Извештај о раду 2018/2019

ТРИЗ-педагогија на часу РКИ

Извештај представља списак публикација на руском језику, стручно усавршавање и рад секције током школске године.

I Публикације из личне праксе на руском језику

Радови се публикују на међународном педагошком сајту на руском језику www.ped-kopilka.ru  на личном блогу www.ped-kopilka.ru/users/simeunovic Од марта 2016. године објављен је (закључно са августом 2019.) 41 рад из личне педагошке праксе на овом сајту, још неколико на другим међународним сајтовима, такође на руском језику. Од септембра 2018. године објављени су следећи радови:

 1. 19. септембaр 2018. – објављен рад «Лето по-русски» – Часть 2: Нижний Новгород – открытый город („Лето на руски начин – 2. део: Нижњи Новгород – отворени град“): http://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-leto-po-ruski-chast-2-nizhnii-novgorod-otkrytyi-gorod.html
 2. 14. октобaр 2018. – објављен рад «Лето по-русски» – Часть 3: Городец и Семёнов – сокровища народного творчества („Лето на руски начин – 3. део: Городец и Семјонов – ризнице народног стваралаштва“): http://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-leto-po-ruski-chast-3-gorodec-i-sem-nov-sokrovischa-narodnogo-tvorchestva.html
 3. 29. новембaр 2018. – објављен рад «По городам ЧМ-2018» – проект секции русского языка «Умница» (для старшеклассников), (Кроз градове светског првенства 2018. – пројекат секције руског  језика „Умница“ за ученике старијих разреда): http://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-po-gorodam-chm-2018-proekt-sekci-ruskogo-jazyka-umnica-dlja-starsheklasnikov.html. Рад је приказ пројекта који је реализован 9. – 12. октобра 2018.
 4. 13. јануар 2019. – објављен рад «Умница в 2018 году» – активности и успехи секции („Умница у 2018 години“ – активности и успеси секције): http://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-umnica-v-2018-godu-aktivnosti-i-uspehi-sekci.html У раду су приказане најуспешније активности секције током 2018. године. Рад је допуњен фотографијама (презентацијом).
 5. 22. фебруар 2019. објављен рад «Благотворительная деятельность секции “Умница”» (Хуманитарне активности секције „Умница“): http://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/blagotvoritelnaja-dejatelnost-sekci-umnica.html
 6. 17. март 2019. објављен рад «Викторина-мозголомка по РКИ для учеников 8 класса» (Квиз – мозгалица из руског језика за ученике 8. разреда): https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/viktorina-mozgolomka-po-rki-dlja-uchenikov-8-klasa.html
 7. 2. јун 2019. објављен рад «Читать не вредно» – проект секции русского языка для старшеклассников („Читање није штетно“, пројекат секције руског језика за ученике старијих разреда): https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-chitat-ne-vredno-proekt-sekci-ruskogo-jazyka-dlja-starsheklasnikov.html
 8. 14. јул 2019. обављен рад Викторина «Мы учим русский язык» – викторина по РКИ в пятом классе с презентацией (Квиз „Ми учимо руски језик“ за ученике петог разреда): https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/viktorina-my-uchim-ruskii-jazyk-rki-v-pjatom-klase-s-prezentaciei.html
 9. 26. јул 2019. објављен рад «ГОРОДА-ГЕРОИ» Великой Отечественной войны – исследовательская работа учеников восьмого класса в Сербии („Градови-хероји“ Великог ослободилачког рата – истраживачки рад ученика осмог разреда у Србији): https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-goroda-geroi-velikoi-otechestvenoi-voiny-isledovatelskaja-rabota-uchenikov-vosmogo-klasa-v-serbi.html
 10. 5. август 2019. – добијен сертификат-диплома «Благодарность за активное участие в работе Учебно-методического кабинета» од сајта www.ped-kopilka.ru (Захвалница за активно учешће у раду Међународног образовног сајта…)
 11. 25. август 2019. објављен рад «Математика на русском» – познавательно-развлекательный урок РКИ для учеников 6/7 класса („Математика на руском“ – образовно-забавни час руског језика за ученике 6/7. разреда): https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-matematika-na-ruskom-poznavatelno-razvlekatelnyi-urok-rki-dlja-uchenikov-6-7-klasa.html

II Остале публикације и рад на стручном усавршавању

Уџбеник за руски језик за 5. разред (за прву годину учења) „Наш класс 1“ (комплет садржи уџбеник, радну свеску и аудио ЦД) урађен је 2017. године, а у јануару 2018. године одобрен је за коришћење у основним школама у Србији. Ауторски тим који је радио на уџбенику чине: Лука Меденица – доцент на Филолошком факултету у Београду, Бранислав Николић – доцент на Филолошком факултету у Бањалуци и Мира Симеуновић – професор руског језика у ОШ „Кнез Сима Марковић“ у Барајеву. У складу са одобрењем  Министарства и реформама у 5. разреду основне школе, „Наш класс 1“ почео је да се користи у настави у школској 2018/2019. години.

4. септембар 2018. – састанак Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому (презентација похађања Летње школе на универзитету Лобачевски у Нижњем Новгороду);

У организацији Друштва за стране језике и књижевности Србије одржана је Трибина 20. 09. 2018. посвећена статусу другог страног језика, након које сам за званични сајт Друштва написала Извештај 24. 09. 2018. Извештај је доступан на сајту ДСЈКС: http://www.dsjksrbija.rs/?p=1044 ;

1. – 3. 10. 2018. – семинар РУДН у Руском дому: „Русский язык в детской аудитории: методические основы и практика обучения; специфика работы с детьми-билингвами“ (руски професори држали су предавања о методичким основама и специфичностима рада, тј. наставе са билингвалним ученицима);

23. октобар 2018. – састанак Подружнице професора руског језика Београда (али и других градова) у Руској школи при амбасади Руске федерације у Србији. Традиционално, објављена је међународна Олимпијада „ЛИК России“;

6. новембар 2018. – састанак Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому;

4. децембар 2018. – састанак Подружнице професора руског језика у Руском дому;

8. децембар 2018. – семинар „Microsoft Office 365“ у матичној школи у Барајеву;

27. децембар 2018. – завршен онлајн семинар посвећен примени стандарда у основној школи у настави страних језика;

Децембар 2018. Завод за унапређивање образовања и васпитања објавио је на свом сајту базу успешних радова након конкурса „Примери успешних ваннаставних активности“ из 2017. године. Рад који илуструје активности секције руског језика „Умница“ процењен је као успешан и уврштен је у базу. Рад се може погледати на адреси: https://zuov.gov.rs/vannastavne-aktivnosti/#256-sekcija-p3

Ово је други пут да се рад наше секције нашао на списку најбољих и ушао у јединствену базу (први је био 2014. године на конкурсу „Креативна школа“);

4/5 фебруар 2019. – присуство традиционалном семинару „Зимска школа“ у Руском дому и на филолошком факултету БУ („Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика“);

12. март 2019. – састанак Подружнице професора руског језика у Руском дому;

28. март 2019. – комисија у Министарству просвете (…) одобрила за коришћење у настави уџбеник „Наш класс 2“ за 6. разред основне школе. Ауторски тим чине: Лука Меденица, Бранислав Николић и Мира Симеуновић. Уџбеник ће се користити од школске 2019/2020. године. Уџбенички комплет чине: уџбеник, Радна свеска, ЦД и дигитални додатак;

7. април 2019. – рад у Републичкој комисији на такмичењу ученика гимназија и средњих школа;

Април – мај 2019. – рад на наставним припремама уз уџбеник „Наш класс 2“ (за 6. разред основне школе). Припреме су доступне на сајту Завода за уџбенике (чине их: глобални план, месечни планови за целу школску годину, контролни и писмени задаци, дневне припреме за наставнике…) – http://www.knjizara.zavod.co.rs/pripreme-za-sesti-razred-os

Мај – јун 2019. – направљен дигитални додатак за уџбеник; започет рад на уџбенику „Наш класс 3“ (за 7. разред основне школе) у истом ауторском тиму;

2. јул 2019. – послата пријава Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања на „Јавни позив за образовање листе спољних сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања“ за школску 2019/2020. годину. Пријава је прихваћена, а листа је објављена 16. 08. 2019. на сајту Завода https://ceo.edu.rs/wp-content/uploads/2019/08/listaSpoljnihSaradnika20192020.pdf

3/4. јул 2019. – присуство обуци/семинару „Настава усмерена ка исходима…“

III Активности и успеси секције „Умница“

 • 9. – 12. октобра 2018. – реализован пројекат „По городам ЧМ-2018“ – „Кроз градове светског првенства 2018.“. Пројекат је реализован током 5 угледних часова и уз учешће преко 20 ученика од  6. – 8. разреда. Кратак опис и фотографије налазе се на личном блогу, као и на сајту школе http://www.knezsimamarkovic.edu.rs/
 • 12. октобар 2018. – „Россия и космос“ – ликовни конкурс Руског центра на Филолошком факултету. Учествовало десетак ученика (сви добили похвалнице). Награђени су: Лука Кљајић (6.р.) освојио је треће место и добио бронзану медаљу, а Денис Јашаровић (5.р.) освојио је златну медаљу и специјалну награду за најбољи цртеж;
 • 18. октобар 2018. – наступ секције „Умница“ на прослави 40 година Средње школе у Барајеву (у две тачке учествовало је десетак наших ученика);
 • 26. октобар 2018. – постављена изложба фотографија у холу школе (илустрација активности секције у претходној школској години);
 • 7. новембар 2018. – посета Дневном боравку за децу и омладину ометену у развоју у Шиљаковцу. Припремљена радионица и уприличен мини-концерт за кориснике установе. Скупљена хуманитарна помоћ (храна и школски прибор). Кратак опис са фотографијама налази се на сајту школе http://www.knezsimamarkovic.edu.rs/ и на блогу наставника;
 • 3. децембар 2018. – поводом „Дана незнаног јунака“ група ученика је са представницима Руског дома положила венац на споменик  Црвеноармејцу на Спомен-гробљу југословенским и совјетским војницима палим за ослобођење Београда 1944. године. Кратак приказ дат је на сајту Руског дома, као и на сајту школе;
 • 12. децембар 2018. – на гала-манифестацији поводом уручења награда у руском дому, похваљени су ученица Јована Петровић (7.р.) и наставник за учешће у конкурсу РЖД „Дорога мечты“ (за прво учешће секције ликовни радови су израђивани током новембра 2018. Тема су били пријатељски односи између руског и српског народа, које је требало илустровати мотивима железнице. Послато је десетак радова.);
 • 13. децембар 2018. – учешће (једном музичком тачком у извођењу ученице 5. разреда) у прослави Дана школе ОШ „Кнез сима Марковић“ у Барајеву;
 • 14. децембар 2018. – учешће у концерту ученика основних школа у Руском дому „Однажды в декабре“. Концерту су претходили: одабир тачака (аудиција) и две пробе пре наступа, као и велико ангажовање у припреми и реализацији концерта;
 • 27. децембар 2018. – посета Центру у Шиљаковцу поводом новогодишњих празника. Чланови секције припремили пригодне пакетиће, купили новогодишњу јелку и украсили је као поклон штићеницима Центра;
 • 22. јануар 2019. – одржан огледни час „Викторина“ – квиз за ученике осмог разреда. Учествовало је по 5-6 ученика из 8/2, 8/3, 8/4 и 5-6 ученика у организацији квиза. Сви учесници су добили дипломе, а три најуспешнија и симболичне поклоне (руске свеске и оловке, првопласирана Александра Кнез – књигу на руском језику);
 • 25. јануар 2018. – уз помоћ родитеља достављени су радови ученика у Руску школу – за међународни конкурс „ЛИК России 2019“. Преко 30 ученичких радова направљено је за овај конкурс (ликовни радови, макете, презентације, снимци извођења руских песама…). Финале је одржано у априлу 2019;
 • 2. април 2019. – одржано књижевно вече „Читање није штетно“. Вече је резултат пројекта секције посвећеног библиотекама у околини школе. Ученици 7/8. разреда су обавили истраживање 10 локација (библиотеке и јавне установе: Основна школа „Кнез Сима Марковић“ у Барајеву, Основна школа „Павле Поповић“ у Вранићу, Дом здравља у Барајеву, Центар за културу, Јавна библиотека „Јован Дучић“ у Барајеву, јавна библиотека „Бранко Ћопић“ у Вранићу, Средња школа Барајево, Црква у Барајеву, Општина Барајево, предшколска установа „Полетарац“ у Барајеву) са циљем да се утврди књижни фонд и његова структура у свакој установи, као и присуство књига на руском језику или литература руских аутора. Спроведена је и анкета ученика и родитеља о њиховим кућним библиотекама и навикама читања. На књижевној вечери ученици су презентовали резултате истраживања, али су такође читали поезију и прозу на руском и српском језику. Књижевној вечери присуствовали ученици, неколико колега и родитеља, представник јавне библиотеке у Барајеву, Библиотеке града Београда са Чукарице, из Средње школе у Барајеву;
 • 23. април 2019. – финале Међународне олимпијаде „ЛИК России 2019“ у организацији Руске школе у Београду. Награђени су наставник и следећи ученици: Богдан Максимовић (5-1) – прво место за макету; Марија Марковић (7-3) – друго место за макету; Јана Симоновић (5-3) – друго место за певање; Наталија Ђорђевић (5-3) – треће место за певање; Николина Маринковић (8-3) – специјалну награду за презентацију;
 • 12. јун 2019. – огледни час – квиз у 5. разреду. Учествовали ученици 5-1 и 5-3. Победници: Јана Симоновић (5-3) – прво место, Богдан Максимовић (5-1) – друго место, награђени су дипломама.

Август 2019.

Мира Симеуновић


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић