Секција „Умница“ 2017/2018

Секција „Умница“ 2017/2018

Приказ рада секције послат је на конкурс ЗУОВ-а „Примери успешних ваннаставних активности“.

КОНКУРС 2017/18. ГОДИНА

ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У

ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ

АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ

– КОНКУРС ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА –

НАЗИВ АКТИВНОСТИ: СЕКЦИЈА РУСКОГ ЈЕЗИКА „УМНИЦА“

Подаци о школи

Назив установеОШ „Кнез Сима Марковић“
Врста установеОсновна школа
Место установеБарајево, ШУ Београд
Сајт школеhttp://www.knezsimamarkovic.edu.rs/
Контакт особаМира Симеуновић
Телефон школе011/8300124

АКТИВНОСТ

Област активностиСекција
Трајање активностиВишегодишње
Ученици обухваћени активношћуУченици више одељења различитих разреда
Носилац активности1-2 наставника/стр.сарадника

Спољњи сарадници: родитељи, институције образовања, институције културе

Циљ активности: Подстицање моралног развоја (вредности, хуманитарне активности, солидарност, толеранција и сл.); Подршка интеркултуралности и мултикултуралности

Активност је у форми: Секција

ОПИС АКТИВНОСТИ

  1. Опис активности

Секција руског језика „Умница“ постоји од 2011. године и обједињује културне активности ученика, хуманитарни рад, пројекте у вези са наставом руског језика, сарадњу са локалном заједницом, сарадњу са другим школама и организацијама. Чланови секције су ученици од 5 – 8. разреда који уче руски језик. У зависности од врсте активности, у рад се укључује 30 – 100 ученика. Секцију води Мира Симеуновић, професор руског језика и књижевности (уз подршку управе школе и повремену сарадњу са колегама, у смислу реализације заједничких пројеката).

Циљ секције је популаризација руског језика и додатна мотивација ученика кроз културне, хуманитарне, еколошке пројекте уз интеграцију образовних аспеката предмета и васпитних циљева образовања у целини.

Начини реализације активности секције су веома разноврсни:

1.

Самостални концерти чланова секције од 2012. године (у матичној школи – 2, у Центру за културу Барајева – 3 концерта („Руско вече“ 2013., „Красиво“ 2015., „Радуга“ 2016.), један концерт у Културном центру Чукарица 2014., један у ОШ „20. октобар“ 2017.; учествовање у манифестацијама ширег карактера (чланови секције имали су запажене тачке на свим концертима београдских основаца у Руском дому, који се одржавају сваког децембра од 2014. године; Манифестација „Руска песма“ – организација Наша Србија у Дечјем културном центру 2016., више наступа у Руском центру на Филолошком факултету у Београду);

2.

Хуманитарне изложбе секције (израда и продаја руских сувенира) – одржане су три хуманитарне изложбе:

• 2013. године у матичној школи у Барајеву (на конкурсу „Креативне школе“ приказ ове манифестације уврштен у базу знања као пример добре праксе), након које је приход од 40 000 динара упућен за лечење болесне девојчице;

• 2015. године „Симболи Русије“ – друга хуманитарна изложба одржана у матичној школи у Барајеву, али и у Културном центру Чукарица. Приход од 40 000 динара поново дониран за лечење болесног детета;

• 2017. трећа хуманитарна изложба одржана у матичној школи у Барајеву, у ОШ „Љуба Ненадовић“ (Чукарица) и у ОШ „20. октобар“ (Нови Београд). Приход од 50 000 динара дониран за лечење још једног болесног детета;

3.

Редовно учешће (и освајање награда 2013., 2014., 2015., 2016., 2017.) на конкурсима Руске школе при Амбасади Руске Федерације у Београду. Сваке године освајали смо награде за рад секције, али и појединачне награде за ученике: за ликовне радове, за драматизацију руских бајки, за саставе.

4.

Еколошки пројекти секције (2015./2016.) у оквиру школских еколошких пројеката, који су заправо подстицање мултикултуралности:

• „Руска бања“, пројекат којим је представљен део руске традиције, као популаризација здравих стилова живота;

• „Еко мода“, секција се представила (и победила) хаљином „Ана Карењина“ израђеном од рециклажног материјала.

5.

Квизови се организују за ученике од 6 – 8. разреда, некада на нивоу једног разреда, а некада мешовито (на почетку школске године нпр. „Квиз у функцији иницијалног теста“…). Некада су квизови индивидуални, а некада тимски.

6.

Пројекат „Језички портфолио“ спроводи се од школске 2014/2015. године. Портфолио израђују ученици 7. и 8. разреда, док млађи ученици праве свој „Досије“ (сакупљају занимљивости о Русији, своје радове, фотографије и текстове у вези са руским језиком као увод у израду портфолија). Пројекат је осмислио предметни наставник (представљен крајем 2015. године на састанку Београдске подружнице професора руског језика при Славистичком друштву Србије). Део портфолија посвећен је праћењу напредовања ученика, односно стицању језичких знања, у оквиру којег се израђују тестови (оригинални руски) на нивоу А1 пред крај сваке школске године.

2. Начин праћења активности

Од 2012. године активности секције се бележе у писаној форми (детаљно у личном портфолију наставника), као и на снимцима са свих наступа чланова секције. Посебан квалитет је чињеница да ученици такође прате активности секције, јер је свака њихова активност документована у портфолију сваког од њих.

На почетку сваке школске године израђују се фотографије као приказ активности секције из претходне школске године, након „затварања“ изложбе у холу школе ученици своје фотографије стављају у свој портфолио, уз опис активности. У портфолију су такође дипломе након учешћа ученика у квизовима (дипломе израђује наставник како за победнике, тако и за остале учеснике); ту су и флајери, позивнице или улазнице са концерата секције, фотографије са изложби (са сувенирима које су ученици сами направили или их купили и тако допринели хуманитарној акцији); део портфолија чине и конкурсни радови ученика; додају се и фотографије које илуструју посете Руском дому, Руском центру или другим школама и установама, текстови песама или стихова које су ученици презентовали. На тај начин се граде и дивне успомене које ће ученици дуго чувати и радо се подсећати најлепших дана основне школе.

Неке активности секције доступне су на сајту школе; већина активности приказана је на личном блогу наставника (радови су на руском језику) на међународном педагошком сајту «Учебно-методический кабинет  www.ped-kopilka.ru , као и на неким другим сајтовима.

3. Показатељи ефекта активности

Показатељ успешности је чињеница да су ученици (и секција) освојили много награда (само у школској 2016/2017. години освојили смо 7 награда (на конкурсу Руске школе – 2, на манифестацији организације Наша Србија у дечјем културном центру – 3, у Руском центру на Филолошком факултету – 2). Слично је било и претходних година.

Награде и дипломе (или медаље у Руском центру) служе као одлична мотивација за даљи рад. Изложба фотографија служи као демонстрација активности из претходне школске године и пружа мотивацију ученицима за учешће у новим активностима, али доноси и висок ниво мотивације новим

ученицима (5. разред) који тек почињу са учењем руског језика. У кабинету за руски језик изложене су многе дипломе ученика (и наставника), што такође представља константну мотивацију за рад. У кабинету су такође изложени сувенири – симболи Русије у изради ученика, као и оригинални руски предмети (од традиционалних сувенира до руских бајки и разне друге литературе). Добробит рада секције је вишеструка. Поред васпитне улоге, ученицима се пружа могућност да се опробају у нечему новом, обогаћује се време које проводе у школи, као и слободно време, школа постаје лепше место, откривају се нове склоности и таленти ученика. Ученици веома радо издвајају своје слободно време за активности секције (нпр. увек се у припреми концерата организују 2-3 радне суботе). Добробит за запослене и заједницу огледа се у уклањању предрасуда и ширењу свести о сродној нам култури. Родитељи су веома задовољни начином на који њихово дете проводи слободно време.

4. Остале напомене

Битан аспект међу циљевима секције је васпитни. Активностима ученика у раду секције подиже се свест о неопходности хуманитарног рада, долази до формирања еколошке свести; награде уче децу томе да се труд исплати, што додатно мотивише; развијају се унапређују индивидуални таленти, јер сваки ученик у секцији слободно бира чиме ће се бавити и у који од пројеката ће се укључити; стичу се неопходне вештине за тимски рад (заједништво у тимским пројектима), али се формира и такмичарски дух у индивидуалним активностима. Оснажује се личност ученика кроз одговорност за преузете обавезе, испољавају се организационе способности ученика (чак и лидерске), открива се таленат за сценски наступ (који подразумева превазилажење треме, унапређивање дикције, боље физичко држање ученика). Такође долази до формирања новог осећаја за лепо (плакати, украшавање сцене, костими за наступ…), испољава се педантност и прецизност у раду, изграђује се однос заснован на поверењу (међусобном, али и са наставником). У активности секције укључују се ученици разних нивоа знања и модела понашања: слабији ученици деле позивнице и флајере за концерте или изложбе, продају улазнице или се брину о реду у сали где се одржава концерт, чувају сувенире, снимају или фотографишу активности секције. Осим тога, ученици са слабијим постигнућима у настави радо се посвећују мануелним пословима, као што је израда сувенира од шперплоче или линолеума и врло су вешти у томе. На тај начин се указује поверење онима који су „иза“ и изграђује се коректнији однос између наставника и ученика, али и поштовање осталих ученика према њима. Истовремено, унапређују се њихове практичне вештине и креативност у раду, као и осећај самопоуздања.

И на крају, веома важан детаљ: у рад секције укључују се повремено и ученици из осетљивих социјалних група (из хранитељских породица, из ромске националне мањине). Ангажовањем у секцији унапређује се њихова социјализација, самопоуздање, осећај припадности.

Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTube канали и сл.)

www.ped-kopilka.ru/users/simeunovic

www.knezsimamarkovic.edu.rs

https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-po-russkomu-yazyku-slovarniki.html

Мира Симеуновић


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић