„Зрак златног сунца“ 2022

“Зрак златног сунца” 2022

Први општински конкурс за ученике основних школа који уче руски језик.

1. ОПШТИНСКИ КОНКУРС

«Луч солнца золотого»

Октобар – новембар 2022.

“Зрак златног сунца” 2022

У Годишњем плану рада секције руског језика „Умница“ међу активностима је наведена и иновација, о којој се размишљало претходних неколико година. То је организација Општинског конкурса из руског језика за ученике ОШ „Кнез Сима Марковић“ и ОШ „Павле Поповић“. Овом плану претходио је договор са колегиницама у јуну 2022. Први састанак у новој школској години одржан је 16.9.2022. (одређени су рокови, прецизиране пропозиције, категорије / номинације такмичења и сл.). Завршни договор одржан је 28.10.2022. На том састанку су прикупљени подаци о учесницима конкурса, констатован број пријављених учесника у свакој категорији, прикупљени ликовни, креативни и истраживачки радови ученика. Осим тога, одређени су чланови жирија за финални део конкурса – за све номинације.

Договорено је да се финална манифестација (свечана додела награда) одржи 10.11.2022. у матичној школи у Барајеву, како бисмо обележили Дан просветних радника Србије (8.11.2022).

Током припремног периода реализоване су следеће активности:

• Избор чланова жирија и договор о њиховом раду у финалу

• Формулисање редоследа тачака у сценском делу конкурса

• Прављење спискова свих учесника за колегинице и чланове жирија

• Припрема ученика (проналажење музичких инструментала за изабране песме, одабир стихова и припрема за рецитовање, организација додатних часова за учеснике свих номинација…)

• Договор са директором школе о награђивању ученика и организацији финала (време, простор и сл.)

• Ангажовање око осмишљавања, припреме и набавке награда за ученике

• Ангажовање око диплома (осмишљавање дизајна и текста за дипломе, набавка папира, штампање у школи и ван ње)

• Припрема (ангажовање ученика-асистената) и вођење програма финала

• Уређивање простора за одржавање финала конкурса

“Зрак златног сунца” 2022

НОМИНАЦИЈЕ И ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА

1. Читање текста (у циљу мотивације ученика за читање на руском језику, али и леп изговор) – само за ученике 5. разреда. Одабрани су дијалози из уџбеника за 5. разред (29. и 54. стр.) које ће ученици читати у паровима (један пар из сваког одељења петог разреда – дијалог по избору).

2. Рецитовање – за ученике свих узраста. Наставници ће одабрати и предложити ученицима стихове руских песника (по избору, у складу са узрастом).

3. Креативни радови – за ученике свих узраста од 5 – 8. разреда. Примају се креативни радови од дрвета, метала, картона, папира (…) који се односе на руске сувенире, макете грађевина, ликове из бајки и слично.

4. Ликовни радови – за ученике свих узраста, рад у било којој ликовној техници, на папиру из блока бр. 5. Наставници ће направити интерни одабир радова ученика из одељења којима предају, да би само најбољи прошли у финални круг.

5. Вокално извођење руске музике – за све узрасте. Максималан број извођача једне песме су три извођача (соло, дует или трио.). Жири вреднује како музичку, тако и језичку страну извођења музичке нумере.

6. Слободна тема – за ученике 7. и 8. разреда – истраживачки радови, презентације, састави, панои, зидне новине у индивидуалној изради ученика (на српском или руском језику), тема – по избору.

НАПОМЕНЕ

 • На конкурс се примају искључиво индивидуални радови за номинације 3, 4 и 6;
 • Један исти ученик може учествовати у више различитих номинација;
 • Креативни и ликовни радови предају се под шифром аутора организатору конкурса до краја октобра 2022, након чега ће жири обавити одабир најбољих;
 • Списак учесника за финални круг за номинације 1, 2, 5 доставља се до краја октобра 2022, као и радови из номинације 6;
 • Финале конкурса одржаће се у првој половини новембра 2022. (у зависности од термина одржавања седница за крај првог класификационог периода).
 • Финале се одржава у просторијама ОШ „Кнез Сима Марковић“ у Барајеву;
 • Најуспешнији ученици добијају дипломе (евентуално и пригодне поклоне школе-домаћина);
 • Чланове жирија чиниће језички стручњаци за руски језик и за ликовну културу, који ће извршити објективну процену знања, вештина и радова ученика;
 • Свака одабрана тема у било којој номинацији мора бити у вези са руском културом (у најширем смислу: књижевност, историја, језик, географија, личности, достигнућа…);
 • Након конкурса у школи-домаћину биће постављена изложба креативних и ликовних радова ученика, резултати конкурса (са фотографијама / снимцима) биће објављени на школском сајту (обе школе);
 • По завршетку конкурса радови се враћају ауторима, а могу бити искоришћени и за друге конкурсе (у складу са жељом аутора и могућностима);
 • Након реализације конкурса наставници ће извршити евалуацију успешности конкурса и донети одлуку о томе да ли ће се конкурс наставити / постати традиција или не.

На састанку одржаном 28. 10. 2022. констатован је број и састав пристиглих радова и број пријављених ученика. У матичну школу донети су радови ученика смене А и Б, из Бељине и Вранића. Направљени су спискови учесника по номинацијама (списак у прилогу). У укупном броју, ученици из Вранића учествују у читању и ликовним радовима, а ученици из Барајева у свим номинацијама.

• У номинацији читање (за ученике 5.р.) учествује 11 ученика.

• У номинацији рецитовања учествује 13 ученика

• У номинацији певање наступиће седам група и један соло – 25 ученика

• У номинацији креативних радова 1 + 11

• У номинацији ликовних радова стигло је преко 40 цртежа.

• У номинацији истраживачких радова урађено је пет радова (четири паноа и једна презентација).

• Ван конкуренције: скеч (глума) и плес 2 + 5

ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА

1. Језички стручњаци (процењиваће вештину ученика у читању, рецитовању и певању, као и истраживачке радове):

Невена Тољага – професор руског језика, библиотекар (Средња школа Барајево)

Валентина Матовић – професор немачког језика са руским језиком као другим матерњим

Милена Стеванчевић, апсолвент на Филолошком факултету у Београду, на катедри за руски језик

Јана Симоновић, ученица гимназије Патријарх Павле (прошлогодишњи ученик генерације ОШ „Кнез Сима Марковић“, вишеструко награђивана на музичким и језичким такмичењима и конкурсима за руски језик).

2. Ликовни стручњаци

Професори ликовне културе у ОШ „Кнез Сима Марковић“ у Барајеву стручно ће оценити ликовне и креативне радове ученика: Наташа Делић и Емил Васић

Број учесника конкурса у финалном делу (сценски наступ) је око 55:

Вранић – 4

Барајево А – 4 + 4 + 13 + 5 = 26

Барајево Б – 4 + 9 + 11 + 2 = 26

Укупан број свих радова који су пријављени и предати је око 60. Уз сценски део конкурса, број учесника конкурса је око 100 ученика.

“Зрак златног сунца” 2022

Закључак

1. (први) Општински конкурс за ученике који уче руски језик у ОШ „Кнез Сима Марковић“ и ОШ „Павле Поповић“ реализован је у првом полугодишту школске 2022/2023. године.

Циљ конкурса је проширивање и обогаћивање ваннаставних активности ученика, ближа сарадња међу колегама у различитим школама, као и самих школа (кроз иницирање / реализацију заједничких активности или пројеката).

Конкурс „Луч солнца золотого“ („Зрак златног сунца“) подразумева добровољно учешће ученика од 5.до 8. разреда основне школе у разноврсним активностима (подељеним у номинације), кроз додатну мотивацију ученика за реализацију њихових талената, повећање задовољства ученика током реализације (посебно у финалној фази – награђивање најбољих такмичара).

Укупан број награђених ученика је 28, број похваљених ученика је такође 28. Овако велики број је резултат разноликих номинација конкурса, у којима су ученици имали прилику да пронађу своју област интересовања или област за реализацију талента којим располажу. Награде у првом конкурсу ове врсте послужиће као одлична мотивација за даље учење руског језика, као и за учешће ученика у сличним манифестацијама, не само оних који су учествовали, већ и оних који нису.

Ученици који су освојили једно од наградних места као награду су добили књигу једног од руских књижевника (5. и 6. разред – Пушкинове бајке, 7. и 8. разред – Чеховљеве драме или Пушкиновог „Евгенија Оњегина“). Литературу за награде обезбедила је директорка ОШ „Кнез Сима Марковић“, Зорица Јовановић Стевановић. Осим књиге, ученици су добили Дипломе (израдила М. С.) и пакетић руских слаткиша. Похваљени ученици добили су Похвалнице (израдила М. С.). Уколико прерасте у традицију, конкурс ће се модификовати додавањем тема, променом номинација, другачијим пропозицијама и сл.

Лични утисак иницијатора / организатора конкурса

Конкурс „Зрак златног сунца“ је протекао веома успешно, у смислу одличног одзива ученика којима је потребан овакав садржај у школи (који не подразумева класично учење и наставу). Овом врстом активности код ученика се унапређује језичка компетенција усменог изражавања, а посебно социо-интеркултурна компетенција (као један од најважнијих сегмената у учењу страних језика), чији саставни делови су учење поезије, интерпретација песама на страном језику, истраживачки и креативни рад којим се упознаје и презентује традиција или достигнућа народа – све то унапређује и знање језика, али и свеукупни однос ученика према руском језику као школском предмету.

„Зрак златног сунца“ је ученицима пружио:

→ прилику за реализацију талената (цртање, креативни рад, рецитовање, певање, дар за стране језике и сл.),

→ могућност за самопрезентацију и вредновање оног што умеју,

→ прилику да се прикажу пред вршњацима и родитељима,

→ могућност да се опробају у нечему новом (без притиска „обавезног“ учешћа или прихватања / меморисања садржаја),

→ прилику за сценски наступ било које врсте (уз превазилажење страха од јавног наступа и добијање новог самопоуздања),

→ могућност за реализацију такмичарског духа,

→ огромно задовољство и срећу коју доноси успех,

→ дивне успомене по којима ће памтити „ђачко доба“.

Успешна реализација подухвата ових размера позитивно делује и на наставника, јер наставник добија додатну мотивацију од ученика који се труде. Огромно је ангажовање наставника: уложен је стручни рад, издвојено време за припрему материјала и ученика, за мотивацију ученика, за бројне „техничке“ детаље…

У завршници је евидентно задовољство свих актера образовног процеса (ученик – наставник – родитељ), које даје додатни смисао истом, доноси оптимизам, вољу за даљи рад и унапређивање компетенција како ученика, тако и наставника.

Мира Симеуновић

20. 11. 2022.


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић