Примена miro интерактивне табле

Примена miro интерактивне табле

Одржана два експериментална часа са ученицима 8. разреда. Преко платформе Teams примењена интерактивна табла Miro.

Експериментални онлајн час руског језика

(са применом интерактивне онлајн-табле МИРО)

Припрема за час

Наставник: Мира Симеуновић

Разред: 8 (8-3, 8-1)

Време одржавања часа: 24. и 25. фебруар 2022.

Циљ часа: систематизација знања о глаголима у руском језику (повратни глаголи, глаголи кретања) и унапређивање ИКТ компетенција ученика применом нових онлајн алата у настави

Исходи часа:

→      Ученици ће умети да препознају различите облике глагола у прочитаном тексту (непознатом дијалогу)

→      Ученици ће бити у стању да одреде потребан вид глагола у реченицама (у различитим глаголским временима)

→      Ученици ће умети да примене разне облике глагола кретања (да их препознају, изаберу потребан облик, разликују глаголе за један и више смерова кретања, за кретање пешице и превозом)

→      Ученици ће умети да примене повратне глаголе руског језика (да разумеју снимак на youtube и након слушања дефинишу у којим позицијама / облицима се употребљава -сь / -ся у вежбањима, да додају наставке глаголима и сл.)

→      Ученици ће умети да напишу решење онлајн, користећи руску тастатуру за куцање на интерактивној табли → Ученици ће се упознати са новим алатом за учење / вежбање / сарадњу онлајн.

Методе рада: онлајн

Облици рада: индивидуални рад

Средства за рад и припрема за експериментални час

Наставник је проучио одабрани онлајн сервис, након чега је израдио  сав наставни материјал за предвиђени час и формирао своју таблу. Осим тога, наставник је на претходном часу предложио ученицима да испробају овај вид наставе, тј. систематизације знања о глаголима онлајн. Ученици су добили кратка упутства и опис својих активности на часу, као и одштампану тастатуру за куцање на руском језику. Договорено је да ће час бити одржан у кабинету за информатику или за технику и технологију, како би сви ученици могли да користе компјутере индивидуално. Предочено је да ће на табли бити различите врсте вежбања, да ће ученици слушати, читати, писати, радити задатке на онлајн табли.

Уводни део часа

Ученици укључују компјутере и логују се на школску платформу Тимс, а наставник у међувремену објашњава тему и планирани ток часа, тј. даје конкретна упутства за рад на онлајн табли: да се свако мора јавити за реч, да ученик може радити на табли тек када добије „дозволу“ од наставника, да у сваком тренутку сви виде исту таблу (прате промене на њој), али на њој не може радити више ученика истовремено. 

Централни део часа

Након што су се ученици улоговали, наставник „отвара“ и „дели“ са ученицима таблу и показује који садржаји су припремљени: видео / аудио презентација материјала, вежбање за допуњавање (куцањем на руском језику) глагола у садашњем времену, табела са повратним глаголима за допуњавање конјугације, онлајн интерактивна вежбања на сервису learning.apps, вежбање за избор исправног облика глагола (који треба подвући), вежбање са распоређивањем глагола кретања на фотографију са приказаним облицима кретања, вежбање за домаћи задатак (ученици ће га урадити са фотографије коју ће направити телефоном). 

Ученици се јављају (преко иконице за тражење контроле), добијају дозволу од наставника и раде вежбања једно за другим:

→       куцају решења помоћу тастатуре коју су (у штампаном облику) добили од наставника; 

→      користе онлајн оловку (бирају је међу алатима у оквиру табле) за подвлачење исправног облика глагола на табли; 

→      „превлаче“ стикере са глаголима на одговарајуће место на фотографији са глаголима кретања;

→      преко линка за додатна вежбања „одлазе“ на додатну платформу learning.apps, на којој раде вежбања;

→ слушају снимак – упутства за правилно писање суфикса код повратних глагола (youtube);

→ читају припремљени дијалог и у њему запажају и описују врсте глаголских облика.

Завршни део часа

Наставник описује вежбање за домаћи задатак, ученици га фотографишу. (Нису искористили могућност за остављање коментара због недостатка времена).

Евалуација

Предвиђени материјал за рад на часу био је преобиман за час класичног трајања, тако да је свако вежбање започето, али није свако завршено на часу. Испоставило се да ученици ипак не владају ИКТ средствима у мери у којој је то очекивано. Не знају сви своје лозинке за приступ Тимсу; већина ученика не влада алатима (у смислу уочавања и коришћења расположивих могућности), такође нису привикнути да заиста раде онлајн (практично и индивидуално). Наравно, неспретност и спорост у примени руске тастатуре била је очекивана и разумљива.

Осим тога, интернет у школи ипак не функционише на очекиваном нивоу (а уз претпоставку да је опрема квалитетна). 

Утисак наставника (уколико се изузме „виша сила“): часови су успели самим тим што су реализовани, јер је један од циљева био унапређивање ИКТ компетенција ученика (ученицима је требало представити нови онлајн модел, барем информативно, као би се „опробали“ за неки будући рад у даљем школовању). 

Прилог

Приказ (у класичној форми) материјала који је коришћен на часу: вежбања, текст, табеле, фотографијe, линкови за вежбања, тастатура и др. У прилогу је и фотографија онлајн табле, примењене на часовима. 

1. Табела за обнављање промене глагола у садашњем времену:

Примена miro интерактивне табле

2. Табела за допуњавање промене повратних глагола:

Примена miro интерактивне табле

Линкови за додатни материјал који чини део садржаја на табли:

  1. Снимак на youtube на руском језику:
YouTube video

2. Интерактивна вежбања на learning.apps:

Пазл:

Викторина:

3. Вежбање за одређивање вида глагола:

Мы с мамой весь день ПРИГОТОВИМ / ГОТОВИМ обед. 

Сейчас он ПРИДЁТ / ИДЁТ, и мы будем ужинать вместе. 

Я очень часто ЧИТАЮ / ПРОЧИТАЮ книги. 

Когда ты ВЫУЧИШЬ / УЧИШЬ стихи, завтра? 

Когда жарко, они НАДЕВАЮТ / НАДЕНУТ шорты. 

Миша вечером НАПИШЕТ / ПИШЕТ письмо. 

Когда смешно, я ЗАСМЕЮСЬ / СМЕЮСЬ очень громко.  

Он сказал, что ВСТРЕТИМСЯ / ВСТРЕЧАЕМСЯ завтра вечером. 

4. Дијалог за уочавање разних облика глагола:

Вы готовитесь к экзаменам? 

Да, мы занимаемся каждый день.

Где вы занимаетесь? 

Мы ходим в школьную библиотеку, там вместе читаем и решаем тесты.

Где ты будешь учиться потом? 

Я собираюсь поступать в среднюю школу. Думаю о гимназии или туристической школе. 

А куда поступит твой брат? 

Он собирается поступить в среднюю музыкальную школу, потому что давно занимается музыкой. Но, музыкальная школа находится в другом городе. Он надеется, что откроют одно отделение этой школы в нашем городе, так как много детей, которые интересуются музыкой. 

Моя сестра тоже обрадуется новой школе, потому что она играет на гитаре и прекрасно поёт. 

5. Илустрација за одређивање врсте кретања:

Примена miro интерактивне табле

6. Руска тастатура за куцање текста (решења) на табли:

Примена miro интерактивне табле

7. Вежбање за домаћи задатак (повратни глагол или не?):

1)       Марина ……………………………… с подругами, все они целуют и её. (обнимать, обниматься)

2)       Мои старшие друзья ………………………… на пятёрки, они меня считать. (учить, учиться)

3)       Мы наш автомобиль, ………………………, потому что все другие машины. (остановить, остановиться)

4)       Как только урок, ученики …………………………… выполнять задания. (закончить, закончиться)

5) Твоя учёба ……………………… в следующем году, я свою уже ………………………. (окончить, окончиться).

Крајњи изглед интерактивне онлајн табле МИРО која је примењена на часу:

Примена miro интерактивне табле

Експериментални онлајн час руског језика (са применом интерактивне онлајн-табле МИРО) објављен је на блогу наставника под називом:

„Экспериментальный онлайн урок с использованием интерактивной доски МИРО (РКИ в 8 классе) Из опыта работы“

https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/yeksperimentalnyi-onlain-urok-s-ispolzovaniem-interaktivnoi-doski-miro-rki-v-8-klase.html


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић