на општинском такмичењу

Прво (1.) место на градском такмичењу

Учешће на републичком такмичењу

• НИС олимпијада – пласман у финале (6. место у коначном рангирању)

• Прво (1.) место на конкурсу Руског дома «В мире сказок» (драматизација / рецитовање)

• Прво (1.) место на литерарном конкурсу ДСРП из Шида «Свет без рата – деца говоре»

• Друго (2.) место на такмичењу рецитатора у Руском дому – «Поэзии чарующие строки»

• Прво (1.) место и Сертификат победника на међународном такмичењу Пушкинског института у Москви «Что в имени тебе моём» (једини награђени такмичар из Србије)

• Пласман у финале међународног такмичења у знању руског језика «Россия в электронном мире» (онлајн)

(Сви наведени успеси прецизирани су, уз приказане дипломе, у часопису секције и у публикацији о дипломама.)

Напомене

• Након уписа ученице у средњу школу (Гимназија „Патријарх Павле“), новом одељењском старешини послата је комплетна документација ИОП -3, са евиденцијом о раду са ученицом по овом програму из предмета „руски језик“. Колегиници у гимназији послати су и електронски часописи секције, као и презентација са дипломама ученице. Такође, предметни наставник из основне школе послао је колегиници план транзиције – своје сугестије за даљи рад са ученицом.

• Подршку и помоћ у вођењу евиденције предметном наставнику пружила је Ружица Петровић, специјални педагог школе, у чијој документацији се налази и ИОП 3 за Јану Симоновић за руски језик (овде приложен као скенирани документ у ЗИП формату)

• У тексту рада наведени су линкови објављених радова који се могу погледати на сајтовима / платформама и сл., док ће у прилогу бити линкови за ПДФ верзије које су на драјву.

• Молим, обратити пажњу на бројне линкове унутар специјалног броја часописа „КЛАСС 4“, како бисте се уверили у раскошне таленте ученице.

У прилогу:

1. Зип образац ИОП 3 (скенирано) – линк (драјв)

2. ПДФ верзија електронског часописа секције „Класс 4“ – линк (драјв)

3. ПДФ верзија презентације са наградама ученице – линк (драјв)

ТЕКСТ ФОРМУЛАРА / ОБРАСЦА ЗА КОНКУРС (ПРИБЛИЖНО)

Назив програма обуке: „ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3“

Зашто сте се определили да похађате овај програм обуке?

Семинар је био организован у нашој школи и ја сам га одабрала, јер сам већ започела рад по ИОП-у 3 са једном талентованом ученицом. Желела сам да проширим своја знања у овој области, да се детаљније упознам са обрасцима за евиденцију активности по овом програму, са препорученим корацима, фазама рада, неопходним елементима у реализацији програма и сл. Чињеница је да много пажње посвећујемо ученицима којима је потребна додатна подршка (у смислу ИОП1 / ИОП2), док на другој страни, нема довољно искустава о раду по ИОП-у 3, примера из праксе колега на које бисмо се могли ослонити. Видела сам могућност да (уз нова стечена знања на обуци) управо мој дотадашњи, као и будући успешни рад са ученицом постане један од добрих примера из педагошке праксе.

Која стечена знања/вештине са обуке коју сте похађали сте применили у раду који шаљете на конкурс?

Применила сам знања у вези са евиденцијом активности по ИОП-у 3, са препорученим корацима, фазама рада, неопходним елементима у реализацији програма и сл.; вештину праћења ученице, правовременог и детаљног евидентирања њених активности и успеха (уз истовремено усмеравање, подстицање, охрабривање, пружање разних врста подршке);

Такође:

– богато искуство педагошког рада у предмету који предајем – руски језик као други страни језик;

– информатичка знања: 1. у комуникацији са ученицом; 2. у пружању помоћи и подршке за њене онлајн активности и успехе, 3. у презентовању бројних успеха;

– познавање психологије (тактичан приступ у раду, константно процењивање евентуалних промена, жеља, могућности, потенцијала, с обзиром на деликатан тренутак (након смрти оца ученице).

Како су стечена знања/вештине са обуке коју сте похађали допринели унапређивању Вашег образовно-васпитног/васпитно-образовног рада?

На семинару сам добила детаљније информације о формулисању сваког корака током израде ИОП плана, проширила сам знања о препознавању даровитих ученика (упознала сам се са особинама и облицима понашања даровитих ученика), схватила колико је битна улога учитеља / наставника у процесу праћења и подршке ученицима, у правовременој процени и каналисању енергије ученика у циљу што боље реализације талената. Упознала сам се са бројним аспектима ИОП-а 3, као што су: показатељи учења, креативности, мотивације; начини (музичког, драмског, литерарног и др.) изражавања талентованих ученика; важност процене зрелости, самосталности и домета даровитих ученика.

У чему видите добит за циљну групу?

Циљна група овог рада су колеге у основној школи. Кроз пример резултата рада са талентованом ученицом по ИОП-у 3 колеге ће упознати бројне сегменте ове врсте индивидуализације, нпр.:

  • формално-административну страну која обухвата: израду педагошког профила ученице, израду детаљног плана активности ученице и наставника, евалуацију постигнутог, као и (веома битан) план транзиције;
  • форму сарадње са родитељима и стручном службом, због неопходности тимског рада (као гаранције максимално успешне реализације талената ученице);
  • широк спектар могућности, као и реализованих активности за овај вид надарености (језички, музички, литерарни и др. таленти);
  • ниво посвећености који је неопходан код ученика и наставника, како би се успешно реализовали таленти.

Мира Симеуновић


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић