„Иницијални тест у форми квиза“ (6. р, 2016)

ТРИЗ-педагогија на часу РКИ

На почетку 6. разреда обнављамо градиво 5. Успут се и играмо, и такмичимо. Наравно, и забављамо се.

“Иницијални тест у форми квиза” (6. р, 2016)

Време одржавања: септембар 2016. године

Разред и одељење: одељење 6-2, 6-3, 6-4

Аутор: Мира Симеуновић, професор руског језика и књижевности

Опис: Квиз је намењен ученицима 6 разреда на почетку школске године, као својеврсни иницијални тест, тј. обнављање градива петог разреда, након прве године учења руског језика. Овакав час може се одржати и на самом крају 5 разреда, као завршно обнављање градива. Квиз је индивидуални и у њему учествују ученици који то желе (најуспешнији добијају оцене или дипломе). Жири чине ученици старијих разреда који бележе бодове учесника. На већину питања ученици одговарају усмено, али има и задатака / игара за које се одговори бележе, па се након писања проверавају одговори или се дају члановима жирија.

Овакав квиз је добар начин за обнављање градива из претходне школске године, а служи као нестандардни метод утврђивања језичких знања на елементарном нивоу.

Посебну актуалност овом виду провере знања даје то што је припремљен у форми игре, која је једна од основних активности деце, али је такође и битан елемент њиховог развоја. У настави игра доприноси реализацији образовних, развојних и васпитних задатака, тиме што утиче на појаву, развој и унапређење низа позитивних особина ученика, почев од способности брзог логичког мишљења, показивања предметних знања у колективној форми или индивидуалној, па све до повећања мотивације за учење, развоја креативности и самореализације личности ученика.

ЦИЉ: ОБНАВЉАЊЕ И УТВРЂИВЊЕ ЈЕЗИЧКИХ ЗНАЊА ПОСРЕДСТВОМ ИГРЕ – КВИЗА ТАКМИЧАРСКОГ КАРАКТЕРА

Задаци: обновити основне језичке (фонетске, ортографске, лексичке и др.) јединице, рађене  током петог разреда; развијати логичко мишљење и такмичарски дух; васпитавати заинтересованост и поштовање према руском народу и култури; мотивисати позитиван однос према руском језику као школском предмету.

Припрема и материјал: наставник припрема презентацију, картице са задацима за ученике, ученицима је задато да понове неке теме из градива 5. разреда (нпр. писање слова Ы, бројеве, информације о Москви и др.), на часу се користе компјутер и пројектор.

Ток часа                                                                                                   

Уводни део

Наставник проверава присуство ученика, дели картице са задацима, члановима жирија даје спискове учесника квиза. Затим упознаје ученике са називима, садржајем игара, правилима игре, бодовањем и сл.

Називи игара, тј. садржај квиза:

1- Назови картинку!            –          Именуј сличицу!

2- Не то, а?                            –          Није то, него?          

3- Одним словом                  –          Једном речју

4- Скрытые цифры               –          Скривени бројеви

5- Исправлялка                     –          „Исправљалка“        

6- Найди великана!              –          Нађи великана!

7- Словостройка                   –          „Словостројка“

8- Кто лишний?                    –          Ко је сувишан?

9- Языковая математика      –          Језичка математика

10- Всезнайка                       –          Свезналица

Централни део

1. Именуј сличицу!

Прва игра је и најлакша: треба именовати појам, представљен сличицом. Дате су асоцијације уз сваку илустрацију: «вторая мама» – учительница; символ ОИ – мишка; любимая игрушка – матрёшка; вкусный обед – повар; помогает, когда больно – врач / доктор; народный инструмент – балалайка.

Друга мама – учитељица, омиљена играчка – матрјошка, укусни ручак – кувар, симбол ОИ – мишка, помаже, када боли – доктор, народни инструмент – балалајка.

За сваки тачан одговор ученик добија један поен. Потребно је и написати решење, тако да то отежава игру.

2. Није то, него?

У другој игри треба навести речи супротне датим речима или изразима, по обрасцима које су ученици имали у вежбањима у уџбенику. Задате речи и решења су: до свидания – здравствуйте, узкий – широкий, привет – пока, мой брат – твоя сестра, плохо – хорошо, зима – лето, нам тепло – вам холодно, у тебя кот – у меня кошка.

До виђења – Добар дан, узак – широк, здраво – видимо се, мој брат – твоја сестра, лоше – добро, зима – лето, нама је топло – вама је хладно, ти имаш мачка – ја имам мачку.

У овој игри се тестира не само правилан избор речи, већ и писање.

3. Једном речју

Трећа игра има за циљ навођење општег појма за задату групу речи. Решења се дају по принципу «ко ће пре», усмено. Једна реч доноси један поен. Задате речи и решења су: мел – губка – парта – доска = класс; диван – телевизор – шкаф – стол = комната; мама – папа – дочка – сын = семья.

Креда – сунђер – клупа – табла = учионица; кревет – телевизор – ормар – сто = соба; мама – тата – ћерка – син = породица.

4. Скривени бројеви

Бројеви од 1 до 10 скривени су у укрштеници. Свака реч почиње од упитника и може „ићи“ у разним правцима. Ученици решавају на папирима или на табли. Поен се добија за сваки откривени број. Време израде је максимално 5 минута, након чега жири скупља картице. Уколико се ради на обрасцу слајда, игра је завршена када се пронађу сви скривени бројеви.

5. „Исправљалка“

6. Нађи великана!

У укрштеници се крије велики руски писац. Наставник чита питања, а ученици одмах записују одговор. Питања се односе на поља од 1 до 15, решења се уписују у квадратиће вертикално, а у хоризонталним кућицама појавиће се решење: Александр Пушкин. Бодови се добијају за сваку исправну реч (за коначно решење такође). Ако неко од такмичара открије коначно решење до 5 решених појмова, добија 5 додатних поена. Ако открије коначно до 10 решених појмова, добија 3 додатна поена. Касније дато коначно решење доноси 1 додатни поен, а укрштеница се испуњава до краја и до последње речи добијају се поени за тачна решења.

Питања су:

1) В школе сидим за ней. Это ПАРТА

2) То, что блестит на небе называется СОЛНЦЕ

3) Маленькое лесное животное, любит есть орехи. Это БЕЛКА

4) Это дерево в каждом доме в Новый год. – ЁЛКА

5) После зимы наступает ВЕСНА

6) В нём стоят книги или висит одежда. Это ШКАФ

7) Каждый из нас прочитал хотя одну. Это КНИГА

8) Он – брат мамы или папы. ДЯДЯ

9) Третий день недели называется СРЕДА

10) Когда холодно, надеваем её на голову. Это ШАПКА

11) Предмет, похож на карандаш – РУЧКА

12) Круглая и вкусная, как черешня, только кислая. Что это? ВИШНЯ

13) Это часть одежды, но только для девочек (мам) ЮБКА

14) Нельзя ездить в трамвае без него. Что это? БИЛЕТ

15) Мальчик для бабушки и дедушки ВНУК

 1. У школи у њој седимо (клупа)
 2. Оно што сија на небу зове се…(сунце)
 3. Мала шумска животиња, која воли орахе зове се…(веверица)
 4. Ово дрво је у свакој кући за Нову годину (јелка)
 5. После зиме долази…(пролеће)
 6. У њему стоје књиге или одећа (ормар)
 7. Свако од нас прочитао је барем једну (књига)
 8. Он је мамин или татин брат (ујак / стриц)
 9. Трећи дан у недељи зове се…(среда)
 10. Када је хладно, стављамо је на главу (капа)
 11. Предмет који личи на оловку је…(хемијска оловка)
 12. Округла је и укусна, као трешња, само што је кисела (вишња)
 13. Ово је део одеће, али само за девојчице (за маме) – (сукња)
 14. Не смемо се возити трамвајем без ње (карта)
 15. Дечак је за баку и деку…(унук)

7. „Словостројка“

Ово је игра у којој треба саградити реч од слогова, распоређених у кружној форми. Игра је веома једноставна, занимљива је ученицима управо због такве форме. Задате речи су свима добро познате: КРАСИВАЯ, ПОЖАЛУЙСТА, ХОРОШАЯ, РУКАВИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК.

Одговори се дају усмено («ко пре»). Жири бележи поене.

8. Ко је сувишан?

И ова игра је свима добро позната и веома једноставна: треба изабрати реч која не припада групи. Уз неопходна језичка знања, потребно је логичко размишљање, али и брзина. Решења се дају усмено, ученици објашњавају свој избор «сувишног» појма. Жири бележи поене. Добија се по један поен за „сувишну“ реч и поен за образложење.

Исправна решења са очекиваним образложењима ученика:

Дядя – бабушка – дедушка – сосед – тётя (лишнее слово СОСЕД – не член семьи);

Я – Ё – Ю – Ь – Ы (лишняя буква Ь – мягкий знак не является гласным);

Слон – кошка – лисица – волк – медведь (лишнее слово КОШКА – не зверь);

Т – К – Г – Ж – Х (лишняя буква Т – после К, Г, Ж, Х нельзя писать Ы);

Такси – самолёт – машина – автобус – трамвай (лишнее слово САМОЛЁТ, только самолёт летает).

Ујак – бака – дека – комшија – тетка (сувишна реч је комшија, јер то није део породице

Сувишно слово је меки знак, јер није самогласник

Слон – мачка – лисица – вук – медвед (сувишна реч је мачка, јер није дивља животиња)

Сувишно слово је Т, јер после њега можемо писати јери

Такси – авион – кола – аутобус – трамвај (сувишна реч је авион, јер само н лети).

 9. Језичка математика

Математика, али без бројева. Ради се о томе, што се одузимају и сабирају делови речи. Када се одузму непотребна слова, саберу преостали делови неколико речи, добија се решење. Задата су два појма : Красная площадь и Большой театр (Црвени трг и Бољшој театар). Други израз је нешто краћи од првог, зато се у првом делу одузимају само завршни делови речи, а у другом – разни делови. Жири узима картице са решењима након завршетка, уколико су добро одузели, сабрали и написали решења, ученици добијају 4 поена за цео задатак, 2 за један израз или по 1 поен за сваку реч.

10. Свезналица

У последњој игри ученици одговарају на 10 питања различите тематике: језичке, културолошке и др. Питања тестирају знање, размишљање, брзину. За сваки исправан одговор добија се поен. Одговори се дају усмено.

Питања и одговори су:

1) Последняя буква русской азбуки – Я.

2) Сын моей мамы – мой БРАТ.

3) Крокодил Гена играет на ГАРМОШКЕ.

4) Самая известная русская песня – КАТЮША.

5) «Праздник блинов» в России называется МАСЛЕНИЦА.

6) Если моего папу зовут Иван, то моё отчество ИВАНОВИЧ / ИВАНОВНА.

7) Лето давно прошло, вскоре будет зима. Значит, теперь ОСЕНЬ.

8) ПОЖАЛУЙСТА – самое вежливое слово в русском языке.

9) Крепость в центре Москвы называется КРЕМЛЬ.

10) Если вчера был четверг, завтра будет суббота, то сегодня ПЯТНИЦА.

 1. Последње слово у руској азбуци је Я.
 2. Син моје маме је мој БРАТ.
 3. Крокодил Гена свира на ХАРМОНИЦИ.
 4. Најпознатија руска песма је КАЋУША.
 5. «Празник палачинки» се зове МАСЛЕНИЦА.
 6. Ако се мој тата зове Иван, моје отчество је ИВАНОВИЧ / ИВАНОВНА.
 7. Лето је одавно прошло, ускоро ће зима. Значи сада је ЈЕСЕН.
 8. МОЛИМ / ИЗВОЛИТЕ је најпристојнија реч у руском језику.
 9. Тврђава у центру Москве зове се КРЕМЉ.
 10. Ако је јуче био четвртак, сутра ће бити субота, онда је данас ПЕТАК.

Завршни део часа

Док жири сабира поене учесници разговарају о томе шта им је било лако  или тешко, која игра им се свидела, а која не и сл.

Честитамо победницима!

ОШ „Кнез Сима Марковић“

Септембар 2016.

Мира Симеуновић, професор руског језика и књижевности

НАПОМЕНА


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић