ДСЈКС – За „Живе језике“

ДСЈКС – За „Живе језике“

Допуњени Извештај са Трибине, за часопис „Живи језици“.

Статус и оцењивање Другог страног језика у V разреду основне школе, одржана у четвртак 20. септембра 2018. године у Сали за седнице Филолошког факултета Универзитета у Београду

Трибину је организовало Друштво за стране језике и књижевности Србије с циљем да се размене сазнања о потешкоћама до којих је дошло после доношења Закона о основама система образовања и васпитања којим је Други страни језик сврстан међу изборне програме који се оцењују описно. Наставници страних језика са сва три нивоа образовања одазвали су се у великом броју и живо учествовали у јавној расправи о различитим аспектима проблема. У име Министарства, Трибини је присуствовала Снежана Павловић која је дала драгоцен допринос дискусији.  

На почетку Трибине др Љиљана Ђурић, председник Друштва, упознала је колеге са развојем догађаја и свим активностима Друштва у вези са овом темом. Подсетила је присутне да је 3. септембра 2018. године основним школама упућен допис Министарства којим се наставницима страних језика сугерише двојако оцењивање ученика у V разреду до окончања скупштинске процедуре којом ће се статус Другог страног језика вратити „на старо“ у смислу статуса као наставног предмета који се оцењује бројчано.

Затим се Снежана Марковић, представник Друштва у Националном просветном савету Србије, осврнула на значајан допринос Савета у решавању питања статуса Другог страног језика.

Др Ана Вујовић, члан Надзорног одбора Друштва и председник Секције универзитетских наставника страног језика струке импликације актуелне језичке образовне политике у области страних језика на вишим нивоима образовања дефинисала је као „директан напад на вишејезичност“, што доводи до сужавања културне размене у сваком смислу, тј. до укидања мултикултуралности, онемогућавања програма мобилности и сл.

Ма Миле Сајчић, професор шпанског језика у ОШ „Змај Јова Јовановић“ и у Осмој београдској гимназији изнео је потешкоће које се јављају у вредновању знања ученика и вођењу евиденције, било да је у употреби класични или електронски дневник.

Бројне колегинице и колеге укључиле су се у дискусију постављајући питања и износећи дилеме које се појављују у практичном раду. Изнет је такође велики број предлога за будућу сарадњу, уз инсистирање да Министарство убудуће доноси одлуке у координацији са колегама из наставе и у сарадњи са Друштвом. Колеге су, између осталог, предложиле да треба извршити усаглашавање на нивоу директора школа, или да школама убудуће треба слати одлуку (а не сугестију) министарства са конкретним инструкцијама, како би се избегло неразумевање или произвољно тумачење дописа.

Од проблема најчешће су истицани следећи:

  • у неким основним школама наставницима Другог страног језика директори су рекли да не држе допунску и додатну наставу „јер је сада Други страни језик постао изборни“; то за собом повлачи питање броја часова које држи наставник;
  • наставници не знају да ли треба или не да дају писмене задатке ученицима, како стоји у Правилнику о наставном плану и програму, од чега такође зависи фонд часова за наставника;
  • велику забринутост изазива опасност да се измене и допуне ЗОСОВ-а не донесу благовремено, или да се донесу сувише касно да би се у Војводини, где се прво полугође завршава 21. ХII, ученици могли оценити бројчано;
  • изражена је дилема у вези са оцењивањем на првом тромесечју;
  • исказана је бојазан да измене и допуне неће моћи да се примењују на садашњу генерацију ученика V разреда;
  • констатовано је да сведочанства за више разреде основне школе предвиђају описно оцењивање Другог страног језика.

Уз изражавање подршке вишејезичности, Снежана Павловић је истакла да је формирана радна група за вредновање законског решења која је предложила да се врати претходно решење о статусу Другог страног језика. Такође је најавила да ће службена белешка са ове Трибине бити упућена надлежнима у функцији преношења информација, али и расположења и недоумица професора страних језика у школама.

На крају Трибине договорено је да ће Друштво, у што краћем року, Министарству упутити допис у којем ће бити наведене све недоумице изнете на Трибини, посебно питање да ли ће се измене и допуне Закона примењивати на садашњу генерацију ученика V разреда. У случају потврдног одговора, остаје питање благовремености доношења измена пре краја првог полугођа, као и дилема у вези са оцењивањем на тромесечју. У случају одричног одговора, то јест ако ће се ова генерација ипак оцењивати описно, биће потребно утврдити да ли ће за ту генерацију то решење бити на снази до краја ове школске године или до краја основне школе и како ће, у другом случају, бити решен начин уписивања у филолошка и двојезична одељења.

Извештај сачиниле Мира Симеуновић,

Љиљана Ђурић и Катарина Завишин

У Београду, 26. септембра 2018. године

ЖИВИ ЈЕЗИЦИ

ЧАСОПИС ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ И КЊИЖЕВНОСТИ

Година XXXVIII / Број 1 / 2018

ISSN 0514-7743

Друштво за стране језике и књижевности Србије

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Додатни подаци о часопису:

Број часописа

Год. 38 Бр. 1 (2018)

Секција

Хроника

Објављено

2018-12-30

Како цитирати

Симеуновић M., Ђурић L., & Завишин K. (2018). ТРИБИНА: СТАТУС И ОЦЕЊИВАЊЕ ДРУГОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА У 5. РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ. Живи језици: часопис за стране језике и књижевности38(1), 267–269. преузето од https://zivijezici.fil.bg.ac.rs/index.php/zivijezici/article/view/91


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић