Стручно усавршавање 2014 – 2019

Стручно усавршавање 2014 – 2019

Део документације која је предата Школској управи Београд уз Захтев за добијање звања Педагошки саветник.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 2014-2019. Мира Симеуновић

(професор руског језика и књижевности)

  Врста стручног усавршавања  Страна
  1) Акредитовани семинари  2.
  2) Стручни скупови, трибине, међународна обука  4.
  3) Пројекти  6.
  4) Конкурси и награде (наставника и ученика)  8.
  5) Објављени радови (и необјављени)  11.
  6) Остале активности  14.
  7) Публикације из личне праксе на личном блогу https://pedkopilka.ru/users/simeunovic  15.
  1) АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ  
Време похађањаНазив програма
26. 08. 2014.             „Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“
12. 10. 2014. 7. 10. 2014. 5. 11. 2014. 9. 12. 2014.Састанци Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому / Руској школи[1]
10 /11. 11. 2014.„Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“
9. – 11. 01. 2015.„Зимска школа“ (Унапређивање професионалних компетенција и организација наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика) у организацији Славистичког друштва Србије и Руског дома у Београду
9. 05. 2015.„Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“
3. 02. 2015. 3. 03. 2015. 5. 05. 2015. 1. 09. 2015. 6. 10. 2015. 10. 11. 2015. 1. 12. 2015.Састанци Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому / Руској школи
12. – 14. 02. 2016. „Зимска школа“ – годишњи семинар за наставнике руског језика у организацији Славистичког друштва Србије и Руског дома у Београду
1. 03. 2016. 6. 09. 2016. 12. 10. 2016. 15. 11. 2016. 6. 12. 2016.Састанци Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому / Руској школи
30. – 31. 01. 2017. „Зимска школа“ (Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика) у организацији Славистичког друштва Србије и Руског дома у Београду“
7. 03. 2017. 4. 04. 2017. 3. 05. 2017. 6. 06. 2017. 5. 09. 2017. 17. 10. 2017. 17. 11. 2017.Састанци Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому / Руској школи
1. – 2. 02. 2018.„Зимска школа“ (Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика) у организацији Славистичког друштва Србије и Руског дома у Београду“
20. 02. 2018.Семинар „Формативно оцењивање – примери из наставе страних језика“
2. 02. 2018. 6. 03. 2018. 10. 04. 2018. 8. 05. 2018. 5. 06. 2018. 4. 09. 2018. 23. 10. 2018. 6. 11. 2018. 4. 12. 2018.Састанци Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому / Руској школи
8. 12. 2018.Присуство обуци „ИмплементацијаMicrosoft Office 365 у организацији рада школе и примена у настави“
4. – 5. 02. 2019. „Зимска школа“ (Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе: годишњи семинар за професоре и наставнике руског језика) у организацији Славистичког друштва Србије и Руског дома у Београду“
6. 03. 2019. „Обука наставника у основним школама за примену општих стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни језик“
12. 03. 2019. 7. 05. 2019. 3. 09. 2019. 24. 10. 2019.Састанци Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому / Руској школи
ПРИЛОГСертификати за све наведене семинаре; Потврде Београдске подружнице професора руског језика о присуству састанцима.
  2) СТРУЧНИ СКУПОВИ, ТРИБИНЕ, МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМИ ОБУКЕ  
Време похађања  Назив  програма  
30. 06. – 5. 07. 2014.Присуство семинару „Теоријски и практични аспекти предавања руског језика као страног“ («Теоретические и прикладные аспекты в преподавании русского языка как иностранного», ТГПУ Л. Н. Толстого в объёме 72 часов)
6. – 16. 11. 2014.Присуство семинару „Професионална едукација за учење руског језика као страног у сфери научно-техничке комуникације“ (Профессионально-ориентированное обучение русскому языку как иностранному в сфере научно-технической коммуникации», ПНИПУ Институт Пушкина в объёме 72 часов)
13. 03. 2015.Присуство стручној трибини Дата Статуса „Примери добре праксе у настави руског језика“, на којој су неки сегменти мог рада представљени управо као примери добре праксе
26. 02. 2017.Присуство Изборној скупштини Друштва за стране језике и књижевности Србије (Факултет организационих наука, Београд) 
19. 09. 2017.Присуство предавању „Рани развој деце и НТЦ систем образовања“, др Ранко Рајовић (Руски дом, Београд)
1. 11. 2017.Присуство трибини Друштва за стране језике и књижевности Србије „Стандарди постигнућа за крај основног образовања“ на Филолошком факултету у Београду
17. 11. 2017.Присуство предавању „Сусрет руске револуције и руске културе“, др Горан Милорадовић (Руски центар на Филолошком факултету)
15. – 16. 12. 2017.Присуство  мастер-класу „Руски језик: читамо, слушамо, гледамо“ (Филолошки факултет друштва пријатељства народа из Москве)
18. 07. – 8. 08. 2018.Похађање међународне Летње школе у Нижњем Новгороду у Русији „Russian Summer“ at National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (Russia), са 4 ESPB.[2]
20. 09. – 4. 10. 2018.Присуство семинару „Руски језик у раду са децом: методичке основе и наставна пракса; специфичности рада са билингвалним ученицима“ («Русский язык в детской аудитории: методические основы и практика обучения; специфика работы с детьмибилингвами» в объёме 72 часов)
20. 09. 2018.Присуство „Трибини о статусу другог страног језика у основној школи“ – Друштво за стране језике и књижевности Србије на Филолошком факултету у Београду
ПРИЛОГСертификати за обуку од стране руских професора
   3) ПРОЈЕКТИ  
  Време реализације    Назив / опис пројекта  
Март 2016.Учешће у пројекту посвећеном рециклажи (на нивоу школе). Рад „Еко-мода“
Април 2016.Пројекат секције руског језика „Умница“ под називом „Руска бања“, део ширег пројекта школске еколошке секције
20. – 30. 11. 2017.  Реализација пројекта „Русија кроз предмете“, са 12 одржаних часова за 12 школских предмета у основној школи. 12 наука обрађено је са становишта Русије, уз примену вршњачког учења.[3]  
9. – 12. 10. 2018.  Реализација пројекта „Кроз градове Светског првенства 2018.“ Одржано 5 пројектних часова уз примену вршњачког учења. Ученици су описали 11 руских градова, њихове културноисторијске знаменитости, представили су спортске особености градова – стадионе, спортске клубове и сл. (Пројекат је посвећен градовима у којима је одржано Светско првенство у фудбалу.)  
Март 2019.  02. 04. 2019. – Књижевно вече као финални део реализације пројекта «Читать не вредно!» („Читање није штетно!“), реализованог у сарадњи са 10 установа које располажу библиотекама на територији општине Барајево.  
Од школске 2014/2015.  Пројекат „Језички портфолио ученика“ (Самооцењивање у оквиру портфолија) спроводи се од школске 2014/2015. године са
 ученицима 7/8. разреда. Пројекат је резултат истраживања на дату тему, почев од Заједничког европског оквира (…), преко портфолија ученика у образовним системима других земаља.  
ПРИЛОГ  Насловне стране за „Русија кроз предмете“ и „Кроз градове Светског првенства 2018.“, фотографије, радови на блогу, приказ пројекта „Читање није штетно“, документ о језичком портфолију ученика у целини, фотографије ученичких портфолија.

4 Суштина језичког портфолија је у сопственом праћењу напредовања у стицању језичких знања од стране ученика, о развоју вештина самопроцене и планирања напредовања. У оквиру пројекта ученици 7/8. разреда раде тест на нивоу А1 Заједничког европског оквира за стране језике (оригинални руски тест Института Пушкин у Москви).

   4) УЧЕШЋЕ У КОНКУРСИМА  (НАГРАДЕ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА)  
   А) Конкурси и награде наставника
Време  Назив – опис   
2013/2014.Учешће у конкурсу Завода за унапређивање образовања и васпитања „Креативна школа“ за школску 2013/2014. годину. Рад „Симболи Русије“ послат је на конкурс 19. 5. 2014. (приказ огледног часа и презентација). Уврштен је у Базу знања Креативне школе и може се погледати на сајту www.kreativnaskola.rs
2014.Учешће у међународном конкурсу „Лучший учитель русской словесности зарубежья 2014.“
2016.„Захвалница Славистичког друштва Србије за значајне резултате у настави словенских језика и књижевности, упознавању, ширењу и повезивању словенских култура, као и за активност у раду Друштва“ (12. 02. 2016.)
2017.Пријава на конкурс Завода за унапређивање образовања и васпитања „Примери успешних ваннаставних активности“ (21. 12. 2017). Радом су представљене активности секције руског језика „Умница“. Рад је уврштен у Базу ваннаставних активности и може се погледати на адреси: https://zuov.gov.rs/vannastavneaktivnosti/#256sekcijap3
2018.Уручење награде општине Барајево: „Плакета Правитељствујушћег совјета српског општине Барајево…за изузетне резултате у раду“ (28. 08. 2018.)
2014. – 2019. На међународном конкурсу „ЛИК России“ који организује Руска школа при Амбасади руске федерације у Београду сваке од наведених година наставник је добијао дипломе и награде: 2014. / 2015. / 2016. / 2017. / 2018. / и 2019.  године – „за изузетно ангажовање и искрену заинтересованост за руску културу“, за „непроцењив допринос развоју и очувању интересовања за руски језик“, „за посвећену, трајну, беспрекорну стваралачку сарадњу“…
2019.«Благодарность за активное участие в работе Учебно-методического кабинета» на сајту www.pedkopilka.ru (Захвалница за активно учешће у раду Међународног образовног сајта…) додељен 5. 08. 2019.
   Б)-1 Награде ученика на Међународном конкурсу  „ЛИК России“ у организацији Руске школе  при Амбасади Руске Федерације у Србији  
Време  Награђени ученици и активности  
2016.Жунић Марија је освојила 1. место за састав, група ученика – 3. место за драматизацију Пушкинове бајке
2017.Жунић Марија освојила је 3. место за састав; Ћућула Александра – треће место за ликовни рад
2018.Грчић Петар – прво место за састав; Марковић Марија – прво место за макету; Гајић Урош – прво место за макету; Гарача Михаило – треће место за презентацију;
2019.Максимовић Богдан – прво место за макету; Симоновић Јана – друго место за певање; Ђорђевић Наталија – треће место за певање; Марковић Марија – друго место за макету; Маринковић Николина – специјална награда за презентацију.
   Б)-2 Остале награде ученика  
Време  Награђени ученици и активности  
2016.Конкурс „Руска песма“ (финале одржано 29. 10. 2016.) у Деветој гимназији у Београду) – ученице освојили два прва и једно друго место: Милица Ненадовић, Владана Данојлић и Анђела Савић
2017.Такмичење рецитатора у Руском дому (Николина Маринковић добила похвалницу)
2017.Учешће у ликовном конкурсу Руског центра на Филолошком факултету у Београду (12. 06. 2017.). Ученици освојили једну златну и једну сребрну медаљу (заузели прво и друго место). Још два ученика похваљена.
2017.Учешће у такмичењу рецитатора у Руском центру на Филолошком факултету у Београду 13. 10. 2017. (вече посвећено Марини Цветајевој). Два ученика освојили бронзане медаље – треће место (Андреј Тодоровић и Николина Маринковић).
2018.Учешће у ликовном конкурсу Руског центра на Филолошком факултету у Београду (12. 10. 2018.). Награђени: Кљајић Лука – бронзана медаља, Јашаровић Денис – златна медаља и специјална награда за најбољи цртеж. Још шест ученика похваљено за учешће.
2018.Учешће у међународном конкурсу „Путем маште“ (РЖД). У свечаном финалу, одржаном у руском дому 12. 12. 2018.  Похвалницу добила Петровић Јована (и предметни наставник).
2019.Међународни литерарни конкурс „Слобода“ – за састав на ову тему награђена је ученица шестог разреда Јана Симоновић (и предметни наставник). Додела награда одржана 21. 10. 2019. у Дечјем културном центру у Београду.
ПРИЛОГДипломе из Руске школе; фотографије радова ученика; фотографије награђених ученика.
   5) ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ (и необјављени)  
   А) ПУБЛИКАЦИЈЕ  
Време  Назив рада  
2016.Квиз „Словарники“ (презентација и опис) објављен на руском сајту: http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98728812
2016.Квиз „Викторина“ (презентација и опис) објављен на руском сајту: https://infourok.ru/prezentaciyaporusskomuyazikuviktorina847708.html
2016.Рад „Русија – наша инспирација“ (презентација и опис) објављен на руском сајту: https://infourok.ru/prezentaciyarossiyanashevdohnovenie977112.html
   Б) ЧЛАНЦИ  
Време   Назив рада  
2017.  Приказ Трибине „Стандарди постигнућа за крај основног образовања“ у стручном часопису Друштва за стране језике и књижевности „Живи језици“ за 2017. годину (1/2018.). Трибина је одржана 1. 11. 2017. на Филолошком факултету у Београду.  
2018.  http://www.dsjksrbija.rs/?p=1044  (Извештај са Трибине о статусу и оцењивању другог страног језика), одржане 20. 9. 2018. у организацији Друштва за стране језике и књижевности на Филолошком факултету у Београду.  
2019.  „Читање није штетно“ – пројекат је, као пример добре праксе, објављен на сајту ДСЈКС (Друштво за стране језике и књижевности Србије) у одељку „Ризница“, а поводом европског дана језика у септембру 2019.  
  В) КОАУТОРСТВО  
  Време  Назив рада  
19. 01. 2018.Уџбенички комплет (Уџбеник, Радна свеска, ЦД, дигитални додатак) за руски језик у основној школи: „Наш класс 1“ за 5. разред – коаутор Лука Меденица, Бранислав Николић); Завод за уџбенике. Уџбеник је одобрен 19. 1. 2018. и у примени је од школске 2018/2019.
28. 03. 2019.Уџбенички комплет (Уџбеник, Радна свеска, ЦД, дигитални додатак) за руски језик у основној школи: „Наш класс 2“ за 6. разред – коаутор (Лука Меденица, Бранислав Николић); Завод за уџбенике. Уџбеник је одобрен 28. 3. 2019. у примени је од школске 2019/2020.
Исти ауторски тим радио је током 2019. године на уџбеничком комплету за 7. разред. Уџбеник је у процесу добијања одобрења комисије Министарства.
  Г) АУТОРСТВО (приручници)  
  Време  Назив рада  
2018.  Наставне припреме уз уџбеник „Наш класс 1“ за 5. разред (глобални план, месечни план, дневне припреме за наставнике…) – на сајту Завода за уџбенике http://www.knjizara.zavod.co.rs/pripremezapetirazredos
2019.  Наставне припреме уз уџбеник „Наш класс 2“ за 6. разред (глобални план, месечни план, дневне припреме за наставнике…) – на сајту Завода за уџбенике http://www.knjizara.zavod.co.rs/pripremezasestirazredos
   Д) НЕОБЈАВЉЕНИ АУТОРСКИ  РАДОВИ  
  Време  Назив рада (опис)  
2013.„Предлог за стандарде“ – рад није објављен, али је упућен (након сугестије просветног саветника) у Завод за вредновање који је касније оформио комисију за рад на стандардима.
2014.„Стандарди у пракси“ – наставак рада „Предлог за стандарде“ из 2013. Рад представља прецизирање и конкретизацију стандарда (лично виђење стандарда пре утврђивања званичног документа о стандардима за стране језике у основној школи), а у складу са до тада акредитованим уџбеницима за руски језик у основној школи.
2014.„Језички портфолио – руски језик у основној школи“ – рад није објављен, али је представљен колегама у градском активу професора руског језика (Београдска подружница при Славистичком друштву Србије) 2015., након реализације прве године пројекта који чини саставни део рада „Самооцењивање у оквиру Портфолија“.
2014.„Игра у настави страног језика“ – зборник ауторских игара за примену у настави руског језика у основној школи. Рад је настао након присуства предавању професора из Русије у Руском дому у Београду. Колегама у стручном већу страних језика презентована су сазнања са овог семинара, приказан нови дидактички материјал (разне врсте картица) за практичну примену у настави.
ПРИЛОГСертификати са руских сајтова, чланак са сајта ДСЈКС.  Необјављени радови у целини у прилогу.
   6) ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  
Датум  Активност  
28. 08. 2014.„Игра у настави страног језика“ – презентовање приручника и картица колегама у стручном већу школе
5. 06. 2015.Учешће (са ученицима) у програму поводом „Дана руског језика“ у Руском дому у Београду.
10. 11. 2015.„Језички портфолио ученика“ – представљање документа, пројекта и практичних ученичких радова на састанку Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому.
2015,2016,2017.Учешће ученика на Међународном такмичењу „НИС олимпијади“ (највећи успех је пласман у финале два пута)
4. 09. 2018.Презентовање Летње школе на Универзитету Лобачевски у Нижњем Новгороду у Русији на састанку Београдске подружнице професора руског језика (презентација)
7. 11. 2018.Посета (са ученицима), донирање хуманитарне помоћи, организовање и реализација радионице са штићеницима „Дневног боравка за децу и омладину ометену у развоју“ у Шиљаковцу.
3. 12. 2018.Чланови секције „Умница“ обележавају, заједно са представницима руског дома у Београду „Дан незнаног јунака“ (посета споменику Красноармејцу).
27. 12. 2018.Посета (са ученицима) „Дневном боравку за децу и омладину ометену у развоју“ у Шиљаковцу (донирање хуманитарне помоћи, новогодишњих поклона и присуство новогодишњој представи).
   7) РАДОВИ НА БЛОГУ[4]  
  Датум  Назив рада  
27. 03. 2016.Проектная деятельность в обучении РКИ: Символы России“ („Симболи Русије“ – пројектна активност у настави РКИ) – https://ped kopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/proektnajadejatelnostvobuchenirkisimvolyrosi.html
2. 04. 2016.  Внеклассное мероприятие для 6-7 класса: «Поговорим на трёх языках!»     (Ваннаставна активност за ученике 6/7. разреда „Поразговарајмо на три језика“ – https://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/konspektvneklasnoidejatelnostipogovorimnatrhjazykah.html
9. 04. 2016.„Из опыта учителя РКИ: Внеклассные мероприятия и способы мотивации учеников“ („Из искуства наставника РКИ: ваннаставне активности и начини мотивације ученика“) – https://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/izopytauchiteljarkivneklasnyemeroprijatijaisposobymotivaciuchenikovreklamnyimaterialplakatyipriglashenija.html
25. 04. 2016.Конспект урока русского языка «Прогулка по Москве» с презентацией, 8 класс (Припрема часа руског језика „Шетња по Москви“, са презентацијом, за ученике 8. разреда) –  https://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/konspekturokaporuskomujazykuprogulkapomoskve8klas.html
7. 05. 2016.„Проект сербских учеников 7 класса о русской бане с презентацией“ („Пројекат српских ученика о руској бањи са презентацијом“) –  https://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/otcht-o-proekteslgkimparomproektserbskihuchenikov7klasa-o-ruskoibane.html
5. 06. 2016.Конспект урока русского языка с презентацией «Знакомство с матрёшкой» (5 класс) – „Припрема часа руског језика са презентацијом „Упознавање са матрјошком“ (5. разред) – https://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/konspekturokaruskogojazykaznakomstvosmatrshkoi5klas.html
21. 06. 2016. „Конспект урока русского языка в 6 классе «Северная Венеция» с презентацией“ (Припрема за час руског језика у 6. разреду „Северна Венеција“, са презентацијом) – https://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/konspekturokaruskogojazykav6klasesevernajavenecijasprezentacieiuchenika.html
5. 07. 2016.Конспект урока русского языка в 8 классе с презентацией «Николай II – последний русский император» (Припрема за час руског језика у 8. разреду са презентацијом „Николај 2 – последњи руски цар“) – https://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/konspekturokaruskogojazykav8klasenikolaiiiposledniiruskiiimperatorsprezentacieiuchenika.html
22. 07. 2016.„Языковая викторина по РКИ для 5 класса с презентацией“ („Језички квиз из РКИ за 5. разред са презентациојм“) – https://ped kopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/jazykovajaviktorinaporkidlja5klasasprezentaciei.html
1. 08. 2016.Игра на уроке РКИ: «По-русски с улыбкой» – уголок развлечений для учеников старших классов („Игра на часу РКИ: „На руском са осмехом“ – час разоноде за ученике старијих разреда“) – https://ped kopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/igranaurokerkiporuskisulybkoiugolokrazvlecheniidljauchenikovstarshihklasov.html
28. 08. 2016.Конспект урока РКИ в 8 классе с презентацией „Годовой круговорот“ (из истории календаря) Припрема за час руског језика у 8. разреду са презентацијом „Кретање године“ (из историје календара) – https://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/godovoikrugovorotizistorikalendarjaurokrkiv8klase.html
26. 09. 2016.«Русское средневековое оружие» – урок РКИ в 7/8 классе с презентацией учеников („Руско средњовековно оружје“ – час РКИ у 8. разреду са презентацијом ученика) – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/ruskoesrednevekovoeoruzhieurokrkiv78klasesprezentacieiuchenikov.htm
26. 10. 2016.„Эко-мода“ – отчёт об участии русской секции в творческом проекте“ („Еко-мода“ – приказ о учешћу руске секције у креативном пројекту) – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/yekomodaotchtobuchastiruskoisekcivtvorcheskomproekte.html
26. 11. 2016.„Юбилей – пять лет русской секции Умница“ („Јубилеј – пет година руске секције „Умница“) – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/yubileipjatletruskoisekciumnica.html
20. 12. 2016.„Языковая викторина по РКИ для 6 класса с презентацией“ („Језички квиз из РКИ за 6. разред са презентацијом“) – http://ped kopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/jazykovajaviktorinaporkidlja6klasasprezentaciei.html
22. 01. 2017.„Святой Савва сербский – принц и просветитель, часть 1“ („Свети Сава – принц и просветитељ, први део“) – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/svjatoisavaserbskiiprinciprosvetitelchast1.html
3. 02. 2017.«Святой Савва сербский и русские, часть 2“ („Свети Сава и Руси, други део») – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/svjatoisavaserbskiiiruskiechast2.html
2. 04. 2017.„Лексико-грамматические игры на уроке РКИ с использованием карточек“ („Лексичко-граматичке игре на часу РКИ са коришћењем картица“) – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/leksikogramaticheskieigrynaurokerkisispolzovaniemkartochek.html
13. 05. 2017.„Знакомство с праздником Великой Победы – активность секции РКИ в сербской школе“ («Упознавање са празником Велике Победе», активност секције РКИ у српској школи) – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/znakomstvosprazdnikomvelikoipobedyaktivnostsekcirkivserbskoishkole.html#c
4. 08. 2017.«Внеклассная работа по литературе: А. С. Пушкин глазами сербских школьников“ (Ваннаставна активност из књижевности: А. С. Пушкин очима српских ученика») – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/aspushkinglazamiserbskihshkolnikov.html
3. 09. 2017.«Фонетические и орфографические упражнения по РКИ для 5 (6) класса с презентацией» («Фонетска и ортографска вежбања из РКИ за 5/6. разред са презентацијом») – http://ped kopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/foneticheskieiorfograficheskieuprazhnenijaporkidlja56klasasprezentaciei.html
15. 10. 2017.„Баба-яга и другие сказочные персонажи в обучении РКИ“ („Баба-јага и други ликови из бајки у настави РКИ“) – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/babajagaidrugieskazochnyepersonazhivobuchenirki.html
3. 12. 2017.Из опыта учителя РКИ: культуроведческий аспект обучения русскому языку“ (Из праксе наставника РКИ „Културолошки аспект у настави руског језика“) – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/izopytauchiteljarkikulturovedcheskiiaspektobuchenijaruskomujazyku.html#c
2. 01. 2018.„Новогодние стихи“ („Новогодишње песме“) – (поетски деби на руском језику) – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/novogodniestihi32105.html
21. 01. 2018.«Новогодняя викторина с ответами и презентацией, 5-6 класс» («Новогодишњи квиз са одговорима и презентацијом за 5-6 разред») – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/novogodnjaviktorinasprezentaciei.html
25. 02. 2018.«Если б они говорили» – урок экологии на уроке РКИ в 5 классе („Када би могли да говоре – час екологије на часу РКИ у 5. разреду») – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/eslibonigovoriliurokyekologinaurokerkiv5klase.html
2. 05. 2018.«Россия в школьных предметах» – проект по РКИ в основной школе в Сербии («Русија кроз предмете – пројекат из РКИ у основној школи у Србији») – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/rosijavshkolnyhpredmetahproektporkivosnovnoishkolevserbi.html
12. 05. 2018.«Чудеса России» – география на уроке РКИ в 6 классе («Чуда Русије» – час географије на часу РКИ у 6. разреду) – http://ped kopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/chudesarosigeografijanaurokerkiv6klase.html
11. 06. 2018.«Из Красной книги России» – конспект урока биологии на уроке РКИ (7 класс) („Из Црвене књиге Русије“ – час биологије на часу РКИ у 7. разреду) – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/izkrasnoiknigirosikonspekturokabiologinaurokerki7klas.html
14. 07. 2018.«Лексико-грамматический тест по РКИ в 7 классе (инициальная проверка знаний)» („Лексичко-граматички тест из руског језика у 7. разреду (иницијална провера знања)“ – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/leksikogramaticheskiitestporkiv7klaseinicialnajaproverkaznanii.html
23. 08. 2018.«Лето по-русски» – Часть 1: Летняя школа в Лобачевском («Лето на руски начин – 1. део: Летња школа у Лобачевском») – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/letoporuskichast1letnjashkolavlobachevskom.html
19. 09. 2018.«Лето по-русски» – Часть 2: Нижний Новгород – открытый город („Лето на руски начин – 2. део: Нижњи Новгород – отворени град“) – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/letoporuskichast2nizhniinovgorodotkrytyigorod.html
14. 10. 2018.«Лето по-русски» – Часть 3: Городец и Семёнов – сокровища народного творчества („Лето на руски начин – 3. део: Городец и Семјонов – ризнице народног стваралаштва“) – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/letoporuskichast3gorodecisemnovsokrovischanarodnogotvorchestva.html
29. 11. 2018.«По городам ЧМ-2018» – проект секции русского языка «Умница» (для старшеклассников), (Кроз градове светског првенства 2018. – пројекат секције руског  језика „Умница“ за ученике старијих разреда) – http://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/pogorodamchm2018proektsekciruskogojazykaumnicadljastarsheklasnikov.html
13. 01. 2019.«Умница» в 2018 году – активности и успехи секции („Умница у 2018. години – активности и успеси секције) – https://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/umnicav2018goduaktivnostiiuspehisekci.html
22. 02. 2019.«Благотворительная деятельность гуманитарной секции» (Хуманитарне активности секције «Умница») – https://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/blagotvoritelnajadejatelnostsekciumnica.html
17. 03. 2019.«Викторина-мозголомка по РКИ для учеников 8 класса» («Квизмозгалица из руског језика за ученике 8. Разреда») – https://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/viktorinamozgolomkaporkidljauchenikov8klasa.html
2. 06. 2019.„Читать не вредно“ – проект секции русского языка для старшеклассников (Пројекат секције руског језика за ученике старијих разреда „Читање није штетно“) – https://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/chitatnevrednoproektsekciruskogojazykadljastarsheklasnikov.html
14. 07. 2019.«Мы учим русский язык» – викторина по РКИ в пятом классе с презентацией (Квиз «Ми учимо руски језик» за ученике петог разреда) – https://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/viktorinamyuchimruskiijazykrkivpjatomklasesprezentaciei.html
26. 07. 2019.«Города-герои» Великой Отечественной войны – исследовательская работа учеников восьмого класса в Сербии («Градови-хероји» Великог ослободилачког рата – истраживачки рад ученика осмог разреда у Србији) – https://pedkopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/gorodageroivelikoiotechestvenoivoinyisledovatelskajarabotauchenikovvosmogoklasavserbi.html
25. 08. 2019.«Математика на русском» – познавательно-развлекательный урок РКИ для учеников 6/7 класса («Математика на руском» – образовно-забавни час руског језика за ученике 6/7 разреда) – https://ped kopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/matematikanaruskompoznavatelnorazvlekatelnyiurokrkidljauchenikov67klasa.html
13. 10. 2019.«Слушаем, читаем, творим» – русские сказки в творчестве учеников основной школы в Сербии («Слушамо, читамо, стварамо» – руске бајке у стваралаштву ученика основне школе у Србији) – https://ped kopilka.ru/blogs/mirasimeunovich/slushaemchitaemtvorimruskieskazkivtvorchestveuchenikovosnovnoishkolyvserbi.html
ПРИЛОГПриложени неки од сертификата за радове на блогу. Сертификати комплетирани у портфолију наставника.

Мира Симеуновић

Октобар / новембар 2019.


[1] Састанци Београдске подружнице одржавају се сваког месеца током школске године и вреднују се као два сата стручног усавршавања. Састанци се углавном организују у Руском дому

[2] У оквиру међународне сарадње (као договор двеју влада), универзитет је одобрио бесплатно похађање летње школе за само два професора из Србије. Част ми је што сам одабрана и што сам имала прилику за размену искустава са руским колегама. По повратку, поднет је Извештај директору школе, а на састанку Подружнице колегама су презентована нова искуства

[3] Око 15 колега из наставе и стручне службе присуствовали су на часовима следећих предмета: географија, историја, техничко (…), верска настава, српски језик, хемија, физика, биологија, математика и енглески језик.

Пројекат је приказан на блогу (неколико детаљно представљених радова), као и у портфолију наставника.

[4] «Учебно-методический кабинет» – међународни сајт за педагошке раднике разних профила (од васпитача до професора на високошколским установама). Радови се објављују искључиво на руском језику, а објављују их колеге разних специјалности из (углавном) пост-совјетских земаља. Своје радове публикује скоро 10 000 колега. Ја сам по рејтингу међу првих сто блогера. Моји радови прочитани су преко 70 000 пута. Једини сам блогер из Србије.


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић