Врсте активности за звања (2019)

Врсте активности за звања

Списак активности које захтева „Правилник о стручном усавршавању (…)“ за напредовање у звању.

 А – 1)

Извођење најмање два часа наставе на којима је присутан студент или приправник са ментором и заједничко анализирање наставе

ДатумВрста / опис активностиРазред 
28. 3. 2019.Редовни час7/3
5. 6. 2019.Редовни час7/2
12. 6. 2019.Такмичарски квиз5/1, 5/3

 Студенткиња Милена Стеванчевић присуствовала је током школске 2018/2019. и почетком 2019/2020. редовним, као и часовима секције, припреми ученика за наступ, припреми радова за конкурсе.

А – 2)

Извођење најмање пет огледних часова, односно активности

ДатумВрста / опис активностиРазред 
8/9. 9. 2014.Огледни часови – примена игре у настави језика (на основу личног приручника уз примену лично израђених картица) – „Домине“6/2, 6/3
19. 9. 2016.Игровна активност – квиз у функцији обнављања градива претходног разреда6/3
21/22. 11. 2017.Огледни часови у оквиру пројекта „Русија кроз предмете“, нпр: Час-корелација руски језик – историја  Час-корелација руски језик – физика  Час-корелација руски језик – хемија    (Детаљни описи, припреме и садржај за 12 одржаних часова приказани су у личном портфолију наставника и/или на блогу. Часовима присуствовало више од 15 колега (предметни наставници и стручни сарадници)   7/4 7/2
5. 10. 2017.„Квиз у функцији иницијалног теста“ за ученике три одељења 7. разреда7/2, 7/3, 7/4
22. 1. 2019.Такмичарски квиз у 8. разреду8/2, 8/3, 8/4
12. 6. 2019.„Викторина“ – квиз у функцији  систематизације градива петог разреда (у форми такмичарске игре)5/1, 5/3
Остале огледне / угледне активности3 хуманитарне изложбе, 5 самосталних концерата секције „Умница“ (два у матичној школи, два у Центру за културу Барајево, један концерт у Културном центру Чукарице, један у ОШ „20. октобар“), припрема ученика за конкурсе, наступе, квизове, књижевно вече, посете…  2012/   2019.

Наведене активности евидентиране су у Дневницима рада, описане као примери личне праксе на блогу наставника, као и у портфолију. (У прилогу: фотографије са часова, плакати за изложбе и концерте, одабрани слајдови квизова.)

А – 3)

Тимско учествовање у припремању најмање пет часова наставе, односно активности на нивоу школе/града

ДатумВрста / опис активностиРазред 
8. 3. 2016.Учешће у пројекту еколошке секције на нивоу школе: чланови секције „Умница“ израдили победничку хаљину „Ана Карењина“ од рециклираног материјала (пројекат „Еко мода“ приказан на блогу)8.
22. 4. 2016.Учешће у обележавању Међународног Дана планете (пројекат еколошке секције на нивоу школе). Саставни део манифестације био је пројекат секције руског језика „Руска бања“ као приказ традиције и промоција здравих животних стилова (пројекат приказан на блогу)8.
9. 12. 2014.„Кључеви душе“ – учешће у заједничком концерту ученика београдских основних школа у Руском дому6/7/8
9. 12. 2015.„Сунчани круг“ – учешће у заједничком концерту ученика београдских основних школа у Руском дому6/7/8
16. 12. 2016.„Русија је умом несхватљива…“ – учешће у заједничком концерту ученика београдских основних школа у Руском дому6/7/8
27. 12. 2016.Учешће у Новогодишњем концерту у Руском центру на Филолошком факултету у Београду6/7/8
10. 3. 2017.Концерт руске секције „Умница“ у ОШ „20. октобар“ на Новом Београду (зејдничка прослава руског празника Масленице са колегама и ученицима друге школе)6/7/8
7. 12. 2017.„Сјајна ноћ“ – учешће у заједничком концерту ученика београдских основних школа у Руском дому6/7/8
28. 12. 2017.Учешће у Новогодишњем концерту у Руском центру на Филолошком факултету у Београду6/7/8
22. 2. 2018.Учешће у програму посвећеном Дану А. С. Пушкина у Руском центру на Филолошком факултету у Београду6/7/8
18. 10. 2018.Учешће чланова секције у програму поводом јубилеја (40 година постојања) Средње школе Барајево7/8
14. 12. 2018.„Једном у децембру“ – учешће у заједничком концерту ученика београдских основних школа у Руском дому5/8
13. 12. 2018.Учешће у програму поводом Дана школе ОШ „Кнез Сима Марковић“, Барајево5.
21. 10. 2019.Учешће у програму поводом свечане доделе награда на литерарном конкурсу „Слобода“ у Дечјем културном центру Београда6.

У Руском дому је одржано 5 заједничких концерата ученика београдских основних школа. Учествовала сам у организацији и реализацији сваког концерта: у припреми својих ученика за наступ, у прикупљању података о осталим учесницима (школама, нумерама, ученицима), у изради и дизајну коначног изгледа програма за посетиоце концерта, у проналажењу и емитовању музике током концерта. 

(У прилогу: ауторски плакати, фотографије ученика – учесника пројеката и концерата.)

А – 4)

Учешће у анализи најмање пет часова наставе, односно активности одржаних у школи

ДатумВрста / опис активностиРазред 
17. 12. 2012.Угледни час руског језика колегинице Марине Првуловић7/7
25. 3. 2015.Угледни час српског језика колегинице Јелене Димић6/2
21. 1. 2016.Огледни час енглеског језика у реализацији ученика колегинице Јасне Станић6/1
31. 10. 2016.Огледни час енглеског језика колегинице Ање Прентић – драматизација „Ноћи вештица“4/3
1. 3. 2018.Огледни час биологије – колегиница Гордана Горуновић7/2

Евидентирано у Дневницима рада

А – 5)

Коришћење аудио-визуелних средстава ради остваривања образовноваспитних циљева

На сваком огледном часу коришћене су презентације; сваки од готово 50 радова на сајтовима има презентацију која илуструје радове, наступе и успех ученика, задатке у квизовима; ученици израђују презентације, спроводе истраживачки рад на интернету током пројеката; слушају руску музику током припреме за наступе; ученици имају приступ сајтовима и умеју да се информишу (погледати школски сајт и блог наставника).   На концертима и квизовима ученици презентују материјал, примењујући ИКТ: пуштају музику, презентацију у чијој припреми/изради/одабиру и сами учествују. Старији ученици посећују блог наставника.    Разним активностима овог типа унапређује се општа култура ученика, стичу се нове вештине које ученици у овом узрасту тек освајају, а у каснијем школовању ће им бити неопходне.

А – 6)

Приказ новина стручном органу школе из научне дисциплине, односно области уметности из које изводи наставу

ДатумВрста / опис новинеПрисуство
28. 8. 2014.„Игра у настави страног језика“ (приручник и картице)
„Језички портфолио ученика“ (приручник и пројекат) Упознавање чланова стручног већа за област предмета са личним приручником, истраживачким радом и пројектом који се односи на самовредновање ученика.  
Стручне колеге, наставници енглеског, немачког, руског језика

У прилогу: копија Записника са састанка већа за стране језике.

А – 7)

Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије или изложбе радова у школи / граду

Датум / времеВрста / опис активности Присуство 
2014. – 2019.Сваке године (од школске 2014/2015.) у школи организујем изложбу фотографија, као илустрацију личних и активности секције у претходној школској години: припрема за конкурсе, наступи ученика на концертима, приказ њихових ликовних радова, квизова, пројеката или посета разним установама. Након сваке изложбе фотографије постају саставни део ученичких портфолија (и/или наставничког). Ове изложбе одржане су (хронолошким редом):  од 7. до 11. априла 2014;  од 25. септембра до 9. октобра 2014;  од 29. септембра до 12. октобра 2015;  од 8. до 15. децембра 2016;  од 24. до 30. октобра 2017;  од 26. октобра до 2. новембра 2018;  од 31. октобра до 8. новембра 2019. Ученици и запослени у школи, родитељи
Хуманитарне изложбе 2013, 2015, 2017.Одржане три хуманитарне изложбе у школи (продаја руских сувенира у изради ученика)Ученици школе и запослени, родитељи ученика
Књижевно вече  2. 4. 2019.„Читање није штетно“ – књижевно вече – финале пројекта о библиотекама на нивоу ГО БарајевоУченици, представници библиотека, наставници школе

У прилогу: фотографије са изложби, кратак опис књижевне вечери (књижевно вече приказано је на сајту школе, на сајту ДСЈКС, на блогу наставника).

А – 8)

Израда наставног средства и његово приказивање стручном органу школе

ДатумВрста / опис новинеПрисуство
28. 8. 2014.„Игра у настави страног језика“ – израђено је и приказано колегама више врста картица за примену у настави (руског) језика. Картице се односе на: чланове породице, школске предмете, врсте животиња; предлоге, рекцију глагола, пословице. Кроз игру се на тај начин проверавају лексичка, граматичка и друга  знања ученика.  
„Језички портфолио ученика“ – направљен је образац за лични портфолио ученика, са табелама које ученици самостално попуњавају, евидентирајући тиме своје напредовање у знању језика. Приручник се базира на Заједничком европском оквиру за учење страних језика и у овом случају се односи на ниво знања А1 (за учење другог страног језика у основној школи).
Стручне колеге, наставници енглеског, немачког, руског језика

У прилогу: копија Записника са састанка већа за стране језике од 28. 8. 2014.; фотографије личних портфолија ученика; фотографије часова на којима су коришћене картице; рад на блогу о примени картица на часу. У прилогу такође оба рада у штампаној форми.

А – 10)

Објављивање стручног рада у стручном часопису

ДатумРад  Место 
24. 9. 2018.        У организацији Друштва за стране језике и књижевности Србије одржана је Трибина 20. 09. 2018. посвећена статусу другог страног језика, након које сам за званични сајт Друштва написала Извештај 24. 09. 2018. Извештај је доступан на сајту ДСЈКС:    http://www.dsjksrbija.rs/?p=1044    Сајт ДСЈКС            
      1. 11. 2017.  Присуство Трибини «Стандарди постигнућа за крај основног образовања» (за стране језике) на Филолошком факултету у Београду у организацији Друштва за стране језике и књижевности Србије. Након трибине написан лични приказ о Трибини који је објављен у стручном часопису Друштва «Живи језици» за 2017. (1/2018)      „Живи језици“

 У прилогу: текст са сајта ДСЈКС.

А – 11)

Организовање одласка ученика у биоскоп, позориште, на концерте или спортске манифестације

ДатумВрста активности Место 
2014 – 2019.    Небројено пута обављене посете разним институцијама са ученицима. У прилогу: сачуване копије спискова ученика које сам водила у Руски дом, Руски центар, ОШ „20. октобар“, ОШ „Љуба Ненадовић“, Културни центар Чукарица… У прилогу такође и фотографије – илустрација бројних посета наведеним институцијама.    Београд        

А – 12)

Ангажовање у раду стручног актива, односно друштва на нивоу општине, односно града

ДатумВрста активности Место 
2014 – 2019.    У оквиру Славистичког друштва Србије веома активно учествујем у раду Београдске подружнице професора руског језика, следећим активностима:
Руководилац општинског актива
Секретар Београдске подружнице  и близак сарадник председнице Подружнице (Снежана Марковић, професор руског језика у пензији и члан Националног просветног савета испред Друштва за стране језике и књижевности Србије)
Активно учествујем у раду ДСЈКС (непосредна сарадња са председницом друштва проф. др Љиљаном Ђурић)
Руски дом, Филолошки факултет у Београду        

У прилогу: изводи из Записника са састанака Подружнице, копија Потврда о присуству састанцима; Потврда председнице ДСЈКС о мојим активностима у Друштву.

А – 14)

Учествовање на стручним, односно студијским путовањима

ДатумВрста активности Место 
  2002.  Зимска школа за професоре руског језика на институту А. С. ПушкинМосква (Русија)  
2018.Летња школа за странце на универзитету ЛобачевскиНижњи Новгород (Русија)

У прилогу: копије сертификата за оба путовања; Извештај о Летњој школи у Нижњем Новгороду 2018.

Б – 1)

Вођење радионица, најмање два различита излагања или огледна часа на стручном скупу или саветовању на нивоу општине, односно града

ДатумВрста активности Место 
7. 11. 2018.      Организовање радионице (и достављање хуманитарне помоћи) за штићенике „Дневног боравка за децу и омладину ометену у развоју“ у ШиљаковцуШиљаковац      
12. 10. 2016.      Презентација личног професионалног блога на састанку Београдске подружнице професора руског језика у Руској школиРуска школа при Амбасади РФ у Србији
    10. 11. 2015.      Презентација рада на пројекту „Језички портфолио ученика“ (у оквиру њега и „Самооцењивање у оквиру портфолија“) на састанку Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому    Руски дом      
4. 9. 2018.Презентација Летње школе у Нижњем Новгороду на састанку Београдске подружнице професора руског језика у Руском дому  Руски дом

У прилогу: приказ радионице (описане на сајту школе, на блогу; фотографије); презентација „Језички портфолио ученика“ (са састанка); Извештај о Летњој школи; изводи из Записника са састанака Београдске подружнице професора руског језика.

Б – 2)

Истраживања образовно-васпитне праксе на нивоу друштвене заједнице и давање приказа њихових резултата на наставничком већу

ДатумИзлагање Место 
5. 6. 2019.    Током марта/априла 2019. године спроведен је истраживачки пројекат о библиотекама и навикама читања на територији општине Барајево. У завршници је организовано књижевно вече на којем су презентовани резултати истраживања. Направљен је приказ за школски сајт. Након реализације пројекта члановима Наставничког већа представљен је  његов ток и резултати.ОШ „Кнез Сима Марковић“  

 У прилогу: копија Записника са седнице Наставничког већа; кратак приказ пројекта.

Б – 3)

Рад у стручном друштву на нивоу Републике (у управи стручног друштва или стручним комисијама)

ДатумВрста активности Место 
Од 2017.Активности у Друштву за стране језике и књижевности Србије (ДСЈКС)Београд
16. 8. 2019.На конкурсу Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања: „Јавни позив за образовање листе спољних сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања“ од 24. 6. 2019. (листа објављена 16. 8. 2019. под деловодним бројем 10/149) прихваћена сам како кандидат који испуњава услове Позива (уз подршку ДСЈКС)Београд
24. 10. 2019.На листи сам предложених кандидата Друштва за стране језике и књижевности за НАТ: „Чланови Друштва за стране језике и књижевности Србије – стручњаци из праксе предложени за учешће у раду рецензентских комисија Националног акредитационог тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању“ од 24. октобра 2019.Београд
14. 4. 2018.Рад у Републичкој комисији на Републичком такмичењу ученика гимназија и средњих школа у знању руског језикаВаљево
13. 5. 2018.Члан Републичке комисије на Републичком такмичењу у знању руског језика за ученике основних школаЋуприја
7. 4. 2019.Рад у Републичкој комисији на такмичењу ученика гимназија и средњих школа у Спортској гимназијиБеоград

У прилогу: Потврда председнице ДСЈКС о мојим активностима у Друштву; копија листе прихваћених кандидата ДСЈКС за НАТ.

Б – 6)

Учествовање у изради школског програма

ДатумВрста активности Место 
КонтинуираноВођење документације и израда годишњих планова, рад на административним пословима. Члан сам школских тимова (Тим за развојно планирање; Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе) и стручних већа. (Евиденција у школској документацији.)Школа

Б – 8)

Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије или изложбе радова на нивоу општине, града, односно Републике

1. Организовање и реализација концерата секције „Умница“

ДатумВрста активностиМесто
26. 2. 2014.„Руско вече“Културни центар Чукарица
23. 10. 2015.„Красиво“ („Лепо“)Центар за културу Барајево
21. 10. 2016.„Радуга“(„Дуга“) – концерт секције поводом првог јубилеја – пет година радаЦентар за културу Барајево
10. 3. 2017.„Масленица“ОШ „20. октобар“, Нови Београд
14. 3. 2018.„Спасибо, мама!“ („Хвала, мама!“) – поводом 8. мартаОШ „Кнез Сима Марковић“

2. Изложбе на нивоу школе / општине / града

Децембар 2013.Хуманитарна изложба „Симболи Русије“ОШ „Кнез Сима Марковић“, институције Барајева
Март 2015. Хуманитарна изложба „Симболи Русије 2“ОШ „Кнез Сима Марковић“, галерија „Старт“ у Културном центру Чукарица
Април 2017.Хуманитарна изложба „Симболи Русије 3“ОШ „Кнез Сима Марковић“, ОШ „Љуба Ненадовић“,  ОШ „20. октобар“

Након три изложбе хуманитарног карактера секција је донирала укупно 130 000 динара за помоћ болесној деци.

У прилогу: плакати (у личној изради) за концерте и изложбе, фотографије, спискови ученика-учесника наведених манифестација; копије уплатница донираног новца.

Б – 9)

Ауторство или коауторство примера добре праксе објављеног у публикацији центара, завода, Министарства, научноистраживачких институција, стручних друштава и удружења

ДатумВрста активности Место 
2013/2014.Конкурс Завода за унапређивање образовања и васпитања „Креативна школа“ (коаутор) – рад објављен у Бази знања за 2013/2014. годину и доступан је на сајту www.kreativnaskola.rs   Београд
2017/2018.Конкурс Завода за унапређивање образовања и васпитања „Примери успешних ваннаставних активности“ (аутор) – рад је уврштен у Базу ваннаставних активности – видети на адреси: https://zuov.gov.rs/vannastavneaktivnosti/#256sekcijap3Београд
2019/2020.„Читање није штетно“ – објављено на сајту Друштва за стране језике и књижевности као пример добре праксе поводом обележавања Европског дана језика 2019. („Ризница“) на линку: http://www.dsjksrbija.rs/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d 0%be%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b8 %d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%98%d0%b5%d0%b7 %d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d1%80%d0%b8%d0%b7 %d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0/Београд

У прилогу: Потврда Завода за унапређивање образовања и васпитања за први конкурс; рад (део) у штампаној форми за конкурс о ваннаставним активностима.

Б – 14)

Руковођење стручним активом, односно друштвом на нивоу општине или града

ДатумВрста активности Место 
КонтинуираноРуководилац општинског актива професора руског језика за Барајево.Општина Барајево

У прилогу: Извод из Записника Београдске подружнице професора руског језика.

Б – 15) Учествовање у раду стручних комисија завода или Министарства  
Наведено под тачком Б – 3) 

 ПОСЕБНИ ДЕТАЉИ  РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ

ДатумВрста активности Место 
2003. – 2007.  Рад на позицији помоћника директора школе ОШ „Кнез Сима Марковић“ Барајево
24. 4. 2004.Компетенција за енглески језик на нивоу Б2 (испит положен на Филолошком факултету БУ)Београд
2012.Предлог директора школе за Светосавску наградуБеоград
2016.Награда – Захвалница Славистичког друштва на отварању Зимске школе на Филолошком факултетуБеоград
2016. – 2019. Активности на личном блогу на међународном педагошком сајту на руском језику. Од марта 2016. објављена су 42 рада из личне праксе.Онлајн 
2018.Награда „Правитељствујушћег совјета српског општине Барајево“Барајево
2002. 2018.Похађање Зимске школе у Москви; Похађање Летње школе у Нижњем НовгородуРусија
2017/2018/2019.Рад на уџбеницима (коауторство) за руски језик за основну школу за 5, 6. и 7. разред (уџбеник за 7. разред је у процесу добијања одобрења комисије Министарства).Београд

У прилогу: Сертификат за познавање енглеског језика на нивоу Б2, Предлог директора за Светосавску награду, копије награда, сертификати објављених радова на личном блогу (по неколико за сваку годину).

Мира Симеуновић

Октобар / новембар 2019.


Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић