„Наш класс” – приказ уџбеника

„Наш класс” – приказ уџбеника

Овде је дат опис уџбеника кроз састав, садржај, компетенције и сл. На другим страницама сајта још речи о уџбеницима.

Нови уџбеници за руски језик у основној школи настали су у периоду 2017 – 2020. (издавач је Завод за уџбенике). До тада смо имали „Орбиту” истог издавача, као и уџбенике других издавачких кућа.

Ауторски тим који је креирао „Наш класс” чине доценти Лука Меденица, Бранислав Николић и моја маленкост. Уџбеници су рецензирани од стране језичких експерата (Биљана Марић, Маријана Папрић и Анита Мрђић) и одобрени су од стране комисије Министарство просвете РС. Сукцесивно су увођени у наставу, динамиком коју је прописало Министарство.

„Наш класс” је направљен у складу са новим програмима и стандардима за учење страног језика у основној школи (други страни језик).

„Наш класс” – приказ уџбеника

УВОД

Савремени уџбеници страних језика у фокусу имају формирање комуникативне компетенције ученика, што је и коначни исход учења страних језика уопште.

У стандардима изучавања страних језика истакнуте су следеће компетенције:

1. функционално-прагматичка: разумевање (текста који се чита или слуша), усмене или писане речи, посредовање (медијација);

2. лингвистичка компетенција (односи се на граматичка и лексичка знања);

3. социо-интеркултурна компетенција (знања о земљи чији језик се учи, о њеној култури; способност да се та знања примене у процесу комуникације).

На путу ка реализацији ових компетенција, у настави се примењују савремене стратегије, укључујући (између осталог) информационо-комуникационе технологије. Нови уџбеници реализују све врсте језичких активности, узимајући у обзир савремене тенденције, али и узрасне карактеристике ученика, и посебно, њихов матерњи језик. Савремени уџбеници садрже најнеопходније теоретске податке из морфологије, ортографије, синтаксе, културе говора. Они укључују средства за унапређивање знања и вештина ученика: текстове за читање, језичко-граматичка вежбања, предлоге за пројекте и сл.

УЧЕНИЦИ

У Србији ученици свих узраста уче енглески језик од првог разреда основне школе (осам година, два часа недељно, 72 часа годишње). Други страни језик се изучава од петог разреда основне школе, са истим фондом часова. У сваком разреду ученици користе уџбеник, радну свеску са вежбањима, добијају и ЦД за могућност слушања живог говора (али и музике, стихова, текстова, вежбања…), постоји и додатни онлајн материјал на сајту издавача, што омогућава реализацију учења на даљину у нашој савременој реалности.

Ученици уче језички систем руског језика, уче се да примењују граматичка и лексичка знања у разним ситуацијама. Упоредо са тим, константно се проширују њихова знања о Русији, руском народу, великој историји и култури. Деца имају свест о томе да је руски народ веома близак српском, али је задатак наставника и непрестани изазов да развија и одржава мотивацију ученика, да формира трајну заинтересованост за предмет.

Ученици користе уџбеник (као средство за учење) не само за овладавање основним знањима, већ и за посматрање илустрација, за рад на занимљивим вежбањима, за проширивање опште културе, за реализацију креативног рада. Управо креативни рад (у оквиру пројеката које су формулисали аутори или ће их формулисати наставници), помаже формирање и учвршћивање вештина и знања, испољавање талената ученика. Такво креативно окружење талентованих ученика омогућава организацију и реализацију колективног / тимског рада.

„Наш класс” – приказ уџбеника

НАСТАВНИЦИ

Савремени издавачи се труде да омогуће наставницима сав неопходни материјал за рад, који ће олакшати наставу. Наш ауторски тим је припремио комплетан дидактички материјал, као помоћ колегама: глобалне планове, месечне, са методичким препорукама за реализацију часова (припреме за час), дате су и вежбе за проверу знања (контролни и писмени задаци).

Дакле, на основу тематског плана састављен је оквирни (приближни) план за сваки месец, као и припреме у којима се прецизирају активности наставника и ученика на сваком часу. Одређени су такође циљеви и задаци наставних јединица: практични (образовни / језички), развојни и васпитни. Наставници могу користити (или не) овај оквирни материјал, у који могу, по сопственом нахођењу, интегрисати нове занимљивости, ИКТ средства, своје пројекте и сл.

СТРУКТУРА УЏБЕНИКА

ТЕМЕ. Сваки уџбеник се састоји од 6 (у 8.р. седам) тема / лекција и свака од њих је представљена као путовање метроом. Тема почиње насловном страном, на којој је њен назив, уводна фотографија или илустрација и оквирна најава градива које ће ученици савладати до краја дате лекције. Теме се састоје од граматичког, социо-културног, текстуалног материјала, а свака од њих се завршава (симболично) на станици метроа.

ДОДАЦИ. Између појединих тема постоје мали додаци, како би се направила пауза (на пар часова) од захтевног језичког материјала. Током паузе може се реализовати неки пројекат, сазнати нешто ново, може се детаљније истражити нека тема. Такви додаци су нпр. Теремок, Градови-хероји, Традиција матураната и сл. Додаци темама нису систематично прављени, већ су резултат инспирације аутора, и различити  су у сваком уџбенику.

ТЕСТОВИ. На крају сваке теме дати су тестови (на станици метроа). Намењени су за систематизацију усвојеног градива дате теме. Углавном имају 4/5 вежбања и углавном су на једној страници уџбеника. У фокусу су јединице градива претходне теме, водило се рачуна да им циљ буде провера различитих језичких компетенција. После рада на тесту прелази се на следећу тему (осим ако је након теста неки од додатака).

Осим обавезног језичког материјала у свакој теми постоје сегменти под називом ИНТЕРЕСНО, који се састоје од најразличитијих детаља из руске историје, културе, филма, музике, традиције, спорта, науке и сл. Овде су такође и препоручене теме за пројекте (на нивоу одељења, разреда и шире). Резултати пројеката могу касније постати саставни део портфолија ученика.

Сваки НАШ КЛАСС завршава се сегментима ГРАМАТИКА и РЕЧНИК.

„Наш класс” – приказ уџбеника

РАДНА СВЕСКА

Неколико речи о структури и садржају. Као прво, РС прати уџбеник – исте су теме, исти је редослед језичког материјала. Вежбања су веома разнолика. Трудили смо се да направимо јединствена, оригинална вежбања, од најпростијег додавања слова које недостаје (у петом разреду), различитих вежбања са сличицама, класичних форми задатака (са додавањем облика именица / глагола / придева / заменица…), све до укрштеница, мозгалица, ребуса и игре улога у старијим разредима. Вежбања морају бити занимљива, разних нивоа сложености, да би код ученика изазвала заинтересованост за учење, за самостални или тимски рад. Трудили смо се да дајемо диференциране задатке, у складу са принципом „од простог ка сложеном“.

ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ

Наш рад на уџбеницима пратио је тим рецензената. Они су предлагали незнатне измене, сугерисали нека боља решења, и свакако допринели да уџбеници буду максимално квалитетни у кончаној форми. Уз њихову помоћ, учинили смо да уџбеници одговарају узрасту ученика, са обиљем илустративног материјала, који олакшава усвајање и у школи, и самостално, код куће, са теоретским знањима, која су изложена у говорним ситуацијама које воде ка постепеном овладавању језиком. Дате на овакав начин, језичке јединице развијају способност запажања, логичко размишљање и аналитичност ученика, упоредо са вештином да запажају сличности и разлике између два сродна језика.

Поред горе наведеног, рецензенти су у свом коментару уџбеника истакли да су „усклађени са принципима савремене методике наставе руског језика као страног језика“. Уџбеници „по својој структури и садржају, задовољавају параметре квалитета уџбеника“. Језички и говорни садржај допуњени су одговарајућим материјалом из живота младих, спорта, уметности, науке и културе у целини. „Забавни материјали, дидактичке игре, квизови, велики број руских песама уносе радост, оптимизам, стварају позитивну атмосферу, идеалну за усвајање руског језика.“

Као коаутор, веома сам поносна што сам имала прилику да учествујем у стварању тако садржајних и занимљивих уџбеника. Сигурна сам да било који ученик и колега у њима могу пронаћи садржај који им одговара.

„Наш класс” – приказ уџбеника

У мају 2021. реализовали смо презентацију нових уџбеника (у форми вебинара) за све колеге – наставнике РКИ у Србији.

НАПОМЕНА

Нове уџбенике презентовала сам и на свом блогу, на сајту пед-копилка, у следећем раду:

„Новые учебники РКИ для учеников ОШ в Сербии“

https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-nash-klas-novye-uchebniki-rki-dlja-uchenikov-osh-v-serbi-kak-rezultat-soavtorskoi-raboty.html


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић