Како користити овај сајт

У суштини, цео сајт је својеврсни портфолио, јер представља скуп мојих радова који су приказ активности на стручном усавршавању, рада у секцији, приказ успеха, пројеката, публикација и сл. Због тога су неки детаљи представљени више пута, у зависности од тога са ког аспекта се могу посматрати. Ипак, направила сам неку оквирну селекцију: неколико већих целина – у складу са врстом материјала, као и циљном групом којој је намењен.

Прва категорија је ПОРТФОЛИО, мада је цео сајт један обимни портфолио.

У овој категорији представљени су ЗУОВ РАДОВИ, са неколико радова који су својевремено послати на неки од конкурса Завода за унапређивање образовања и васпитања и који су уврштени у базу добрих примера (доступни су на сајту Завода).

Затим, ту су ИЗВЕШТАЈИ о раду за сваку школску годину од 2012. године, уз неколико додатних Извештаја о значајним догађајима (Општински конкурс, ДСЈКС и тд.).

Под насловом НАГРАДЕ приказујем сачуване дипломе ученика и наставника (конкурси, такмичења, публикације и сл.), а под насловом ОБУКЕ дати су спискови и сертификати са домаћих семинара, али и многобројних обука на МООК платформама.

На крају, ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК обухвата документацију коју сам доставила Школској управи за одобравање напредовања у звању. Овде је приказана детаљна евиденција о разноврсним активностима наставника као у школи, тако и ван ње, успеси наставника и ученика, ангажовање у класичном делу наставе, али и иновативном (наравно, нису приказани сви достављени Прилози, али су неки од њих доступни на сајту).

Друга категорија су ПУБЛИКАЦИЈЕ.

Овде се могу погледати све публикације урађене у форми Е-ЧАСОПИСА (часопис секције, али и радови који улазе у састав е-часописа).

Затим, представљене су публикације на личном блогу на сајту ЗНАНИО (тестови за ученике са благим потешкоћама у савладавању градива).

Наслов ИНТЕРАКТИВНО презентује (првенствено) примере вежбања на платформи LearningApps – сетове вежбања које ученици могу урадити управо на овом сајту, уколико им пошаљете линк за вежбање.

ПЕД-КОПИЛКА је сајт са највећим бројем мојих публикација на руском језику. Зато и овде заузима централно место – дате су презентације које су саставни део ауторских радова на сајту пед-копилка, као и линк који вас води до оригиналног рада на руском језику. Приказани су такође и сви сертификати за публикације на овом сајту.

Последњи сет публикација илуструје рад на сајту ИНФОУРОК, на којем такође имам свој блог (сајт) са знатно мањим бројем радова.

НАСТАВНИЦИ – категорија посвећена колегама – професорима руског језика, мада може користити и колегама других специјалности, због мноштва идеја које се могу применити у сопственој пракси било ког наставника.

Прво су презентована МОЈА ПРЕДАВАЊА, тј. иновације или сазнања до којих сам долазила током своје праксе или истраживања, а касније их поделила са колегама (у школи, на градском нивоу или шире).

Следе НЕОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ – управо они који су резултат истраживања и личне примене, од Предлога за стандарде, преко Језичког портфолија, до онлајн обука на МООК платформама.

Потом ПРОЈЕКТИ – активности „од идеје до реализације“, који захтевају прецизно осмишљавање, одличну организацију, временско прецизирање активности (…), а све то изискује много времена и напора наставника, али и ученика.

ТЕСТОВИ су дати као помоћ колегама, пре свега као идеја, полазиште, на основу којег ће разрадити своје тестове (дато је више примера за сваки разред). Тестови су усклађени са уџбеницима „Наш класс“. Колегама су намењени и ЧАСОВИ – примери реализованих угледних / огледних часова. Већином су то квизови, али и други нестандардни часови који могу бити извор идеја за колеге.

ЈУТЈУБ презентује туторијал – инструкције за примену платформе LearningApps – моја скромна помоћ колегама из 2021. године (за примену ове платформе током онлајн наставе, али и касније).

Категорија УЧЕНИЦИ састоји се од интерактивних вежбања КРОЗ ИГРУ (ученици овде, на сајту, могу урадити вежбања), затим ПОДСЕТНИКА, у којем су дате граматичке табеле и други језички материјал.

Ту су и ЗАНИМЉИВОСТИ, са интересантним прилозима, који би могли утицати позитивно на мотивацију ученика. На крају, ту је УМНИЦА – део посвећен активностима секције, мада су многи постови посвећени активностима секције на разне начине и из различитих углова (кроз е-часопис, јубилеје, хуманитарни рад, публикације, извештаје и сл.).

На крају (поред Корисних линкова) је категорија БЛОГ. Овде презентујем кратке осврте на неке догађаје, као и своја (и нека позајмљена) промишљања на тему образовања и васпитања.

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић