Стручно усавршавање 2020 – 2024

Auto Draft

Активности на стручном усавршавању (настава, секција и др.) у новом четворогодишњем периоду. Преглед сачињен за стицање звања самостални педагошки саветник.

Садржај:

Врста стручног усавршавањаСтрана
 Посебни детаљи из личне праксе – међународна активност и хуманитарни рад2.
1.Акредитовани семинари4.
2.Самосталне онлајн обуке (МООК)5.
3.Угледни, огледни часови, пројекти8.
4.Конкурси и награде (наставника и ученика)9.
5.Остале активности (предавања за колеге и сл.)12.
6.Активности у телима, органима, већима, активима…13.
7.Остало – присуство14.
8.Посете са ученицима и друге активности15.
9.Објављени радови16 – 27.
 9 / 1 – Публикације на личном блогу на ped-kopilka.ru (пед-копилка) 9 / 2 – Публикације на личном блогу infourok.ru (инфоурок) 9 / 3 – Публикације на сервису calameo.com (каламео) 9 / 4 – Публикације на сервису swayoffice (свеј офис) 9 / 5 – Публикације на сервису знанио 9 / 6 – Онлајн настава 9 / 7 – Остале публикације16. 19. 20. 21. 22. 23. 27.

Напомена:

Овим прегледом стручног усавршавања и бројних активности наставника и ученика обухваћен је период од краја 2019. до почетка 2024. године. Почетак школске 2019/2020. приказан је у материјалу, достављеном уз Захтев за напредовање у звању у новембру 2019. године. На сајту наставника https://miracomilfo.com , у категорији „Портфолио“ представљена су документа за стицање звања педагошког саветника из 2019. године.

Овде је приказан наставак рада на унапређивању професионалних компетенција наставника, као и рад на проширивању тема од интереса за наставника (што је довело до самосталних истраживања, приказаних у новим публикацијама, новим пројектима, новим методама рада). Отуд и ТРИЗ као иновација, МООК платформе за усавршавање, онлајн платформе за рад са ученицима током пандемије, идеје за рад на превенцији насиља и сл. Оно што бих посебно истакла је ангажовање не само на личном усавршавању, већ и на преношењу својих сазнања и искустава колегама почев од школског / општинског, преко градског, све до међународног нивоа.

Сви битни сегменти професионалног рада, активности и успеси ученика, најзначајнији елементи из личне праксе (на пољу рада одељењског старешине, у оквиру предмета, али и хуманитарни рад) дати су на професионалном сајту, где се може извршити детаљнији увид у оно што је наведено у документу „Стручно усавршавање“, као и у пратећем „Врсте активности за звања наставника“.

  ПОСЕБНИ ДЕТАЉИ ИЗ ЛИЧНЕ ПРАКСЕ – МЕЂУНАРОДНА АКТИВНОСТ
5. 06. 2021. Наступила сам као излагач на међународном округлом столу „Цифровизация и преподавание РКИ: проблемы и перспективы“. Выступила докладчиком на русском языке по теме №2 – „Инновационные подходы и практические решения в методике обучения русскому языку“. Иступила са излагањем (на руском језику) на тему „Иновативни приступи и практична решења у методици предавања руског језика“. Округли сто одржао се у комбинованој форми (непосредно, у присуству предавача Руског дома, али и онлајн, са излагачима из Русије). Представила сам онлајн платформе које сам лично примењивала у настави током пандемије. https://miracomilfo.com/nastavnici/onlajn-sredstva-u-nastavi/ Презентацију о овом догађају видети на личном професионалном сајту на адреси: https://miracomilfo.com/nastavnici/medjunarodni-okrugli-sto-2021/   као и на руском језику, на блогу наставника: https://ped–kopilka.ru/blogs/mira–simeunovich/iz–lichnogo–opyta–mezhdunarodnyi–kruglyi–stol–po–aktualnym–voprosam–prepodavanijarki.html    
11. 04. 2023. Учествовала сам у међународном округлом столу у Руском центру на Филолошком факултету у Београду са представницима „Фонда наследия русского зарубежья“: Круглый стол с учителями русского языка в Сербии „Пути поддержки интереса к сербско-русской истории у школьников“. Тема округлог стола: „Путеви подршке интересовању ученика за српско-руску историју“. Са представницима „Фонда“ професори руског језика у Србији (српски и руски русисти) разматрали су могућности проширења сарадње, дискутовали о условима рада у српским школама, потреби за разним видовима подршке у циљу јачања мотивације ученика за учење руског језика.  
11-13. 10. 2023. До учешћа у Међународној недељи руског језика „Исток – Запад“ у Истанбулу дошло је на позив из Руског дома. Учесници су били представници око 20 земаља са три континента (ја сам била једини представник из Србије). По избору организатора („Универзитет РУДН“ из Москве) моје излагање било је „Экспериментальный онлайн-урок по РКИ с использованием интерактивной доски miro“ – „Експериментални онлајн час са применом интерактивне табле miro“, и реализовано је у оквиру округлог стола Современные подходы и цифровые технологии в курсовом обучении русскому языку –  „Савремене приступи и дигиталне технологије у настави руског језика“. Детаљи на српском језику се могу прочитати у Извештају на личном сајту: https://miracomilfo.com/portfolio/izvestaj-o-medjunarodnoj-konferenciji-istanbul-2023/  као и на руском језику, у раду на блогу: https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/yeksperimentalnyi-onlain-urok-s-ispolzovaniem-interaktivnoi-doski-miro-rki-v-8-klase.html  
  ПОСЕБНИ ДЕТАЉИ ИЗ ЛИЧНЕ ПРАКСЕ – ХУМАНИТАРНИ РАД
Поред рада на уџбеницима за основну школу, међународних конференција, иновација у настави  (…) посебно бих издвојила активности секције којима се васпитава емпатија, подстиче креативност кроз тимски рад и културолошки приступ у предметној настави.
А) 24.12.2019. са групом ученика сам обавила посету „Дневном боравку за децу и омладину ометену у развоју“ који се налази у Шиљаковцу. Због раније сарадње били смо позвани на „Новогодишњу представу“ корисника установе. Украсили смо новогодишњу јелку за поклон корисницима, заједно са пакетићима које смо припремили за њих. 27.12.2022. још једном смо посетили ову установу која функционише у тешким условима, у скученом простору некадашње сеоске школе (2023. боравак је премештен у нови простор). Поново смо припремили новогодишње пакетиће за кориснике боравка. Поред тога, припремили смо и новогодишње украсе за њихов простор, на којима су чланови секције „Умница“ радили неколико дана раније. Ученици су са великим ентузијазмом приступили активностима хуманитарног карактера: сакупљали су прилог (у новцу или предметима – слаткишима, школском прибору и сл.), обављали куповину, правили украсе, и на крају – посетили боравак (у малом броју, јер и 2022. тамо су се примењивале мере заштите). (У е-прилогу фотографије друге посете овој установи и фотографије са радионице и прављења новогодишњих пакетића. Обе посете забележили смо у нашем електронском часопису).
Б) Хуманитарну изложбу „Пасха с Фаберже“ („Васкрс са Фабержеом“) организовали смо у априлу 2023. Направили смо целонедељну манифестацију: ученици су израђивали реплике васкршњих јаја чувеног „јувелира царске породице Романов“, а док су припреме текле, упознали смо се са историјским периодом у Русији тог времена, стваралаштвом Фабержеа и царском породицом на огледном часу (корелација руски језик / историја). На часу смо  представили најзначајније примере јувелирског мајсторства, чије смо реплике изложили и продавали наредних дана (заједно са оригиналним руским сувенирима). Куповали су их ученици, родитељи и запослени у школи, а приход од 40000 динара уплатили смо за лечење дечака Виктора Павловића (фонд „Буди хуман“). Ова активност је ангажовала велики број ученика, првенствено 7. и 8. разреда, који су изузетно вешто и креативно направили реплике 30-так непроцењивих јаја Фабержеа. Велики празник Васкрс који је уследио након нашег хуманог пројекта мотивисао је ученике (али и целе породице) да се укључе у великом броју. То је резултирало успехом изложбе и великим задовољством од самог процеса рада, али и од резултата – помоћи болесном детету. Са поносом истичем да је секција „Умница“ на својим продајним изложбама до сада зарадила  укупно 170 000 динара (приход са сваке од четири организоване изложбе упућен је као помоћ једном од болесних малишана у фонду „Буди хуман“). У штампаном и е-прилогу детаљно је представљен овај пројекат – изложба. За увид у резултате креативног рада ученика погледати снимке: https://youtu.be/zTJspsOYuGM  , https://www.youtube.com/watch?v=eZOCm-I7w7A  , https://youtu.be/yByyvV49I24  , https://www.youtube.com/shorts/wnW2hWlxQPM
  1) АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ  
Време похађања (2019 – 2023.)Назив програма
 Београдска подружница професора руског језика, која је саставни део Славистичког друштва Србије једном месечно одржава састанке, консултације, договоре, размену искустава, планирање заједничких активности и сл. (одобрен програм са 2 сата стручног усавршавања). Током 2020/2021. састанци нису одржавани редовно због пандемије. Датуми састанака у Руском дому:
3. 09. 2019.              24. 10. 2019. 5. 11. 2019.        3. 12. 2019. 18. 02. 2020.               
6. 10. 2020. 3. 03. 2020.       6. 10. 2020. 9. 03. 2021.     8. 06. 2021. 7. 12. 2021.                 3. 02. 2022. 15. 03. 2022.       10. 05. 2022. 4. 10. 2022.   1. 11. 2022. 31. 01. 2023.               7. 03. 2023. 28. 03. 2023.              11. 05. 2023. 03.10.2023.                7.11.2023. 12.12.2023.
6/7. 02. 2020.„Зимска школа“
19 – 25. 04. 2021.„Дигитална учионица“
14/15. 01. 2022.„Зимска школа“
18. 01. 2022.„Даровито дете у разреду –  од скривеног талента до ИОП-а 3“
19. 01. 2022.„Од пројектне наставе ка ученичком предузетништву“
Јун 2022. онлајн„Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“  KOSD122-4334 – Модул 1
Јун 2022. онлајн„Обука за супервизоре“  ЗУОВ – SUPVIZ22-4426
Март 2023. онлајн„Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“ („Активности за подршку свим ученицима – диференцијација наставе“) KOSD122-4334 – Модул 2
8. 04. 2023. ОШ„Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске“
29. 04. 2023. ОШKOSD122-4334 – Модул 2 (завршни део модула, одржан непосредно)
19. 06. 2023. онлајн„Обука за супервизоре“
23. 11. 2023.Вебинар „Пројектна настава и примери школских пројеката“
11/12. 01. 2024.„Зимска школа“ – семинар за наставнике руског језика
  2) САМОСТАЛНЕ ОНЛАЈН ОБУКЕ  
 Време / платформаНазив обуке
 5. 01. 2021. (Инфоурок)„Развитие коммуникативных способностей школьников на уроках и во внеурочной деятельности“ – „Развој комуникативних способности ученика на часовима и у ваннаставним активностима“
 24. 04. 2021. (платформа Чувамте)„Обука за запослене – породично насиље“
 24. 04. 2021. (платформа Чувамте)„Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању“
 25. 04. 2021. (платформа Чувамте)„Шта родитељ треба да уради када има сазнања о насиљу у школи?“
 25. 04. 2021. (платформа Чувамте)„Како да помогнем детету да не буде мета вршњачког насиља?“
 20. 06. 2021. (МООК  Степик)“Цифровые инструменты и сервисы для учителя“ – „Дигитални инструменти и сервиси за наставнике“
 25. 06. 2021. ( МООК Степик)„Русский язык – просто про слова“ – „Просто о речима“
 26. 06. 2021. (МООК Степик)„Создание курса на Степик“ – „Прављење курса на Степику“
 17. 07. 2021. ( МООК  Степик)„Игрофикация. Введение“ – „Игрофикација. Увод“
 25. 07. 2021. (МООК Степик)„Онлайн-технологии в обучении“ – „онлајн технологије у настави“
 26. 07. 2021. (МООК  Степик)„Введение в грамматику испанского языка“ – „Увод у граматику шпанског језика“
 20. 08. 2021. (МООК  Степик)„Как предотвратить насилие и кибербуллинг в школе?“ – „Како спречити насиље и сајбербулинг у школи?“
 11. 09. 2021. (МООК  Степик)„Практическая педагогика“ – „Практична педагогија“
 5. 11. 2021. (МООК Степик)„Art of skills: гибкие навыки для жизни и учёбы“ – „Art of skills: „меке“ вештине за живот и образовање“
 10. 11. 2021. (МООК Алисон)„Complete spanish for beginers“ – „Комплетан шпански за почетнике“
 4. 01. 2022. (МООК Степик)„Как писать научные статьи“ – „Како писати научне чланке“
 9. 01. 2022. (МООК Степик)„Педагогический дизайн урока“ – „Педагошки дизајн часа“
 21. 01. 2022. (МООК Степик)„Цифровизация образовательного процесса в школах“ – „Дигитализација образовног процеса у школама“
 4. 02. 2022. (Инфоурок)„Использование элементов технологии ТРИЗ для активизации познавательной деятельности“ – „Примена елемената технологије ТРИЗ за покретање когнитивних активности“
 11. 02. 2022. (МООК  Степик)„Испанский / Русский: Прогрессивный курс общей лексики“ – „Шпански / Руски: Напредни курс заједничке лексике“
 13. 02. 2022. (МООК  Степик)„Мужчина и женщина в современном мире“ – „Мушкарац и жена у савременом свету“
 21. 04. 2022. (МООК  Алисон)„Introduction to spanish – revised“ „Spanish: useful everyday phrases“ „Шпански: корисне свакодневне фразе“
 29. 04. 2022. (МООК  Степик)„Как достичь понимания между родителями и детьми – подростками“ – „Како постићи разумевање међу родитељима и децом – тинејџерима“
 30. 04. 2022. (МООК ВШЕ «Высшая школа делового администрирования»)„Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в образовании“ – „Онлајн настава: употреба друштвених мрежа и виртуелне реалности у настави“
 2. 05. 2022. (МООК  Алисон)„Spanish made easy“ – „Шпански на лак начин“
 21. 05. 2022. (МООК ВШЕ «Высшая школа делового администрирования»)„Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся“ – „Технике за формирање и оцењивање функционалне писмености ученика“
 5. 06. 2022. (МООК ВШЕ «Высшая школа делового администрирования»)„Организация работы с одаренными детьми на уроках и во внеурочное время при изучении учебных дисциплин в условиях реализации ФГОС“ – „Организација рада са надареном децом на часовима и ван наставе…“
 26. 06. 2022. (МООК  Степик)„Грамматика английского языка для начинающих“ – „Граматика енглеског језика за почетнике“
 14. 07. 2022. (МООК  Edflex)„Working Remotely: Organize Yourself“ – „Рад на даљину: организујте се“
 15. 07. 2022. (МООК  Степик)„Деловой этикет – от слов к делу“ – „Радна етика – с речи на дела“
 15. 07. 2022. (МООК  „Лекториум“)„Русский язык как инструмент успешной коммуникации“ – „Руски језик као инструмент успешне комуникације“
 16. 07. 2022. (МООК  Иверсити)„Говорим со всем миром по-русски“ – „Разговарамо са целим светом на руском“
 22. 07. 2022. (МООК  Сејлор)„ESL002: Intermediate English as a Second Language“ – „Средњи енглески као други језик“
 29. 07. 2022. (МООК Лекториум)„Лайфхаки для преподавателей кружков“ – „Савети за наставнике у секцијама“
 2. 08. 2022. (МООК Степик)„Антипедагогика: Боги и герои“ – „Антипедагогија: Богови и хероји“
 7. 08. 2022. (МООК  Нетологија)„Как стать UX/UI-дизайнером: создаём свой первый сайт“ – „Како постати UX/UI-дизајнер: правимо свој први сајт“
 12. 08. 2022. (МООК  Нетологија)„Основы Adobe photoshop“ – „Основе Adobe photoshop“
 13. 08. 2022. (МООК  Нетологија)„Сильная презентация: от идеи до выступления“ – „Снажна презентација: од идеје до наступа“
 16. 08. 2022. (МООК  Нетологија)„Основы работы с текстом“ – „Основе рада са текстом“
 16. 08. 2022. Интуит„Английский язык“ – „Енглески језик“
 16. 08. 2022. Интуит„Времена глагола Indefinite Simple и Continuous в английском языке“ – „Глаголска времена Indefinite Simple и Continuous у енглеском језику“
 16. 08. 2022. Интуит„Введение в грамматику английского языка“ – „Увод у граматику енглеског језика“
 17. 08. 2022. Алисон„Russian for Beginners“ – „Руски за почетнике“
 29. 09. 2022. Интуит„Деловая переписка на английском языке“ – „Пословна преписка на енглеском језику“
 11. 10. 2022. (платформа Чувамте)„Безбедно коришћење дигиталне технологије – превенција дигиталног насиља“
 23. 10. 2022. (МООК међун. платформа Степик)«Польский язык. Основы (А1). Быстрое обучение чтению» – „Пољски језик. Основа (А1). Брза обука читању“
 5. 11. 2022. (МООК ВШЕ «Высшая школа делового администрирования»)„Педагогические технологии организации досуга детей“ – „Педагошке технологије за организацију слободног времена деце“
 13. 11. 2022. (МООК Сејлор)„ESL003: Upper-Intermediate English as a Second Language“ – „Виши средњи енглески као други језик“
 20. 11. 2022. (МООК  Степик)„Приложения и сервисы для учителя“ – „Апликације и сервиси за наставнике“
 12. 2022. (МООК Универсариум)„В. Высоцкий и мировая литература“ „Рок-кино“ „Локальные сцены русского рока 1980-х гг.: Ленинград“ „Современная культура: экранизации и театрализация“
 11. 12. 2022. (МООК  Степик)„Easy Way to Technical Writing“ – „Лак пут до техничког писања“
 19. 04. 2023. (МООК  Степик)„6 шагов к успешному выступлению“ – „6 корака до успешног наступа“
 23. 07. 2023. (МООК Степик)„Офисные приложения для начинающих (Word, Excel, Google сервисы)“ – „Офис апликације за почетнике (Word, Excel, Google сервиси)“
 28. 07. 2023. (МООК  Степик)„Эффективная презентация проекта“ – „Ефектна презентација пројекта“
 30. 07. 2023. (МООК  Степик)„Figma для слайдов“ – „Figma за слајдове“
 9. 11. 2023. (МООК  Степик)«Structural Russian. Grammar Constructor» – „Структурни руски. Граматички конструктор“
 03. 01. 2024. (МООК  Степик)«Школа стресс-менеджмента» – „Школа стрес-менаџмента“
 6. 01. 2024. (МООК  Алисон)„Diploma in Spanish – A2 Level“ – „Диплома за шпански – Ниво А2“
 18. 01. 2024. (МООК Лекториум)„Современный русский речевой этикет“ – „Савремена етикеција у руском језику“
МООК – масовни (међународни) отворени онлајн курсеви. Највећи број обука реализован је на руском језику и на руским МООК платформама (мањи број на енглеском језику). Највећи број обука повезан је са педагошким радом. За реализоване обуке постоје сертификати,  доступни на професионалном сајту (примери сертификата су дати у штампаном и е-прилогу).
  3) УГЛЕДНИ и ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ / ПРОЈЕКТИ  
Време реализације / називОпис пројекта / часа
Успех пројекта „Читање није штетно“Друштво за стране језике и књижевности објавило на сајту (у одељку Ризница – примери добре праксе) пројекат о библиотекама из априла 2019. поводом Европског дана језика 24. септембра.
Пројекат „ПАСХА 2020.“Пројекат реализован током наставе на даљину, уврштен у базу радова на конкурсу ЗУОВ-а „Магија је у рукама наставника“
Пројекат „ДАН ПОБЕДЕ“ 2020.Пројекат реализован током наставе на даљину, уврштен у базу радова конкурса ЗУОВ-а „Магија је у рукама наставника“
(2021.) Пројекат „ТРИЗ на ЧОС-у“Истраживање и радионице на 10 часова  ЧОС-а у 1. тромесечју 2021/2022. (развој логичког размишљања, јачање тимског духа и боље атмосфере у одељењу)
9. 03. 2021. Пројекат „Масленица“Пројекат о руском празнику са угледним часом – осврт је постављен на школски сајт: http://www.knezsimamarkovic.edu.rs/galerija-radovi-ucenika/
23. 12. 2021. „ТРИЗ у настави руског језика“„Интелектуалне игре (са елементима ТРИЗ-педагогије) на часу руског језика“ (огледни час у 8. разреду са применом диференцијације)
24/25. 02. 2022. „МИРО час“Одржана два експериментална часа са применом интерактивне онлајн табле на платформи miro.com. Часови одржани у кабинету информатике у одељењима 8-1 и 8-3 (тема: обнављање / систематизација знања о глаголима у руском језику).
22. 09. 2022. Квиз за 6. разредОгледни час (квиз) у 6. разреду „Обнови 5, започни 6.“ (по две екипе из два одељења 6. разреда такмичиле се у знању градива 5. разреда).
10. 11. 2022. Општински конкурс „Зрак златног сунца“Иницирала, осмислила и реализовала 1. општински конкурс „Зрак златног сунца“, чије је финале одржано 10. 11. 2023. Учествовали ученици две школе (Барајево и Вранић).
5. 04. 2023. Фаберже – огледни часОгледни час, посвећен Фабержеу „јувелиру царске породице Романов“ (саставни део васкршњег пројекта).
3/7. 04. 2023. „Васкрс са Фабержеом“Пројекат „Васкрс са Фабержеом“ – хуманитарна продајна изложба – израда реплика васкршњих јаја. Приход од 40 000 динара уплаћена у фонд Буди хуман 22. 05. 2023. за помоћ Виктору Павловићу
30. 05. / 1. 06. 2023.Одржане две радионице за превенцију насиља. У два одељења 5. разреда реализатори су били ученици 7. разреда (вршњачко учење). Претходно, током целог другог полугодишта на часовима ЧОС-а реализован велики број радионица за превенцију насиља.
Сваки огледни / угледни час, сви пројекти детаљно су описани на сајту https://miracomilfo.com Неки детаљи приказани су на сајту ОШ „Кнез Сима Марковић“: http://www.knezsimamarkovic.edu.rs/ На руском језику радови се могу погледати на једном од руских сајтова на личном блогу наставника (линкови дати у наставку овог документа).  
  4) КОНКУРСИ И НАГРАДЕ (НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА)  
Време / место реализацијеНазив / опис пројекта
11. 12. 2019. Руски домСвечана додела награда на конкурсу РЖД „Моје велико путовање…“: Лука Вићевић је заузео друго место, похваљено још 7 ученика и наставник
11. 12. 2019. Руски домУчешће у концерту ученика у Руском дому (ученици извели две нумере на руском језику)
22. 02. 2020.Општинско такмичење у знању руског језика (МПРС): Магдалена Марковић заузела 3. место,  пласирала се на градско такмичење
28. 02. 2020. Руски домУчешће у конкурсу „Жива класика“ (2 ученице)
25. 05. 2020. Руска школа при амбасади РФ у СрбијиНаграде на конкурсу „ЛИК России“ 2020. – Петар Туовић заузео треће место у номинацији за културу
26. 10. 2020. ШУ БеоградДОБИЈЕНА САГЛАСНОСТ ЗА НАПРЕДОВАЊЕ У ЗВАЊЕ ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК
10. 02. 2021. ОнлајнТреће место за „Новогодишње књижевно стваралаштво“ на сајту пед-копилка (за ауторску бајку и стихове за децу на руском језику)
25. 04. 2021. Градско такмичењеМагдалена Марковић заузела 1. прво место и пласирала се на републички ниво такмичења
3. 05. 2021. Онлајн„Благодарность“ Проекта „Инфоурок“ получает Симеунович Мира (…) „за существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса по преподаваемой дисциплине в рамках крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей“ – „Захвалница“ пројекта „Инфоурок“ за суштински допринос методици наставе (…).
25. 05. 2021. Руска школа при амбасади РФ у СрбијиНаграђени ученици на конкурсу „ЛИК России“: 2. место Петар Туовић, 3. место Андреа Усковић, 2. место Софија Плуимерс и Ивана Трифуновић, 1. место Јана Симоновић
10. 06. 2021. Руски домЈана Симоновић заузела 1. место на конкурсу „Руски језик – изузетан језик“
12. 06. 2021. УСРП ШидДодела награда на конкурсу „Свет без рата – деца говоре“ (ученицима и наставнику): 2 прва места, 1 друго, 1 треће и три похвалнице за учешће
18. 06. 2021. ОШОрганизација свечане доделе награда најуспешнијим члановима секције; уручено 20 диплома истакнутим ученицима. Програму присуствовали родитељи награђених ученика и колеге – наставници школе.
17. 02. 2022. / 28. 03. 2022. ОнлајнЈана Симоновић ушла у финале међународне олимпијаде из руског језика „Русија у електронском свету 2022.“ (Международная олимпиада по русскому языку для иностранных граждан ФГБУ „Президентская библиотека Б. Н. Ельцина“ в 2021/2022 г. „Россия в электронном мире“)
6. 03. 2022.  Општинско такмичење, Јана Симоновић – друго место и пласман на градско такмичење
22. 03. 2022. Руски дом„Поэзии чарующие строки“ – такмичење рецитатора: Јана Симоновић заузела друго место, Ивана Трифуновић – шесто место
10. 04. 2022.Градско такмичење – Јана Симоновић заузела 1. – прво место и пласирала се на републички ниво
11. 04. 2022.Учешће у конкурсу „Наши пилоти – чувари плавог неба“ (без награђених)
7. 05. 2022.Учешће Јане Симоновић на републичком такмичењу (без пласмана у финални ниво – усмени део такмичења)
28. 05. 2022. Нови СадУчешће у финалу међународне НИС олимпијаде у знању руског језика. Јана Симоновић заузела 6. место
6. 06. 2022. УСРП ШидДодела награда на конкурсу „Свет без рата – деца говоре“ – Јана Симоновић заузела прво (1.) место, Јована Васић треће (3.), 4 ученика похваљено
7. 06. 2022. Руски домЈана Симоновић заузела прво место на конкурсу „У свету бајки“ («В мире сказок») за интерпретацију одломка из «Сказка о царе Салтане…» Пушкина
17. 06. 2022. ОнлајнЈана Симоновић заузела прво (1.) место на Пушкинском конкурсу (међународни онлајн конкурс Пушкинског института у Москви) за презентацију о споменику Пушкину у Београду; једини је награђени учесник из Србије
24. 08. 2022. Онлајн„Благодарность“ („Захвалница“) сајта пед-копилка за активно учешће у раду сајта
23. 12. 2022. Онлајн„Пример успешне реализације ИОП-а 3“ конкурсни рад уврштен у базу радова конкурса ЗУОВ-а „Сазнали на семинару, применили у пракси“
5. 02. 2023.Општинско такмичење у знању руског језика – Милица Васиљевић заузела 3. место и пласирала се на градско такмичење
6. 02. 2023. ОнлајнЗахвалница ЗУОВ-а за учешће у конкурсу „Сазнали на семинару, применили у пракси“
18. 03. 2023.Градско такмичење Милица Васиљевић заузела 1. место и пласирала се на републички ниво
23. 04. 2023.Учешће на Републичком такмичењу (без пласмана)
3. 05. 2023. Руска школа при амбасади РФ у СрбијиРезултати међународног конкурса „ЛИК России“: освојена два прва, два трећа места (пет ученика награђено, око 20 похваљено)
30. 5. 2023. УСРП ШидРезултати конкурса „Свет без рата – деца говоре“: Срђан Тута заузео 3. место, седам ученика похваљено
20. 06. 2023. Храм Св. СавеЈована Васић освојила специјалну награду на конкурсу „Деца јунаци“ (у номинацији „калиграфија“) и награђена летовањем на Крфу у августу 2023.
5. 12. 2023. Храм Св. СавеМаша Трошић (1.р.) заузела 1. место на конкурсу „Русија је близу“ (прво учешће и прва награда ученика „Дванаесте београдске гимназије“)
На руским сајтовима (на блоговима на руском језику) добила сам више захвалница, награда за активности или за конкурсне радове. У прилозима су дати примери награда.
  5) ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (предавања / излагања и сл.)
Време / место реализацијеНазив / опис
6. 10. 2020. Руски домПрезентација члановима градске Подружнице онлајн платформи примењених у настави (лична искуства: Learning.apps, Microsoft.sway и други сервиси).
2. 03. 2021. Лични јутјуб каналНаправила плеј листу са 11 снимака-упутстава за колеге (туторијал за примену платформе Learning.apps за припрему интерактивних вежбања у настави)
14. 05. 2021.Завршен сав наставни материјал уз нови уџбеник „Наш класс“ 4 за осми разред основне школе (раније и за све остале разреде)
18. 05. 2021. Руски домВебинар – реализовала презентацију уџбеника „Наш класс“ за колеге из Београда и целе Србије
5. 06. 2021. Руски домИзлагач на међународном округлом столу „Цифровизация и преподавание РКИ: проблемы и перспективы“ на тему „Инновационные подходы и практические решения в методике обучения русскому языку“. Иступила са излагањем (на руском језику) на тему „Иновативни приступи и практична решења у методици предавања руског језика“.
7. 12. 2021. Руски домОдржала предавање у Руском дому на састанку Београдске подружнице професора руског језика на тему „Руски уметници стрипа у Србији“ (претходило лично истраживање).
13. 01. 2022.  Предавање / презентација „ТРИЗ-педагогија у пракси“ (у ОШ «Кнез Сима Марковић», присутно 25 колега).
15. 03. 2022. Руски домПредавање „ТРИЗ-педагогија у пракси (сазнања и лична искуства)“ на састанку Подружнице професора руског језика у Руском дому (градски ниво)
24. 03. 2022. ОнлајнИзлагање о ТРИЗ-педагогији на онлајн седници Наставничког већа ОШ „Павле Поповић“ у Вранићу.
10. 06. 2022. ОШ „Кнез Сима Марковић“Презентовање успеха Јане Симоновић на Наставничком већу – кандидат за ђака генерације (20 диплома из руског језика)
1. 11. 2022. Руски дом„МООК платформе као средство самосталног усавршавања“ – одржала предавање колегама у Београдској подружници професора руског језика
31. 01. 2023. Руски домПрезентовала члановима Подружнице свој Годишњи извештај о раду за 2022.
7. 03. 2023. Руски домОдржала презентацију личног сајта на састанку Београдске подружнице професора руског језика
11. 04. 2023. Руски центар на Филолошком факултетуУчешће у међународном округлом столу у Руском центру на Филолошком факултету у Београду са представницима „Фонда наследия русского зарубежья“: Круглый стол с учителями русского языка в Сербии „Пути поддержки интереса к сербско-русской истории у школьников“. Тема округлог стола: „Путеви подршке интересовању ученика за српско-руску историју“.
4. 07. 2023. ОШ „Кнез Сима Марковић“На седници Савета родитеља презентовала сазнања, иницијативу и план реализације превентивних радионица на превенцији вршњачког насиља
7. 07. 2023. ОШ „Кнез Сима Марковић“Презентација личног професионалног сајта на седници Наставничког већа: www.miracomilfo.com
11/13. 10. 2023. ИстанбулУчешће у Међународној недељи руског језика „Исток – Запад“ у Истанбулу. Имала лично излагање и била једини представник Србије.
7. 11. 2023. Руски домНа састанку Београдске подружнице професора руског језика презентовала конференцију у Истанбулу.
  6) АКТИВНОСТИ У ТЕЛИМА, ОРГАНИМА, ВЕЋИМА…  
26. 11. 2019. Филолошки факултетПрисуство на састанку проширеног одбора Друштва за стране језике и књижевности Србије (ДСЈКС)
25. 01. 2020. Филолошки факултетПрисуство на Изборној скупштини ДСЈКС
9. 05. 2021. ОШ „Руђер Бошковић“Члан комисије на окружном такмичењу ученика средњих школа
ОШ „Кнез Сима Марковић“Члан стручног већа за област страних језика
ОШ „Кнез Сима Марковић“Координатор тима за обезбеђивање квалитета
Руски домБеоградска подружница професора руског језика при Славистичком друштву Србије (дугогодишњи члан и секретар Подружнице)
БарајевоРуководилац општинског актива професора руског језика за Барајево
ДСЈКСДугогодишњи члан (евидентирање чланства Друштва у периоду 2018 – 2021.)
23 – 25. 06. 2021.Супервизија на Завршном испиту у ОШ „Мирослав Антић“
20. 05. 2022. 16. 09. 2022. 28. 10. 2022.Одржани састанци општинског актива професора руског језика – договори око конкурса
22. 05. 2022. МладеновацЧлан комисије за преглед тестова на републичком такмичењу ученика средњих школа у Младеновцу
27-29. 06. 2022. ЖелезникРеализовала супервизију током Завршног испита (ученици ОШ „Бранко Радичевић“ из Велике Моштанице полагали у Железнику).
21. 02. 2023. Филолошки факултетНа Изборној скупштини Друштва за стране језике и књижевности Србије  изабрана за члана Надзорног одбора ДСЈКС
5. 03. 2023. БеоградЧлан комисије на градском такмичењу ученика средњих школа и гимназија у Филолошкој гимназији у Београду
21-23. 07. 2023. ВранићРеализовала супервизију на Завршном испиту у ОШ „Павле Поповић“ у Вранићу.
30. 09. 2023. Филолошки факултетВанредна Скупштина ДСЈКС на Филолошком факултету у Београду (уједно трибина и вебинар), посвећени такмичењу ученика
7. 12. 2023. БеоградЧлан комисије за полагање испита за лиценцу у ОШ „20. октобар“, Београд
Децембар 2023. / јануар 2024.Израда тестова за такмичење ученика 7. разреда основне школе (у организацији Друштва за стране језике и књижевности Србије)
  7) ОСТАЛО (присуство)
5. 12. 2019. Правни факултет БеоградОбука за рецензенте НАТ
11. 02. 2020. ОШВлада Арсић (Фондација Тијана Јурић) – присуство предавању о безбедности деце на интернету
20. 02. 2020. Комбанк дворанаОбразовна академија Клет
26. 02. 2020. ОШОгледни час српског језика  (гусларско вече)
28. 02. 2023. ОнлајнПрисуствовала онлајн састанку Актива педагошких саветника Србије (ШУ Београд)
24. 04. 2023. Руски домПрисуствовала презентацији уџбеника за средњу школу (проф. Маројевић; В. Антонијевић)
14. 06. 2023. СтепојевацПрисуствовала састанку начелника школске управе Београд са директорима школа и супервизорима у ОШ „Вук Караџић“ (поводом организације и спровођења Завршног испита)
5. 10. 2023. Амбасада РФ, БеоградПрисуство пријему у Амбасади Руске Федерације поводом Дана учитеља
21. 10. 2023. ОнлајнПрисуство онлајн презентацији уџбеника „Говори српски да те цео свет разуме“ (аутор Јулија Шапић)
27. 10. 2023. Руски домПрисуство семинару „Актуелна питања предавања руског језика као страног“ у Руском дому
5. 12. 2023. Дванаеста београдска гимназијаУчешће у организацији и присуство: посета Универзитета из Санкт Петербурга Дванаестој београдској гимназији са представницима Руског дома
14. 12. 2023. Дванаеста београдска гимназијаПрисуство полагању за лиценцу у Дванаестој београдској гимназији (ван комисије)
  8) ПОСЕТЕ СА УЧЕНИЦИМА и др. активности  
11. 12. 2019. Руски домУчешће у организацији и реализацији концерта београдских основаца (запажен наступ ученика)
24. 12. 2019. ШиљаковацПосета Дневном боравку за децу и омладину ометену у развоју (израда новогодишњих пакетића и достављање са групом ученика)
27. 01. 2020.Учешће у програму поводом Св. Саве у школи
12. 06. 2021. ШидОдлазак у Шид (са награђеним ученицима) на доделу награда
25. 02. 2022.Изложба фотографија о активностима секције постављена у холу школе
6. 06. 2022. ШидОдлазак у Шид на доделу награда (са награђеним ученицима)
19. 11. 2022. Руски домПосета Руском дому поводом изложбе „ТРОН“
13. 12. 2022.Учешће ученика у програму поводом Дана школе „Кнез Сима Марковић“
27. 12. 2022. ШиљаковацОрганизована хуманитарна радионица (у школи) на којој су ученици направили новогодишње украсе и 30 пакетића за кориснике „Боравка“ (и „Црвени крст“)
27. 03. 2023. Руски домУчешће на такмичењу рецитатора на руском језику
25. 04. 2023. Руски домУчешће у концерту ученика основних школа
28. 04. 2023. Руски домОдлазак са групом ученика на изложбу поводом 90 година Руског дома
21. 09. 2023. Руски домПосета Руском дому поводом изложбе посвећене Лаву Толстоју (са ученицима Дванаесте гимназије).
6. 11. 2023. Руски центарОдлазак са ученицима Дванаесте гимназије у Руски центар на Филолошком факултету
18. 11. 2023.Одлазак са ученицима Дванаесте гимназије у Школу стрипа
18.12.2023. Руски домУчешће у концерту ученика гимназија и средњих школа у Руском дому
  9) ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ  
1) ПУБЛИКАЦИЈЕ НА ЛИЧНОМ БЛОГУ, НА САЈТУ ПЕД-КОПИЛКА НА РУСКОМ ЈЕЗИКУ https://ped-kopilka.ru
ДАТУМНАЗИВ /линк
13.10.2019.„Слушаем, читаем, творим“ – русские сказки в творчестве учеников основной школы в Сербии –  https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-slushaem-chitaem-tvorim-ruskie-skazki-v-tvorchestve-uchenikov-osnovnoi-shkoly-v-serbi.html
6.1.2020.«Вперёд, Россия!» (проект сербских учеников 7 класса о российских спортсменах) – https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-vper-d-rosija-proekt-serbskih-uchenikov-7-klasa-o-rosiiskih-sportsmenah.html
20.1.2020.«Николай Никитович Кравцов – герой Белграда» (урок памяти и благодарности 1) – https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/nikolai-nikitovich-kravcov-geroi-belgrada-urok-pamjati-i-blagodarnosti-1.html  
21.2.2020.Урок памяти и благодарности для школьников «Освобождение Белграда в 1944 году»  https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/urok-pamjati-i-blagodarnosti-dlja-shkolnikov-osvobozhdenie-belgrada-v-1944-godu.html
9.4.2020.«Полевая почта» – творческая работа старшеклассников (тема «На пути к Великой Победе»): https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-polevaja-pochta-tvorcheskaja-rabota-starsheklasnikov-tema-na-puti-k-velikoi-pobede.html
26.4.2020.«Военный плакат» – творческий проект старшеклассников (тема «На пути к Великой Победе») https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-voenyi-plakat-tvorcheskii-proekt-starsheklasnikov-tema-na-puti-k-velikoi-pobede.html
10.6.2020.„Поэма «Звёздная сказка о Вязьме» (личные воспоминания и факты)“ – https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/poyema-zv-zdnaja-skazka-o-vjazme-lichnye-vospominanija-i-fakty.html  
21.6.2020.„Обучение РКИ в дистанционном режиме“ – https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/obuchenie-rki-v-distancionom-rezhime.html
25.7.2020.«День Победы 2020» с презентацией (РКИ дистанционно).  https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-den-pobedy-2020-s-prezentaciei-rki-distanciono.html
4.9.2020.«Игровые лексические упражнения по РКИ для 5/6 класса (с презентацией)» https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/igrovye-leksicheskie-uprazhnenija-po-rki-dlja-5-6-klasa-s-prezentaciei.html
15.11.2020.«Из опыта работы: «ПАСХА 2020» (РКИ в дистанционном режиме)». Линк за рад: https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/iz-opyta-raboty-pasha-2020-rki-v-distancionom-rezhime.html
17.1.2020.Новогодние стихи «Живой подарок» https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/novogodnie-stihi-zhivoi-podarok.html
23.1.2021.Сказка для младших школьников «Новогодний сон» (Бајка «Новогодишњи сан»): https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/skazka-novogodnii-son.html
20.3.2021.Интересные способы закрепления глаголов движения (РКИ в основной школе) https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/interesnye-sposoby-zakreplenija-glagolov-dvizhenija-rki-v-osnovnoi-shkole.html
31.3.2021.„Масленица и другие праздники (РКИ в шестом классе)“,   https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/maslenica-i-drugie-prazdniki-rki-v-shestom-klase.html
11.7.2021.«Умница» – достижения секции русского языка в 2021 году https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-umnica-dostizhenija-sekci-ruskogo-jazyka-v-2021-godu.html
15.7.2021.Первая встреча с азбукой русского языка (РКИ в пятом классе) – https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/pervaja-vstrecha-s-azbukoi-ruskogo-jazyka-rki-v-pjatom-klase.html
31.7.2021.-«НАШ КЛАСС» – новые учебники РКИ для учеников ОШ в Сербии как результат соавторской работы https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-nash-klas-novye-uchebniki-rki-dlja-uchenikov-osh-v-serbi-kak-rezultat-soavtorskoi-raboty.html
21.8.2021.– «Из личного опыта: международный круглый стол по актуальным вопросам преподавания РКИ» https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/iz-lichnogo-opyta-mezhdunarodnyi-kruglyi-stol-po-aktualnym-voprosam-prepodavanija-rki.html
31.8.2021.«ГРАФ САВВА ЛУКИЧ ВЛАДИСЛАВИЧ-РАГУЗИНСКИЙ (из совместной истории сербского и русского народов) https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/graf-sava-lukich-vladislavich-raguzinskii-iz-sovmestnoi-istori-serbskogo-i-ruskogo-narodov.html
10.10.2021.Классный час на сплочение коллектива с элементами ТРИЗ технологии и НТЦ программы (в шестом классе) – https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/klasnyi-chas-na-splochenie-kolektiva-s-yelementami-triz-tehnologi-i-ntc-programy.html
17.10.2021.Классный час на сплочение коллектива с элементами ТРИЗ технологии и НТЦ программы (продолжение) – https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/klasnyi-chas-na-splochenie-kolektiva-s-yelementami-triz-tehnologi-i-ntc-programy-prodolzhenie.html    
14.11.2021.«Русские художники-комиксисты в Сербии» (часть 1, с презентацией), https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/ruskie-hudozhniki-kimiksisty-v-serbi-chast-1.html
20.11.2021.«Русские художники-комиксисты в Сербии» (часть 2, с презентацией), https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/ruskie-hudozhniki-komiksisty-v-serbi-chast-2-s-prezentaciei.html
12.12.2021.«Интеллектуальные игры в обучении РКИ на основе ТРИЗ-педагогики» – https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/intelektualnye-igry-v-obucheni-rki-na-osnove-triz-pedagogiki.html
21.1.2022.„Русские мастера – строители Белграда“ (часть 1, с презентацией); https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/ruskie-mastera-stroiteli-belgrada-chast-1-s-prezentaciei.html
30.1.2022.„Русские мастера – строители Белграда“ (часть 2, с презентацией); https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-ruskie-mastera-stroiteli-belgrada-chast-2-s-prezentaciei.html
13.3.2022.„Експериментални онлајн час са применом интерактивне табле МИРО (РКИ у 8. разреду) – «Экспериментальный онлайн урок с использованием интерактивной доски МИРО (РКИ в 8 классе)» Линк: https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/yeksperimentalnyi-onlain-urok-s-ispolzovaniem-interaktivnoi-doski-miro-rki-v-8-klase.html
25.4.2022.Викторина «В цифрах о важном» (РКИ в 7 / 8 кл.) с презентацией https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/viktorina-v-cifrah-o-vazhnom-rki-v-7-8-kl-s-prezentaciei.html
12.6.2022.Из опыта работы: «В гостях у А. С. Пушкина в Сербии» (подготовка конкурсной работы ко Дню русского языка) – https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/iz-opyta-raboty-v-gostjah-u-a-s-pushkina-v-serbi-podgotovka-konkursnoi-raboty-ko-dnyu-ruskogo-jazyka.html  
17.8.2022.«Размышления о таланте: теория и практика» – https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/razmyshlenija-o-talante-teorija-i-praktika.html
25.9.2022.„Викторина по РКИ: «5 повторяем, 6 начинаем» с ответами и презентацией“ – https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/viktorina-po-rki-5-povtorjaem-6-nachinaem.html
13.11.2022.«Из опыта учителя РКИ – успехи секции русского языка «Умница» в 2022 году» – https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/iz-opyta-uchitelja-rki-uspehi-sekci-ruskogo-jazyka-umnica-v-2022-godu.html 
19.02.2023. „Карл Фаберже – ювелир царской семьи“, линк:  https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/karl-faberzhe-yuvelir-carskoi-semi.html 
17.04.2023.„Пасха с Фаберже“ – Благотворительный проект секции русского языка «Пасха с Фаберже»: https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/blagotvoritelnyi-proekt-sekci-ruskogo-jazyka-pasha-s-faberzhe.html
27.06.2023.„Языковая головоломка – игровые упражнения по РКИ для старших классов“ (с решениями и презентацией): https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/jazykovaja-golovolomka-igrovye-uprazhnenija-po-rki-dlja-starshih-klasov-s-reshenijami-i-prezentaciei.html
2. 08. 2023.„О столицах России“ – викторина по РКИ для старшеклассников“: https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-o-stolicah-rosi-viktorina-po-rki-dlja-starsheklasnikov-s-prezentaciei-i-reshenijami.html
22. 10. 2023.„Международная неделя русского языка «Восток-запад» в Стамбуле“ – https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/mezhdunarodnaja-nedelja-ruskogo-jazyka-vostok-zapad-v-stambule.html
  ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ
  2) ПУБЛИКАЦИЈЕ НА ЛИЧНОМ БЛОГУ НА САЈТУ ИНФОУРОК https://infourok.ru  
ВРЕМЕ ПУБЛИКАЦИЈЕНАЗИВ / линк
30. 12. 2020.«Викторина Про Новый год» – https://infourok.ru/prezentaciya-viktorina-pro-novyj-god-4917732.html
17. 01. 2021.Тест „Конрольная работа по русскому языку в 5 классе“ https://infourok.ru/test-konrolnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-v-5-klasse-4964599.html
1. 05. 2021.„Привет из России!“ – проект по РКИ (6 класс) https://infourok.ru/privet-iz-rossii-proekt-po-rki-6-klass-5174481.html
5. 02. 2022.«Обзор онлайн ресурсов (использованных в обучении РКИ в дистанционном режиме)» https://infourok.ru/prezentaciya-obzor-onlajn-resursov-ispolzovannyh-v-obuchenii-rki-v-distancionnom-rezhime-5747604.html
19. 02. 2022.„Игровые упражнения по РКИ с элементами ТРИЗ-педагогики (в основной школе)“ Линк: https://infourok.ru/prezentaciya-igrovye-uprazhneniya-po-rki-s-elementami-triz-pedagogiki-v-osnovnoj-shkole-5794245.html
18. 04. 2022.„Повторяем числительные (набор упражнений) РКИ (5,6 кл.)“ – https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-povtoryaem-chislitelnye-nabor- uprazhnenij-rki-5-6-kl-6070021.html
2. 05. 2022.«Страноведческая викторина по РКИ» https://infourok.ru/prezentaciya-stranovedcheskaya-viktorina-po-rki-6086888.html
1. 05. 2023.„Игровые упражнения по РКИ“: https://infourok.ru/prezentaciya-igrovye-uprazhneniya-po-rki-6623894.html
ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ
3) ПУБЛИКАЦИЈЕ на сервису  CALAMEO (у форми електронског часописа) https://en.calameo.com
ВРЕМЕ ПУБЛИКАЦИЈЕНАЗИВ / линк
24. 04. 2021.«Добро пожаловать!» у форми новина на сервису CALAMEO: https://en.calameo.com/read/006686623ea004b3d6fa4
5. 08. 2021.Презентација уџбеника „Наш класс“ https://en.calameo.com/read/0066866231f1af74cb70f
27. 08. 2021.10 година „Умнице“  (онлајн новине, објављене у част јубилеја секције руског језика „Умница“) https://www.calameo.com/read/006686623cea9d3397ab2    
26. 09. 2021.СЕРТИФИКАТИ 2021.  https://en.calameo.com/read/006686623b7bfce9e2795
31. 10. 2021.Приказ руских стрип-цртача између два светска рата у Србији – РУСКИ СТРИП У СРБИЈИ: https://en.calameo.com/books/006686623bb1635306507     
31. 10. 2021.Први број новина секције „НАША ГАЗЕТА“: https://en.calameo.com/books/006686623d000ca7eb1c1 
14. 11. 2021.«Русские комиксисты в Сербии» на русском языке: https://www.calameo.com/books/0066866232a4ea3695332 
19. 12. 2021.«Святой Савва Сербский» (КАЛАМЕО) https://www.calameo.com/read/006686623ee9b910c4917    
27. 01. 2022.Други број електронског часописа секције „Умница“ – „Наша газета“  https://www.calameo.com/books/006686623ab69bfc0b778 
31. 05. 2022.Трећи број електронског часописа секције „Умница“ под новим називом „Класс!!!“ (уместо „Наша газета“).   https://en.calameo.com/read/006686623e973c307488f  
5. 06. 2022.«А. С. Пушкин и Яна в Белграде» – рад за међународни конкурс Пушкинског института у Москви (Јана Симоновић освојила прво место) https://www.calameo.com/read/00668662314418842efb2  
20. 06. 2022.„КЛАСС!!!“ 4 – умница года (специјални број часописа, посвећен Јани Симоновић, ученици генерације и најуспешнијем члану секције икада, са 20 награда, ИОП-3) https://www.calameo.com/read/0066866231f7a728a9271  
11. 09. 2022.„Умница года – награды“ публикација о наградама Ј. Симоновић https://www.calameo.com/read/006686623643916ecf9f6
30. 11. 2022.„Класс!!! 5“ https://www.calameo.com/read/0066866238c721c5726b8  
26. 03. 2023.„Класс!!!“ 6 https://www.calameo.com/read/0066866232b944ba15ab6
29. 06. 2023.„Класс!!!“ 7 https://www.calameo.com/read/0066866236072762e4d1a  
20. 07. 2023.„Игре и вежбања за превенцију насиља“ (превод и адаптација) https://www.calameo.com/read/006686623efb0f1f758cf 
29/30. 07. 2023.„СТОП насиљу: знам, разумем, примењујем“ – „Приручник за наставнике за превенцију насиља“ 1, 2. и 3. део (превод и адаптација). Линкови: 1. део: https://www.calameo.com/read/006686623ce2524354368 2. део: https://www.calameo.com/read/0066866235b7b3d193f9d 3. део: https://www.calameo.com/read/00668662363d331a5e344
27. 12. 2023.„КЛАСС!!!“ 8 – е-часопис секције, први број у XII гимназији https://www.calameo.com/read/00668662332be535493b5
  ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ  
  4) MICROSOFT SWAY OFFICE – презентације 2020 / 2021.
1)  СМЕХОЛОГИКА – https://sway.office.com/jJ0eKDGFheMHTkD7
2)  МОСКВА ИЛИ САНКТ-ПЕТ. – https://sway.office.com/cbs3HpTp5CNH1fb6
3)  НОВОГОДНЯЯ ВИКТОР – https://sway.office.com/vHAy5Qz5VrHnhJeO
4)  ХОББИ – https://sway.office.com/gRed0jSV2HAWNGMj
5)  ВИКТОРИНА – https://sway.office.com/rIovJpjUUsbuy5aA
6)  КВИЗ ЗА УЧ. 5. разреда – https://sway.office.com/mM1QO9YEceoFewOQ
7) ФАБЕРЖЕ – https://sway.office.com/BUeA1IguAiH7irhe
8) ДАН ПОБЕДЕ – https://sway.office.com/HC7Jvz3ejqJJ9VB2
9) СВЕЈ ВРЕМЕНА ГОДА – https://sway.office.com/C1eNlvHxVqCaBHjB
10) НАШИ КАЛЕНДАР. – https://sway.office.com/0N79NpbvBVxVdp8n
11) ПАСХА 2020 / 2 – https://sway.office.com/hIk8po7vj27hgd9s
12) АКТИВНОСТЬ „УМНИЦЫ“ НА УДАЛЁНКЕ – https://sway.office.com/YzB9r0qasQq00tld
13) ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА В ПЕРИОД ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ – https://sway.office.com/OnppyqTeH90D14wt
14) РКИ – ГЛАГ. ДВИЖ. (7/8) – https://sway.office.com/yd9R13ZmHfYEYjWU 
15) АЛФАВИТ (азбука рус языка) за 5.р. – https://sway.office.com/NBRjwsotiFQ0VOv8
16) Д. ПОЖАЛОВАТЬ! https://sway.office.com/fkGJlwS3K7rEXX8I?ref=Link
17) УМНИЦА – https://sway.office.com/Pf1f0kMFu9FWsdyb?ref=Link
  ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ  
  5) ПУБЛИКАЦИЈЕ на сервису ЗНАНИО – https://znanio.ru
ВРЕМЕ и НАЗИВЛИНК ЗА ПУБЛИКАЦИЈУ
28. 08. 2022.   5 ИОП тестова за 5. разред – «Игровые упражнения по РКИ для 5 класса (набор 1,2,3,4,5)https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-5-klassa-nabor-1-2814946 
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-5-klassa-nabor-2-2814947 
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-5-klassa-nabor-3-2814948 
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-5-klassa-nabor-4-2814950 
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-5-klassa-nabor-5-2814951
2. 09. 2022.   5 ИОП тестова за 6. разред – «Игровые упражнения по РКИ для 6 класса (набор 1,2,3,4,5)  https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-6-klassa-nabor-1-2815352 
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-6-klassa-nabor-2-2815353
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-6-klassa-nabor-3-2815354 
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-6-klassa-nabor-4-2815355 
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-6-klassa-nabor-5-2815356 
4. 09. 2022.   5 ИОП тестова за 7. разред – «Игровые упражнения по РКИ для 7 класса (набор 1,2,3,4,5)https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-7-klassa-nabor-5-2815452
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-7-klassa-nabor-4-2815451 
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-7-klassa-nabor-3-2815450 
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-7-klassa-nabor-2-2815449 
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-7-klassa-nabor-1-2815448 
9. 09. 2022.   5 ИОП тестова за 8. разред – «Игровые упражнения по РКИ для 8 класса (набор 1,2,3,4,5)https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-8-klassa-nabor-1-2815775 
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-8-klassa-nabor-2-2815777 
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-8-klassa-nabor-3-2815778 
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-8-klassa-nabor-4-2815779 
https://znanio.ru/media/igrovye-uprazhneniya-po-rki-dlya-8-klassa-nabor-5-2815780
  6) ОНЛАЈН НАСТАВА  
 LEARNINGAPPS – (интерактивна вежбања) http://learningapps.org
2019 / 2020.1. «Заполни пропуски» – https://learningapps.org/watch?v=pr8q25a5a20
2. Виселица «Мы всё знаем!» – https://learningapps.org/watch?v=pbk2jbjaj20
3. Классификация «Определи род» – https://learningapps.org/watch?v=pv4awvoy320
4. «Свяжи парочки» – https://learningapps.org/watch?v=pn1cikg1c20
5. «Загадочные буквы» – https://learningapps.org/watch?v=pkhxsuwq520
6. «Любимый русский язык» (3) – сетка –  https://learningapps.org/watch?v=p9qnqqeon20
7. «Добавьте буквы» – https://learningapps.org/watch?v=pungkqwwn20
8. «Найди антонимы» – https://learningapps.org/watch?v=p5vesge0n20
9. «Части тела» – https://learningapps.org/watch?v=p4ovpbq6n20          
10. «Викториночка» (4) – сетка – https://learningapps.org/watch?v=p1677v5ik20 https://learningapps.org/view10620571
11. «Года или лет» – https://learningapps.org/watch?v=pwmbknyjc20
12. «Написание числительных» – https://learningapps.org/watch?v=p6k5m2wba20
13. «Какой буквы не хватает?» – https://learningapps.org/watch?v=phrwp9u6a20
14. «Учим числительные» (3) – сетка – https://learningapps.org/watch?v=poe7cm94j20 (https://learningapps.org/10715932) ; https://learningapps.org/view10715932
15. «Пешком или нет?» – https://learningapps.org/watch?v=pbxm3s8tk20
16. «Кто как движется?» – https://learningapps.org/watch?v=pe1jtbzh520
17. «Выбираем глаголы» – https://learningapps.org/watch?v=po84c34ha20
18. «Глаголы движения» (3) – сетка –  https://learningapps.org/watch?v=pgky1nym520 https://learningapps.org/10911345 ; https://learningapps.org/view10911345
19. «Составь названия понятий» – прилаг. –  https://learningapps.org/watch?v=prdcbmtbn20 20. «Цвета одежды» (за 5 класс) – https://learningapps.org/watch?v=pru0mch0j20
21. «Выражения в картинках» – https://learningapps.org/watch?v=ptd22tkq520
22. «Назови «Победные» картинки» – https://learningapps.org/watch?v=p2yg2gb7320
23. «Великая Победа в картинках» –  https://learningapps.org/watch?v=pwvr2g0ya20
24. «Свяжи части «победных» сочетаний»- https://learningapps.org/watch?v=pozwdc90j20 25. «Победный словарь» – https://learningapps.org/watch?v=pojvniui220
26. «ЮБИЛЕЙ» (4) – СЕТКА – https://learningapps.org/watch?v=pab307fpj20 https://learningapps.org/11512071https://learningapps.org/view11512071
27. «Пешком или на транспорте» – https://learningapps.org/watch?v=pk5fxvuhj20
28. «Идти или ходить?» – https://learningapps.org/watch?v=p4zzfef5c20
29. «Ехать или ездить?» – https://learningapps.org/watch?v=p0vs22vm520
30. «Мы идём, едем, ходим, ездим…» – с. – https://learningapps.org/watch?v=pbv7x8sac20
31. «Блиц-олимпиада» (вишеструки избор) – https://learningapps.org/watch?v=psbi6n2ya20 32. «Определяем времена года»     (размештање појмова по годишњим добима) https://learningapps.org/watch?v=psym2ijzc20
33. «Кроссворд: Дни недели» – https://learningapps.org/watch?v=p6czr2vja20
34. «Названия месяцев» (грешке у називима месеци… обележити грешке) https://learningapps.org/watch?v=p6wtv874320
35. «Буквы и время» (и, е, ь и я у називима дана, месеци, год. доба и празника) https://learningapps.org/watch?v=pn1j7fp3520
36. «Когда?» – виктор (год. доба и дани) – https://learningapps.org/watch?v=pmwanwh1a20 37. «Времена года» – СЕТКА – https://learningapps.org/view12875206
38. «Какая одежда?» – https://learningapps.org/watch?v=pwqds1jmk20
39. «Скрытая одежда» – https://learningapps.org/watch?v=pu84imk2n20
40. «Найди одежду» – https://learningapps.org/watch?v=p8ie3tm9t20
41. «Одежда и обувь» – https://learningapps.org/watch?v=pshtxajt520
42. «Цвета одежды» – https://learningapps.org/watch?v=pru0mch0j20
43. «поговорим об одежде» – (5)сетка –https://learningapps.org/watch?v=psk5zsm4n20 https://learningapps.org/view13097509
44. «Лицо» – https://learningapps.org/watch?v=pu0r8t64a20
45. «Парные части лица» – https://learningapps.org/watch?v=pn7mty34j20
РКИ 5. класс – Ы / И / Й – https://learningapps.org/watch?v=p9juzpvbt20
РКИ 5 – Буквы Е, Ё, Ю, Я – https://learningapps.org/watch?v=pnshd094t20
РКИ 5 – А или О? – https://learningapps.org/watch?v=prejf3ho320
РКИ 6 – Глаг. движ. ЕД.Ч. – https://learningapps.org/watch?v=pkfzwrwq320
РКИ 6 – Глаг. движ. МН.Ч. – https://learningapps.org/watch?v=potp4g5kt20
РКИ 6 – Какая у кого одежда? (1 ч.) – https://learningapps.org/watch?v=p8e2zhfck20
РКИ 6 – Какая у кого одежда? (2 ч.) – https://learningapps.org/watch?v=p4qhsc2pt20
РКИ 7/8 – Падежи (един.ч. существ.) – https://learningapps.org/watch?v=pa6vtwsct20
РКИ 7/8 – Падежи (множ. ч. существ.) – https://learningapps.org/watch?v=pcmti6v1n20
РКИ 7/8 – Существит. – https://learningapps.org/watch?v=pzz7wybik20
РКИ 7/8 – РКИ МИЛЛИОНЕРЫ – https://learningapps.org/watch?v=p1wmwwvej20
СЕТКА 7 КЛАСС (склонение существительных) Назв. «Повторяем существительные» – https://learningapps.org/view13785714
СЕТКА ЛИЦО (ЛИЦО 1 и ЛИЦО 2), Назв. «Красивое лицо» – https://learningapps.org/view13785810
«ЦВЕТА ЦВЕТОВ» опубл. 30 8 2020 – https://learningapps.org/watch?v=pab52jk4c20
СЕТКА (Какая у кого одежда 1; Какая у кого одежда 2; Цвета цветов): «Повторяем прилагат. 6-7» – https://learningapps.org/view13786059
2020 / 2021.Сетка: Вид глагола в русском яз. – РКИ 8 – https://learningapps.org/watch?v=pvva1vjea20
Сет вежбања се састоји од: 1- Соверш. / несов. сид – инфин. (8) – https://learningapps.org/watch?v=pqrcmrzij20
2- Соверш. / несов.вид – прош. Вр. (8) – https://learningapps.org/watch?v=p6y1iphkt20
3- Совершенный / несов. вид глаг. (8) – https://learningapps.org/watch?v=pc75s8i9j20 ГЛАСНЫЕ / СОГЛАСНЫЕ – РКИ 5 – https://learningapps.org/watch?v=pmx1obd4320
Названия падежей – РКИ 6 – https://learningapps.org/watch?v=p6z3n57kc20
РКИ 7-8 – Культуроведч. Викторина – https://learningapps.org/watch?v=ppbg7jyaj20
РКИ 7-8 – Настоящее время – https://learningapps.org/watch?v=pbdcdasan20
РКИ 5 – Соедини картинку с названием – https://learningapps.org/watch?v=pim7g3wuk20
РКИ 5 – А или О? – https://learningapps.org/watch?v=prejf3ho320
РКИ 6 – ПАДЕЖИ (предлоги) – https://learningapps.org/watch?v=pphk9u7mk20
СЕТКА ЗА 5. РАЗРЕД (слова): 1. РКИ 5. класс – Ы / И / Й – https://learningapps.org/watch?v=p9juzpvbt20
2. РКИ 5 – Буквы Е, Ё, Ю, Я – https://learningapps.org/watch?v=pnshd094t20
РКИ 5 „Учимся писать числительные“, „Запоминаем стихи о приветствиях!“ https://learningapps.org/watch?v=p4iojgyx220   
СЕТ: РКИ 5. разред – множина именица (за 4 вежбања) https://learningapps.org/view15647894
РКИ 5 СЛУШАЈМО БРОЈЕВЕ (са звучним елементима) https://learningapps.org/watch?v=pb2vrjrgc2
5. разред РКИ Садашње време 1        https://learningapps.org/watch?v=p0gxy3k5n21
РКИ Садашње време 2        https://learningapps.org/watch?v=prh0tu2pc21
6.  разред О Москве                   https://learningapps.org/watch?v=p1t1vusej21
Квиз на разне теме   https://learningapps.org/watch?v=pu3b94o4a21
Наш класс                 https://learningapps.org/watch?v=ptadthnct21
7. разред Добавь окончан прилагательн https://learningapps.org/watch?v=pvs216env21 Животные в песнях              https://learningapps.org/watch?v=p5dh7v9z521
Который час?                                   https://learningapps.org/watch?v=p8ngc3d0n21
8. разред О Москве                              https://learningapps.org/watch?v=p1t1vusej21 Вопросы о России                https://learningapps.org/watch?v=p0c9gubgn21
7 / 8. разред Сколько времени?    https://learningapps.org/watch?v=pccnikbx521 
Кто моложе / старше кого? https://learningapps.org/watch?v=p89o350on21
5. разред Глаголы движения 1 – РКИ 5 – СЕТКА (2) https://learningapps.org/view18929815 Глаголы движения 2 – РКИ 5 – СЕТКА (2) https://learningapps.org/view18929652
Глаголы движения 3 – РКИ 5 – СЕТКА (2) https://learningapps.org/view18930142
РКИ 5 – РАЗНО                    https://learningapps.org/watch?v=prq4iu39k21
РКИ 5 – Додај В или НА        https://learningapps.org/watch?v=pjfb55qan21
РКИ 5 – ЧАС / ЧАСОВ…    https://learningapps.org/watch?v=ph8w2f8dc21
РКИ 5 – Садаш.вр. настав.  https://learningapps.org/watch?v=p2vg3dhbn21
СЕТКА (РКИ 5 – РАЗНО)   https://learningapps.org/view19165246
6. разред Существ. в единств. числе – РКИ             https://learningapps.org/watch?v=pn5axhxh321
Существительные – РКИ 6 – СЕТКА (3) https://learningapps.org/view18931544
7. разред – РКИ 7 – прилагат. в ед. ч.   https://learningapps.org/watch?v=p4huesxgk21
РКИ 7 – прилаг. в множ. ч     https://learningapps.org/watch?v=pcs82yz7n21
РКИ 7 – Прилаг. (сет 2)      https://learningapps.org/watch?v=ppbaamwpt21
РКИ 7 – Прилаг. (сетка 2)           https://learningapps.org/view19063133
2021 / 2022.Вежбања за ученике 5-6. разреда (на тему учионица 1 / 2): https://learningapps.org/watch?v=ptadthnct21  /  https://learningapps.org/watch?v=pdam1t1nt21
Онлајн вежбања Знакомство 1 / 2– (упознавање): https://learningapps.org/watch?v=payoqx3d521https://learningapps.org/watch?v=pgmqpv9m321
Интерактивна вежбања на сервису learning.apps за 5. разред: «Вежбамо глаголе И-Х и Е-Е» (Гл. движения): https://learningapps.org/watch?v=phpoir3kc22         https://learningapps.org/watch?v=pxirmw7nt22        https://learningapps.org/watch?v=p9yo80cbc22        https://learningapps.org/view23716624
Вежбања на платформи за примену на МИРО табли (пазл и виктор.) https://learningapps.org/watch?v=pszg4vr0a22  https://learningapps.org/watch?v=pdn28byu522 
Нови интерактивни задаци за дигитални уџбеник за 8.разред:  РКИ 6-7 – Разное о России (Сетка) –      https://learningapps.org/view26147877
Нови интерактивни задаци за дигитални уџбеник за 7.разред: РКИ 7 Повелительное наклонение в русском языке – https://learningapps.org/view26149094
  7) ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
2020.Рад на онлајн «стриповима». Примери на: https://www.makebeliefscomix.com/Comix/https://i.imgur.com/SoRCyjG.jpghttps://i.imgur.com/MK24lEj.jpghttps://i.imgur.com/zoQFI0g.jpg
 Разминка в начале года (7 класс)  https://www.flippity.net/fc.php?k=1cUDb479sK__5XodBOYgvGKBJgqWR7AXzjcle5i_bGU0 Онлајн додатак за 7. разред у виду табле / стрипа на линку: http://linoit.com/users/MiraRKI/canvases/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%20%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9%21 (коришћени ауторски стрипови, направљени на две платформе, и https://wordart.com/ ). Објављена мултимедијална thinglink публикација (линк: https://www.thinglink.com/scene/1371642971262287874 ) Лино табла «Гаголы движ. (РКИ 7)» – Глаг. крет. за 7/8 раз. http://linoit.com/users/MiraRKI/canvases/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20
2021.Запиши предложения (Привести в порядок) https://wordwall.net/play/14758/542/650 Школьные предметы (поиск слов – укршт.) https://wordwall.net/play/14759/833/841 РКИ 6 – ЛЕПТИР – ПОРОДИЦА – вордарт – https://wordart.com/fm711fozlp5r/word-art
2022.Објавила више аудио књига за ученике на платформи STORYJUMPER: https://www.storyjumper.com
2022.Конкурс ЗУОВ-а, рад о ИОП-у 3 уврштен је у базу радова конкурса: https://zuov.gov.rs/saznali-na-seminaru-i-primenili-u-praksi/#646-650-wpfd-nagradjeni-radovi
2023.Започет рад на личном професионалном сајту: https://miracomilfo.com/
2023.Више снимака и презентација на youtube (ПАСХА 2023.) https://youtu.be/zTJspsOYuGM   https://www.youtube.com/watch?v=eZOCm-I7w7A  https://youtu.be/yByyvV49I24   https://www.youtube.com/shorts/wnW2hWlxQPM
2023.„Просветни преглед“, број 1155 (за период од 20 – 27. априла), у одељку „Педагошка пракса“: објављен конкурсни рад „Пример успешне реализације ИОП-а 3“ (из угла наставника)
 На личном професионалном сајту до краја 2023. објављено преко 320 радова из праксе.

Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић