„Обнови 5, започни 6!“ (квиз 2022)

ТРИЗ-педагогија на часу РКИ

Увек занимљиво – квиз. Неки обрасци и форме претходних верзија су задржани, али вежбања су увек различита.

“Обнови 5, започни 6!” (квиз 2022)

„ОБНОВИ 5, ЗАПОЧНИ 6.“ (квиз 2022.)

Школа: ОШ „Кнез Сима Марковић“, Барајево

Предмет: руски језик (други страни језик, обавезнн изборни предмет, почетак друге године учења)

Наставник: Мира Симеуновић

Разред: 6/1 и 6/2

Време одржавања активности: 22. 09. 2022.

Циљ активности: обнављање основних фонетских, лексичких, граматичких и културолошких знања из градива петог разреда

Исходи:

 • ученици ће моћи да препознају и примене називе за чланове уже и шире породице;
 • умеће да примењују знање о основним бројевима;
 • примениће основна фонетска и ортографска правила (писање и изговор);
 • знаће да примене фреквентне глаголе и њихове облике у садашњем времену;
 • користиће (у реченицама) основне форме изражавања припадности (својине);
 • умеће да препознају антониме код фреквентних речи разних граматичких врста;
 • користиће основну лексику за одевне предмете, школски прибор, поврће, боје и сл;
 • примењиваће основну културолошку лексику / појмове, усвојене у петом разреду.

Методе рада: такмичарски квиз (ученика два одељења 6. разреда)

Облици рада: индивидуални, екипни

Средства за рад и припремне активности: наставник је осмислио час, одабрао најзначајније фонетске, лексичке, граматичке јединице из градива петог разреда, формулисао занимљива игровна вежбања. Затим је све то уобличио у атрактивну форму презентације која ће дати додатну мотивацију ученицима за рад. Ученици су добили упутства које језичке јединице ће бити саставни део квиза (кратак подсетник и послао ученицима на заједничке вајбер групе; у прилогу). Договорено је време и начин реализације квиза, припремљене дипломе за победнике.

Наставник је такође замолио присуство неколико ученика осмог разреда, који су задужени за евидентирање освојених бодова учесника квиза, за управљање презентацијом, фотографисање, снимање и сл. (по договору).

УВОДНИ део активности / часа

Наставник унапред проверава и обезбеђује техничке предуслове за спровођење квиза: компјутер, пројектор, распоред клупа за груписање тимова и сл. На самом почетку проверава присуство ученика – такмичара, ученика – асистената; даје уводне податке о току квиза, броју игара (детаљна упутства даће пред почетак сваке игре). Наставник такође даје упутства за рад, спискове учесника са упутствима за бодовање и др. помоћницима. (Спискови учесника / листе за бодовање су у прилогу.)

ЦЕНТРАЛНИ део активности / часа

Реализација игара, називи:

 1. СЕМЬЯ / ПОРОДИЦА 1
 2. ГДЕ ОШИБКИ? / ГДЕ СУ ГРЕШКЕ?
 3. КОНТРАСЛОВО / КОНТРАРЕЧ
 4. СЛОВОСТРОЙКА / СЛОВОГРАДЊА
 5. СЕМЬЯ / ПОРОДИЦА 2
 6. ГЕОМЕТРИЯ СЛОВ / ГЕОМЕТРИЈА РЕЧИ
 7. У ТЕБЯ ЕСТЬ? / ДА ЛИ ИМАШ?
 8. СЛОВОСТРОЙКА / СЛОВОГРАДЊА
 9. СЕМЬЯ / ПОРОДИЦА 3
 10. ЛИШНЕЕ СЛОВО / ПРОНАЂИ ВИШАК!
 11. ЗАКОНЧАЛКИ / ЗАВРШИЛИЦА

1. ПОРОДИЦА 1

Тема првог вежбања је породица. Ова тема понавља се још два пута, јер се бави важном лексиком која се односи на чланове породице. Истовремено, ово вежбање проверава брзину размишљања и логичког повезивања (ученици треба брже осталих да разумеју реченицу, да је „пренесу“ на своје породичне односе, реше „ко је коме шта“ и кажу свој одговор). Ученици подижу руке (јављају се) да кажу решење.

У вежбању су дати искази који припадају „ликовима“ на илустрацијама, а ученици треба да (у своје име) кажу шта су они тим особама, или да прецизирају ко су њима те особе. Нпр. задата реченица је: Ја сам сестра твоје маме. – Решење је: Ти си моја тетка. За потпуно тачно решење – 2 поена, за половично – 1.

Решење:

Я – сестра твоей мамы. Решение: ты – моя тётя. Мы – мама и папа твоего брата. Решение: вы – мои родители. Он – брат твоего папы. Решение: он – мой дядя. Я – дочка твоего дедушки. Решение: ты – моя мама / тётя. Ты – наш ребёнок. Решение: вы – мои родители / мама и папа. Я – сын твоей бабушки. Решение: ты – мой папа / дядя.

2. ГДЕ СУ ГРЕШКЕ?

Друго вежбање проверава знање фонетике и ортографије руског језика: изговор и писање слова О / А / Ь / Ы (и других) у једноставним лексичким примерима који су ученицима познати. Вежбање се заснива на типичним грешкама које ученици праве на почетку учења руског језика, између осталог и због интерференције са матерњим језиком. С обзиром на то да проверавају најосновнија знања, оваква вежбања су ученицима углавном веома једноставна. Њихов задатак је да пронађу словне грешке у реченицама. Задате реченице се приказују једна по једна, ученици се јављају када пронађу обе словне грешке у свакој појединачној реченици. За сваку исправљену грешку – два поена, за погрешно запажање (исправљање правилне речи)  губи се један поен.

Решење:

У меня болшая сабака. Р: у меня большая собака. Спасиба за книгы, Таня. Р: спасибо за книги, Таня.

Ти любиш блинчики? Р: ты любишь блинчики? Мнье одинадцать лет. Р: мне одиннадцать лет.

Вова – хароший малчик. Р: Вова – хороший мальчик. Пришли четире дьевочки. Р: пришли четыре девочки. Это бил фильм «Дванадцать героев». Р: это был фильм «Двенадцать героев».

3. КОНТРАРЕЧ

У трећем вежбању задатак ученика је да наведу антониме, или речи (у неком смислу) супротног значења. Све речи су добро познате, али их треба што брже рећи. Задати су парови речи типа: јутро / вече, црни / бели, стари / нови, дечак / девојчица… Два поена за тачан одговор.

Решење:

Здравствуйте / до свидания; Плохо / хорошо; Утро / вечер; Привет / пока; Лето / зима; Моя сестра / твой брат; Чёрный / белый; Старый / новый; День / ночь; Мальчик / девочка.

4. СЛОВОГРАДЊА

Четврто вежбање је екипно и ученици га добијају на папиру (у истој форми као у презентацији). Од датих слова ученици треба да направе реч. Дата им је помоћ: почетни слог за сваку реч. Две јаче екипе решавају први пример, две слабије екипе – други. Екипа која прва реши своју реч је та у којој сви чланови добијају два поена. У екипи која касније дође до решења сви чланови добијају по један поен. Ученици не говоре решење, већ га показују наставнику на папиру (маленький / география).

5. ПОРОДИЦА 2

Други део вежбања које се односи на чланове породице. Поново треба рећи кратку реченицу на основу илустрација, тако да се искаже свој однос са речима особе на илустрацији. Нпр. за реченицу „Ја сам сестра твог брата“ решење је реченица „Ти си моја сестра“. Ученици се јављају да кажу решење. За потпуно исправну реченицу – 2 поена, за делимичну – 1 поен. Ученици овде, као и у осталим играма, имају право само на један покушај за давање решења у једној речи или реченици.

Решење:

Это сын твоей мамы. Решение: это мой брат. Я – сестра твоего брата. Решение: ты – моя сестра.

Это дочка твоего папы. Решение: это моя сестра. Я – внук твоей бабушки. Решение: ты – мой брат.

Вот брат твоей сестры. Решение: вот / это мой брат. Я – сестра твоей сестры. Решение: ты – моя сестра.

6. ГЕОМЕТРИЈА РЕЧИ

Шесто вежбање проверава знање лексике, али и вештину и брзину запажања геометријских слика (облика) и боја. Треба пронаћи делове речи у истим геометријским облицима, не обазирући се на боју или на близину / удаљеност облика. Треба што пре пронаћи три иста облика и „склопити“ реч од слогова на њима. Ученици се јављају да кажу одговор. Тачан одговор доноси три поена, а за превод речи на српски добија се још један поен. Једном ученику даје се један покушај за једну реч. Сви облици су приказани у целини све време, сви ученици траже и склапају речи. Решење: сегодня, снеговик, комната, учитель, хорошо, рубашка.

Решење:

В пятиугольник вошёл СНЕ-ГО-ВИК; В ромбе написано СЕ-ГО-ДНЯ;

В треугольник поместилась КО-МНА-ТА; У-ЧИ-ТЕЛЬ скрывается в теле цилиндра.

В трапеции всё ХО-РО-ШО; Овал скрыл слово РУ-БА-ШКА.

7. ДА ЛИ ИМАШ..?

Ученици треба да одговоре на питање прецизном формом и да притом препознају и именују илустровани предмет (појам). Илустрације се појављују „једна по једна“, тако да ученици треба одмах (што пре) да се јаве да дају одговор и добију 2 поена. Пример одговора: Ја имам самовар.

Решење: У меня есть мишка. У меня есть матрёшка. У меня есть собака.

У меня есть самовар. У меня есть балалайка. У меня есть кошка.

8. СЛОВОГРАДЊА

Други део екипне игре за „градњу“ речи од слова. Екипе су добиле задатак на папиру. Овај пут дате су дуже речи. За прву је, као помоћ ученицима, дат почетни слог, за другу – последњи слог речи. „Тежу“ реч добијају групе које су се у досадашњем току игре показале „јачим“. Бодовање је као у првом делу игре: за обе речи, чланови брже екипе добијају по два поена, чланови спорије – по један. Решење: пожалуйста / учительница.

9. ПОРОДИЦА

Последњи, најтежи део квиза о члановима породице. Дате су нешто сложеније формулисане реченице на које ученици треба да дају одговор, тј. да кажу шта је њима наведена особа и шта су они наведеној особи. Нпр. задато је „Ја сам муж твоје баке“, а решење може бити: „Ти си мој деда“ и „Ја сам твој унук“. За једну исправну реченицу у одговору добијају се 2 поена, за две исправне реченице – 3.

Решење:

Я – муж твоей бабушки. Решение: ты – мой дедушка / я – твой внук.

Мы – мама и папа твоей тёти. Решение: вы – мои дедушка и бабушка / я ваш внук.

Я – папа твоего папы. Решение: ты – мой дедушка / я твоя внучка.

Твоя мама – моя дочка. Решение: ты – моя бабушка / я твоя внучка.

Мы – родители твоего папы. Решение: вы – мои бабушка и дедушка / я ваш внук.

10. ПРОНАЂИ ВИШАК!

У десетом вежбању ученици треба да пронађу реч која не припада скупу. Овде се проверава знање лексике на тему школа (школски прибор), одећа, воће, боје… Ученици треба да објасне свој избор сувишне речи. Добијају један поен за решење без објашњења, са објашњењем – два. Решење: морковка, берёза, утром.

 • Майка – юбка – морковка – джинсы – рубашка. Р: морковка (остальное – одежда).
 • Тетрадь – дневник – берёза – пенал – учебник. Р: берёза (остальное – школьные предметы).
 • Линейка – книга – ручка – карандаш – утром. Р: утром (остальное – школьный прибор).
 • Картошка – капуста – горох – малина – помидор. Р: малина. (остальные слова – овощи.)
 • Сильный – зелёный – жёлтый – красный – голубой. Р: сильный. (остальные слова – цвета.)

11. ЗАВРШИЛИЦА

У последњем вежбању тестирају се културолошка знања ученика. Потребно је завршити започету реченицу, која се односи на неки појам или лик из културе, спорта, географије, поезије. Питања се односе и на празнике, бајке, Москву, али и на познавање језика. Ученици се јављају да дају одговор и потребно је да објасне / преведу реченицу / појам / одговор. За тачан и комплетан одговор добијају три поена, за нетачан или исхитрен одговор (без подизања руке) губе један поен.

Решење: Крокодил Гена играет на…(гармошке). Великого русского писателя зовут Александр…(Пушкин). Трус не играет в…(хоккей). Лисичка-сестричка, серый волк и другие звери строили…(Теремок). «Пусть бегут…» поём в праздник – … (день рождения). После четверга наступает…(пятница). К, Г, Х, Ж, Ш, Ч, Щ, Й – буквы, после которых… (нельзя писать Ы). Площадь в центре Москвы называется… (Красная площадь). В песне «Мой папа…» какой? (хороший). Если папу зовут Иван, моё отчество… (Иванович / Ивановна). «Праздник блинчиков» называется… (Масленица). Крепость в центре Москвы – … (Кремль).

ЗАВРШНИ део активности

Асистенти рачунају укупан број бодова за све учеснике, говоре наставнику, који их потом саопштава свима. Честитке и диплома уручује се победнику / победницима.

ЕВАЛУАЦИЈА

Наставник похваљује ученике за успешно учешће у квизу, за приказано знање градива петог разреда.

Евалуација ће бити обављена на часовима у 6/1 и 6/2. Ученици ће изнети своје утиске о квизу: шта је било лако, а шта тешко, које језичке јединице су добро савладали, а које су им биле тешке, шта би (евентуално) требало додатно обновити… Рећи ће да им се допада овај вид обнављања градива, да ли би поново учествовали у сличним активностима итд.

ПРИЛОГ: позив колегама да присуствују огледном часу, кратак подсетник за ученике (на градиво петог разреда), диплома победника квиза.

“Обнови 5, започни 6!” (квиз 2022)

Мира Симеуновић, професор руског језика, педагошки саветник

Септембар 2022.

“Обнови 5, започни 6!” (квиз 2022)

НАПОМЕНА

Квиз је објављен на личном блогу наставника на сајту пед-копилка и може се погледати преко линка:

https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/viktorina-mozgolomka-po-rki-dlja-uchenikov-8-klasa.html


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић