Просветни преглед 2023

Наводим у целини текст, објављен у „Просветном прегледу“, број 1155 за период 20 – 27. април 2023. (година XL), у одељку „Педагошка пракса“.

Пример успешне реализације ИОП-а 3 (руски језик)

Препознајући посебну надареност ученика за предмет који предаје, Мира Симеуновић, професорка руског језика у Основној школи „Кнез Сима Марковић“ у Барајеву, у свом наставном раду подстиче дечја интересовања и таленте путем разних активности и садржаја, истовремено примењујући индивидуални образовни план за даровите ученике.

РАЗМЕНА ИДЕЈА И ИСКУСТАВА

У сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања, ради развијања и промовисања културе примене знања и вештина стечених на семинарима одобрени програма сталног стручног усавршавања, објављујемо рад „Пример успешне реализације ИОП-а 3 у основној школи (руски језик)“ (област: страни језик), похваљен на конкурсу „Сазнали на семинару – применили у пракси“ за 2022. годину, аутора Мире Симеуновић, наставнице руског језика у Основној школи „Кнез Сима Марковић“ из Барајева. Учитељи, наставници, професори, васпитачи и стручни сарадници из целе Србије на овом конкурсу приказују нова знања и вештине које примењују у свом раду, а ми на овај начин желимо да их подржимо у размени идеја и искустава.

У савременој науци, таленат се (између осталог) формулише као присуство потенцијално високих способности човека. Таленат не обезбеђује успех у некој делатности, већ само даје могућност постизања успеха. Тачније, таленат се мора неговати, пратити, унапређивати. Уколико се не развија, он неће довести до високих резултата. И ту долазимо до улоге наставника: препознати таленат, подржавати га и усмеравати, водити ученика до максималне реализације његових способности.

У свом раду са Јаном Симоновић, ученицом која је у пуној мери реализовала свој таленат, веома сам водила рачуна о сваком кораку на путу који је започео управо препознавањем њеног талента и љубави према руском језику. Развој њеног талента и успеси на том путу говоре да су максимално искоришћени сви ресурси: и време, и потенцијали ученице, и подршка родитеља, и средства за рад, и наравно, посвећеност наставника.

Таленат ученице Јане сам запазила још у петом разреду, јер је са лакоћом савладавала редовно градиво. Већ у првој години учења руског језика, предлагала сам јој учешће у школским квизовима, а затим у конкурсима ван школе. Успех у првим активностима довео је до повећања мотивације ученице и јачања самопоуздања. Без обзира на године пандемије, на смењивање онлајн и непосредне наставе, успели смо да одржимо мотивацију и (фактички од седмог разреда) започели рад по ИОП-у 3. Индивидуализовани план рада састојао се од језичких сегмената (проширивање градива, језичка такмичења, књижевност) и сегмената који спадају у активности секције (учешће у конкурсима, упознавање са руском културом, музиком и сл.).

Проширивање језичких знања ученице подразумевало је проналажење разних тестова којима се проверава знање руског језика: преко платформе Microsoft Teams слати су јој тестови с ранијих такмичења и НИС олимпијаде, али и тестови за странце Института Пушкин у Москви, Председничке библиотеке у Санкт Петербургу (по језичким нивоима ТРКИ1, АChild 1 / 2 и сл.). Достављала сам ученици језичку литературу (нпр. „Русский язык в таблицах и схемах“), разне граматичке подсетнике и сл. Решења тестова смо заједно анализирале у школи или онлајн.

Поред језичког садржаја, проналазила сам адаптирана књижевна дела погодна за рад ове врсте. Одабрала сам више е-збирки приповедака на руском језику, нпр. „Живая шляпа“ Н. Носов, „Денискины рассказы“, „Читаем по-русски“ (за стране студенте) и сл. Често смо сатима (у онлајн комуникацији) вежбале читање, коригујући грешке у изговору, унапређујући акценат, интонацију и целокупно знање језика.

Рад на језичким компетенцијама резултирао је успесима ученице на такмичењима: прво место на градском такмичењу из руског језика, пласман у финални круг НИС олимпијаде и финални круг међународног такмичења «Россия в электронном мире» (онлајн). То су тек неке од Јаниних 20 диплома из руског језика.

Поред константног унапређивања језичких компетенција, радиле смо и на упознавању руске културе (историја, музика, традиција…). Ученица има изузетан музички таленат, снажну мотивацију, дар за сценски наступ, изражен такмичарски дух, због чега сам јој константно предлагала бројне активности у оквиру секције: певање, рецитовање, глуму… Непрекидно сам пратила и тражила домаће и међународне конкурсе, осмишљавала сценарије за њене наступе, вршила избор поезије за рецитовање, музичких нумера за концерте и такмичења. Међу бројним успешним конкурсима истакла бих најимпресивнију победу у Руском дому „Руски језик – изузетан језик“, али и велики међународни успех – победу на конкурсу за рад „У гостима код Пушкина у Београду“.

Од школске 2018/2019. године небројено пута сам пратила ученицу кроз сва такмичења и конкурсе (Руска школа, Руски дом, Нови Сад, Шид), организовала додатну наставу у оквиру секције, али и индивидуални рад са ученицом (у другом полугодишту 2022. провеле смо пуних 40 сати у раду на платформи Microsoft Teams припремајући се за такмичења и конкурсе). Водила сам детаљну евиденцију о учешћу ученице у свим манифестацијама, презентовала њене успехе на састанцима школских органа, као и у е-часопису секције (4. број е-часописа „Класс!!!“ посвећен је у потпуности Јани Симоновић), публиковала сам радове о нашим успесима на свом блогу на међународном сајту пед-копилка (на руском језику) и на другим платформама. Бројни су наши прилози на школском сајту (http://www.knezsimamarkovic.edu.rs/), а међу мојим публикацијама истакла бих следеће:

На почетку школске 2022/2023. године, када је Јана постала ученица гимназије „Патријарх Павле“, упутила сам њеном одељењском старешини комплетну документацију за ИОП 3, све личне публикације које се односе на Јану, такође сугестије за даљи рад са ученицом, у циљу подршке таленту и максималне реализације потенцијала.

Рад са талентованим учеником даје нашој професији нови смисао, а наставнику посебну мотивацију. Тачније, враћа нам ону мотивацију због које смо одабрали своје занимање, онај полет, са којим смо студирали своју науку. Наравно, праћење развоја ученика, проналажење и одабир „правог“ материјала, усмеравање ученика у складу са његовим афинитетима (…) изискује много времена и труда наставника, како у реализацији, тако и у припреми активности. Неопходна је и тактичност у приступу којом се поштује личност ученика и постиже права мера у захтевима и очекивањима. Наставник је ту да иницира, подржи, посаветује, како би помогао ученику да достигне жељени резултат, али и да с радошћу прелази пут до успеха.

Мира Симеуновић,

Професорка руског језика, педагошка саветница

ОШ „Кнез Сима Марковић“, Барајево


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић