Извештај о раду 2022/2023

ТРИЗ-педагогија на часу РКИ

Извештај о стручном усавршавању, активностима секције и успесима ученика у школској 2022 / 2023. години

Обуке

1) 29.09.2022. – Завршена обука на онлајн платформи ИНТУИТ: «Деловая переписка на английском языке» (в объёме 72 часов) – сертификаты на русском и английском языках. Назив „Пословна преписка на енглеском језику“ (72 часа) – сертификати на руском и енглеском језику. https://intuit.ru/verifydiplomas/101547900

2) 4.10.2022. – Састанак Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому у Београду

3) 11.10.2022. – Обука на платформи ЧУВАМ ТЕ: „Безбедно коришћење дигиталне технологије – превенција дигиталног насиља“

4) 23.10.2022. – Обука на онлајн сервису СТЕПИК «Польский язык. Основы (А1). Быстрое обучение чтению» – „Пољски језик (А1). Брза обука читању“ – https://stepik.org/cert/1728787

5) 1.11.2022. – Састанак Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому

6) 5.11.2022. – Завршила МООК курс на сајту ВШЕ –  „Педагогические технологии организации досуга детей“ – „Педагошке основе организације слободног времена деце“https://olimp.s-ba.ru/mod/quiz/view.php?id=739

7) 13.11.2022. – Завршила онлајн обуку на међународној МООК платформи: ESL003: UpperIntermediate English as a Second Language https://certificates.saylor.org/e8489b77-5348-4f41-9260-04a28203c9ee  

8) 20.11.2022. – Завршила курс на платформи СТЕПИК „Приложения и сервисы для учителя“ – „Апликације и сервиси за наставнике“  https://stepik.org/cert/1780394

9) 1–10.12.2022. – Завршила четири (4) курса на платформи УНИВЕРСАРИУМ: https://universarium.org/course/1521 , https://universarium.org/course/1540 , https://universarium-education.ru/course/1537 , https://universarium.org/course/1522

10) 11.12.2022. – Завршена обука на платформи СТЕПИК „Easy Way to Technical Writing“ – „Лак пут до техничког писања“https://stepik.org/cert/1864854

11) 31.01.2023. – састанак Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому

12) Током марта 2023. – Обука „Активности за подршку свим ученицима – Диференцијација наставе” (Модул 2)

13) 28.03.2023. (претходно и 7. 03. 2023.) – Присуство састанку Београдске подружнице професора руског језика у руском дому (крајем марта 2023.)

14) 8.04.2023. – Семинар „Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске“

15) 11.04.2023. – Учешће у међународном округлом столу у Руском центру на Филолошком факултету у Београду са представницима „Фонда наследия русского зарубежья“: Круглый стол с учителями русского языка в Сербии«Пути поддержки интереса к сербско-русской истории у школьников»

16) 19.04.2023. – Завршен курс на платформи СТЕПИК: „6 шагов к успешному выступлению“ – „Шест корака до успешног наступа“: https://stepik.org/cert/2029128

17) 24.04.2023. – Присуство презентацији уџбеника за средњу школу у Руском дому (проф. Маројевић; В. Антонијевић)

18) 29.04.2023. – Наставак семинара о диференцијацији учења (завршни део Модула 2 одржан непосредно у школи)

19) 11.05.2023. – Састанак Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому

20) 14.06.2023. – Присуство састанку начелника школске управе Београд са директорима школа и супервизорима у ОШ «Вук Караџић» у Степојевцу (поводом организације и спровођења Завршног испита)

21) 18/19.06.2023. – Завршена онлајн обука за супервизоре

22) 23.07.2023. – Завршила курс на платформи СТЕПИК „Офисные приложения для начинающих (Word, Excel, Google сервисы)“ – „Офис апликације за почетнике (Word, Excel, Google сервиси)“ https://stepik.org/cert/2133004

23) 26.07.2023. – Завршила онлајн курс на платформи СТЕПИК „Педагогические программные средства. Создание курса в LMS MOODLE“ – „Педагошка средства за програмирање. Припрема курса у LMS MOODLE“ https://stepik.org/cert/2135452

24) 28.07.2023. – Завршила курс на платформи СТЕПИК «Эффективная презентация проекта» – „Ефектна презентација пројекта“ https://stepik.org/cert/2137805

25) 30.07.2023. – Завршила курс на платформи СТЕПИК «Figma для слайдов» – „Figma за слајдовеhttps://stepik.org/cert/2138915

Публикације

1) 28.08. – 10.09.2022. – Публикације на ЗНАНИО на личној страници сајта (20 ИОП тестова, по пет тестова за 5, 6, 7. и 8. разред): https://znanio.ru/person/z36757961

2) 5.09. – 10.09.2022. – Објављено више аудио књига за ученике на платформи STORYJUMPER: https://www.storyjumper.com

3) 11.09.2022. – „Умница года – награды“ (објављено на сервису КАЛАМЕО): https://www.calameo.com/read/006686623643916ecf9f6

4) 25.09.2022. – Објављен рад на личном блогу на сајту пед-копилка: «Викторина по РКИ: «5 повторяем, 6 начинаем» (с ответами)» –       https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/viktorina-po-rki-5-povtorjaem-6-nachinaem.html

5) 27–30.10.2022. – Припремљено више аудио књига за ученике (припрема за такмичење) на платформи STORYJUMPER: https://www.storyjumper.com

6) 13.11.2022. – Објавила рад на сајту пед-копилка: “Из опыта учителя РКИ – успехи секции русского языка „Умница“ в 2022 году“ – „Из праксе наставника РКИ – успеси секције руског језика „Умница“ у 2022. години“ – https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/iz-opyta-uchitelja-rki-uspehi-sekci-ruskogo-jazyka-umnica-v-2022-godu.html

7) 30.11.2022. – Објављен 5. (пети) број е-часописа секције „Умница“ – „КЛАСС!!!“ 5  https://www.calameo.com/read/0066866238c721c5726b8

8) 23.12.2022. – објављени резултати конкурса ЗУОВ-а, рад о ИОП 3 уврштен је у базу радова конкурса, објављен на адреси: https://zuov.gov.rs/saznali-na-seminaru-i-primenili-u-praksi/#646-650-wpfd-nagradjeni-radovi

9) Јануар / фебруар 2023. – Започет рад на личном професионалном сајту:  https://miracomilfo.com/   До краја школске 2022/2023. на сајт је постављено преко 300 радова из личне педагошке праксе.

10) Фебруар 2023. – Направљено више нових интерактивних вежбања за ученике на платформи learningapps.org (нпр. сетови вежбања): https://learningapps.org/view26099659 , https://learningapps.org/view28971480 , https://learningapps.org/view28971533

11) 19.02.2023. – Објављен нови рад из личне праксе на сајту пед-копилка под називом „Карл Фаберже – ювелир царской семьи“ – „Карл Фаберже – јувелир царске породице“:  https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/karl-faberzhe-yuvelir-carskoi-semi.html

12) 26.03.2023. – Објављен шести број е-часопис секције „КЛАСС!!!“ 6 на платформи КАЛАМЕО. Линк: https://www.calameo.com/read/0066866232b944ba15ab6

13) 7–10.04.2023. – Направљено више презентација и снимака изложбе ПАСХА 2023. – видео на личном јутјуб каналу наставника – https://youtu.be/zTJspsOYuGM , https://www.youtube.com/watch?v=eZOCm-I7w7A , https://youtu.be/yByyvV49I24 , https://www.youtube.com/shorts/wnW2hWlxQPM

14) 17.04.2023. – Објављен рад на блогу пед-копилка: „Хуманитарни пројекат секције руског језика „Умница“ „Пасха с Фаберже“ – Благотворительный проект секции русского языка «Пасха с Фаберже»: https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/blagotvoritelnyi-proekt-sekci-ruskogo-jazyka-pasha-s-faberzhe.html

15) 1.05.2023. – Објављен нови рад на блогу, на сајту ИНФОУРОК под називом „Игровые упражнения по РКИ“: https://infourok.ru/prezentaciya-igrovye-uprazhneniya-po-rki-6623894.html

16) У „Просветном прегледу“, број 1155 за период 20 – 27. април 2023. (година XL), у одељку „Педагошка пракса“ објављен конкурсни рад за „Сазнали на семинару – применили у пракси“ – „Пример успешне реализације ИОП-а 3“ (из угла наставника)

17) 27.06.2023. – На личном блогу на сајту пед-копилка објављен рад: „Языковая головоломка – игровые упражнения по РКИ для старших классов“ (с решениями и презентацией) – „Језичка мозгалица – игровна вежбања из РКИ за старије разреде“: https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/jazykovaja-golovolomka-igrovye-uprazhnenija-po-rki-dlja-starshih-klasov-s-reshenijami-i-prezentaciei.html

18) 29.06.2023. – Објављен 7. (седми) број електронског часописа секције „Умница“ на сервису КАЛАМЕО: „КЛАСС!!!“ 7: https://www.calameo.com/read/0066866236072762e4d1a 

19) 20.07.2023. – Објављен рад „Игре и вежбања за превенцију насиља“ (превод и адаптација) на сервису КАЛАМЕО: https://www.calameo.com/read/006686623efb0f1f758cf

20) 29/30.07.2023. – Објављене публикације на сервису КАЛАМЕО „СТОП насиљу: знам, разумем, примењујем“„Приручник за наставнике за превенцију насиља“ 1, 2. и 3. део (превод и адаптација). Линкови:

1. део: https://www.calameo.com/read/006686623ce2524354368

2. део: https://www.calameo.com/read/0066866235b7b3d193f9d

3. део: https://www.calameo.com/read/00668662363d331a5e344

21) 2.08.2023. – На личном блогу на сајту пед-копилка објављен рад: «О столицах России» – викторина по РКИ для старшеклассников / „О престоницама Русије“ – квиз из РКИ за ученике старијих разреда: https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-o-stolicah-rosi-viktorina-po-rki-dlja-starsheklasnikov-s-prezentaciei-i-reshenijami.html

Остале активности наставника

1) 8.10.2022. – Припрема радова и слање на конкурс Завода за унапређивање образовања и васпитања «Сазнали на семинару, применили у пракси» (два рада):

  • „Примена интерактивне табле Miro на експерименталном часу руског језика у 8.р.“
  • „Пример успешне реализације ИОП-а 3 у основној школи (руски језик)“

2) 1.11.2022. – Одржала предавање на састанку Београдске подружнице професора руског језика на тему „МООК платформе као средство самосталног усавршавања“

3) Објављени резултати конкурса ЗУОВ-а, рад о ИОП 3 уврштен је у базу радова конкурса:  https://zuov.gov.rs/saznali-na-seminaru-i-primenili-u-praksi/#646-650-wpfd-nagradjeni-radovi

4) 31.01.2023. – На састанку Подружнице професора руског језика у Руском дому презентовала свој Годишњи извештај о раду за 2022. (као илустрацију бројних, разноврсних и успешних активности). На истом састанку предложена за члана Управног одбора ДСЈКС

5) 6.02.2023. – Добила Захвалницу ЗУОВ-а за учешће у конкурсу „Сазнали на семинару, применили у пракси“ (раније, у септембру 2022, Захвалницу међународног сајта пед-копилка за учешће у раду сајта, јер сам по активностима међу првих 40 од 12 000 блогера)

6) Јануар / фебруар 2023. – Постављен лични сајт https://miracomilfo.com/  

7) 21.02.2023. – На изборној скупштини Друштва за стране језике и књижевности Србије  изабрана за члана Надзорног одбора ДСЈКС

8) 28.02.2023. – Присуствовала онлајн састанку Актива педагошких саветника Србије (ШУ Београд)

9) 5.03.2023. – Члан комисије на градском такмичењу ученика средњих школа и гимназија у Филолошкој гимназији у Београду

10) 7.03.2023. – На састанку Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому презентовала свој сајт стручним колегама

11) 5.04.2023. – Одржала огледни час (корелација са историјом) – „Фаберже – део породичне традиције породице Романов“ (присутно више одељења и више колега)

12) 3–7.04.2023. – Реализован пројекат „Васкрс са Фабержеом“ (израда реплика васкршњих јаја) – продаја у циљу хуманитарне помоћи. Приход од 40 000 динара уплаћена у фонд Буди хуман 22. 05. 2023. за помоћ Виктору Павловићу

13) 30.05.2023. – Одржана прва радионица за превенцију насиља у одељењу 5-2, присутна ОС и педагошки асистент. Радионицу реализовали ученици 7-3 (вршњачко учење).

14) 1.06.2023. – Одржана друга радионица за превенцију насиља у одељењу 5-4 у присуству ОС. Реализатори у истом саставу (из одељења 7-3)

15) 21/22/23.06.2023. – Реализована супервизија на Завршном испиту у ОШ „Павле Поповић“ у Вранићу.

16) 4.07.2023. – Презентовање на седници Савета родитеља својих сазнања и иницијативе за борбу против насиља реализацијом радионица у форми вршњачког учења.

17) 7.07.2023. – Презентовање свог професионалног сајта на седници Наставничког већа основне школе. Колегама укратко приказане и описане све „категорије“ сајта, све области професионалног рада и интересовања претходних десетак година. Посебно је (као актуелна тема) истакнут пројекат о превенцији насиља.

Активности секције и успеси ученика

1) 22.09.2022. – Учешће ученика у огледном часу, квизу у два одељења шестог разреда (6-1 и 6-2) – „Обнови 5, започни 6.“ Најбољи награђени дипломама.

2) 10.11.2022. – Одржано финале општинског конкурса „Луч солнца золотого“ (резултати приказани у електронском часопису секције: учесници и награђени)

3) 19.11.2022. – Посета Руском дому са ученицима (група од 12 ученика) – изложба уметничких фотографија „ТРОН“ (аутор Павел Суровый)

4) 13.12.2022. – Учешће у програму поводом Дана школе

5) 25/26.12.2022. – Учешће у хуманитарној радионици. „Умница“ направила 30 новогодишњих пакетића: 25 за штићенике Дневног боравка за децу и омладину ометену у развоју у Шиљаковцу и 5 за акцију Црвеног крста (пакетићи уручени корисницима „боравка“ 27. децембра 2022.)

6) 5.02.2023. – Општинско такмичење у знању руског језика: Милица Васиљевић заузела треће место и пласирала се на градски ниво

7) 18.03.2023. – Градско такмичење у Младеновцу – Милица Васиљевић заузела 1. (прво) место и пласирала се на Републичко такмичење

8) 27.03.2023. – Одлазак у Руски дом на такмичење рецитатора (три ученика похваљена)

9) 3-7.04.2023. – Активности око припреме и реализације огледног часа и хуманитарне продајне изложбе у оквиру пројекта „Васкрс са Фабержеом“

10) 23.04.2023. – Учешће на Републичком такмичењу у знању руског језика (у Борчи, ОШ „Раде Драинац“)

11) 25.04.2023. – Учешће у концерту ученика основних школа у Руском дому. Јована Васић и Софија Плуимерс имале импресиван наступ извођењем руске песме „Коњ“

12) 28.04.2023. – Одлазак са ученицима у Руски дом на изложбу поводом обележавања 90 година од оснивања Руског центра за науку и културу

13) 3.05.2023. – Резултати конкурса „ЛИК РОССИИ 2023“: два прва места (састав Јовановић Сара и певање Јована В. Софија П.), два трећа места (Исидора Дабетић и Петра Лукић) – укупно пет ученика награђено, преко двадесет похваљено (сви учесници добили Сертификате за учешће у конкурсу)

14) 30.05.2023. – Објављени резултати конкурса у Шиду „Свет без рата – деца говоре“: награђен СРЂАН ТУТА (6-2) – треће место за састав. Седам ученика похваљено.

15) 20.06.2023. – Одлазак са ученицом у Храм Светог Саве, на свечано уручење награда на конкурсу „Деца јунаци“ у оквиру „Дана словенске писмености“ – Јована Васић освојила специјалну награду („CUM LAUDE“) и двонедељни боравак на Крфу у августу 2023.

Мира Симеуновић

Барајево, август 2023.


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић