Врсте активности за звања (2024)

Auto Draft

Преглед активности наставника, у складу са Правилником (о стицању звања…). Преглед чини део документације за звање самостални педагошки саветник.

Дати преглед обухвата активности наставника на стручном усавршавању, као и активности са ученицима у периоду након подношења захтева за стицање звања педагошки саветник (крајем 2019.) до дана подношења новог захтева (тј. године 2020, 2021, 2022 и 2023.). Наводим садржај, по критеријумима за испуњавање услова за напредовање у звању:

А-2 Извођење најмање пет огледних часова, односно активности

А-3 Тимско учествовање у припремању најмање пет часова наставе, односно активности на нивоу школе / града

А-4 Учешће у анализи најмање пет часова наставе, односно активности одржаних у школи

А-5 Коришћење аудио-визуелних средстава ради остваривања образовно-васпитних циљева

А-6 Приказ новина стручном органу школе из научне дисциплине, односно области уметности из које изводи наставу

А-7 Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије или изложбе радова у школи / граду

А-10 Објављивање стручног рада у стручном часопису

А-11 Организовање одласка ученика у биоскоп, позориште, на концерте или спортске манифестације

А-12 Ангажовање у раду стручног актива, односно друштва на нивоу општине, односно града

А-14 Учествовање на стручним, односно студијским путовањима

Б-1 Вођење радионица, најмање два различита излагања или огледна часа на стручном скупу или саветовању на нивоу општине, односно града

Б-2 Истраживање образовно-васпитне праксе на нивоу друштвене заједнице и давање приказа његових резултата на наставничком већу

Б-3 / Б-15 Рад у стручном друштву на нивоу Републике (у управи стручног друштва или стручним комисијама) / Учествовање у раду стручних комисија завода или Министарства

Б-4 Учешће у истраживачком пројекту у вези са унапређивањем образовно-васпитне праксе

Б-6 Учествовање у изради школског програма

Б-8 Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије или изложбе на нивоу општине, града, односно Републике

Б-9 Ауторство или коауторство примера добре праксе објављеног у публикацији центара, завода, Министарства, научноистраживачких институција, стручних друштава и удружења

Б-12 Пласман ученика које је припремао наставник на општинским или окружним такмичењима

Б-14 Руковођење стручним активом, односно друштвом на нивоу општине или града

В-1 / Г-6 Учествовање на међународном скупу или саветовању / Вођење радионице на међународном скупу или семинару, односно излагање

В-2 / В-6 Креирање програма стручног усавршавања у школи / Подстицање и укључивање запослених у школи на различите облике стручног усавршавања

В-7 / Г-1 Пласман ученика које је наставник припремао на републичким, односно савезним такмичењима / Припремање ученика за међународна такмичења

В10 Излагање или вођење радионице на стручном скупу, односно саветовању на републичком нивоу

В-11 / Г-8 Коауторство приручника или радне свеске одобрене за употребу / Ауторство, односно коауторство уџбеника или збирке задатака која је одобрена за употребу

Све активности које су представљене у овом документу детаљно и прегледно су приказане на професионалном сајту наставника на адреси https://miracomilfo.com

  А – 2) Извођење најмање пет огледних часова, односно активности  
ДатумВрста / опис активностиРазред
Пројекат „ПАСХА 2020.“Пројекат реализован током наставе на даљину, уврштен у базу радова на конкурсу ЗУОВ-а „Магија је у рукама наставника“ https://jpd.rs/takmicenje-za-najbolju-online-nastavu-prijava-skole.php?id=84 https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/iz-opyta-raboty-pasha-2020-rki-v-distancionom-rezhime.html (у е-прилогу презентација)5 – 8.
Пројекат „ДАН ПОБЕДЕ“ 2020.Пројекат реализован током наставе на даљину, уврштен у базу радова конкурса ЗУОВ-а „Магија је у рукама наставника“ https://jpd.rs/takmicenje-za-najbolju-online-nastavu-prijava-skole.php?id=246 https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-den-pobedy-2020-s-prezentaciei-rki-distanciono.html (у е-прилогу презентација)5 – 8.
(2021.) Пројекат ТРИЗ на ЧОС-уИстраживање и радионице на 10 часова  ЧОС-а у 1. тромесечју 2021/2022. (пројекат посвећен развоју логичког размишљања, јачању тимског духа и бољој атмосфери у одељењу) https://miracomilfo.com/nastavnici/cos-radionice-sa-elementima-triz-pedagogije/ (уопштено) https://miracomilfo.com/nastavnici/projekti/ (приказано 5 радионица на часовима ЧОС-а) (у е-прилогу примери радионица, опис)6.
9. 03. 2021. Пројекат „Масленица“Пројекат о руском празнику са угледним часом – осврт је постављен на лични и на школски сајт: http://www.knezsimamarkovic.edu.rs/galerija-radovi-ucenika/ https://miracomilfo.com/nastavnici/maslenica-i-drugi-praznici/ (у прилогу припрема за час и фотографије)6.
23. 12. 2021. ТРИЗ у настави руског језика„Интелектуалне игре (са елементима ТРИЗ-педагогије) на часу руског језика“ (огледни час у 8. разреду са применом диференцијације) https://miracomilfo.com/nastavnici/triz-pedagogija-na-casu-rki/ (у прилогу припрема за час)8.
24/25. 02. 2022. Експериментални МИРО часОдржана два експериментална часа са применом интерактивне онлајн табле на платформи miro.com. Часови одржани у кабинету информатике у одељењима 8-1 и 8-3 (тема: обнављање / систематизација знања о глаголима у руском језику). https://miracomilfo.com/nastavnici/primena-miro-interaktivne-table/ (у прилогу припрема за час и презентација)8.
22. 09. 2022. Квиз за 6. разредОгледни час (квиз) у 6. разреду „Обнови 5, започни 6.“ (по две екипе из два одељења 6. разреда такмичиле се у знању градива 5. разреда). https://miracomilfo.com/nastavnici/obnovi-5-zapocni-6-kviz-2022/ (у прилогу припрема за час)6.
10. 11. 2022. Општински конкурс „Зрак златног сунца“Иницирала, осмислила и са колегиницама реализовала 1. општински конкурс „Зрак златног сунца“, чије је финале одржано 10. 11. 2022. Учествовали ученици две школе (Барајево и Вранић). https://miracomilfo.com/portfolio/zrak-zlatnog-sunca-2022/ (у е-прилогу Извештај, фотографије)5 – 8.
27. 12. 2022. ШиљаковацОрганизовала хуманитарну радионицу (у школи) на којој су ученици направили новогодишње украсе и 30 пакетића за кориснике „Дневног боравка за децу и младе ометене у развоју“ и за Црвени крст. (у е-прилогу фотографије)5 – 8.
3/7. 04. 2023. „Васкрс са Фабержеом“Пројекат „Васкрс са Фабержеом“ – хуманитарна продајна изложба – израда реплика васкршњих јаја. Приход од 40 000 динара уплаћен у фонд Буди хуман за помоћ у лечењу Виктора Павловића https://miracomilfo.com/nastavnici/projekat-vaskrs-sa-faberzeom-2023/ https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/blagotvoritelnyi-proekt-sekci-ruskogo-jazyka-pasha-s-faberzhe.html (у е-прилогу Извештај и фотографије)5 – 8.
7–10. 04. 2023.  Направљено више презентација и снимака изложбе ПАСХА 2023. (пројекат о Фабержеу) – видео на личном јутјуб каналу наставника – https://youtu.be/zTJspsOYuGM  , https://www.youtube.com/watch?v=eZOCm-I7w7A  , https://youtu.be/yByyvV49I24  , https://www.youtube.com/shorts/wnW2hWlxQPM (у е-прилогу Извештај и фотографије)5 – 8.
30. 05. / 1. 06. 2023. Радионице против насиљаОдржане две (пробне) радионице за превенцију насиља. У два одељења 5. разреда реализатори су били ученици 7. разреда (вршњачко учење). Претходно, током целог другог полугодишта на часовима ЧОС-а реализован велики број радионица за превенцију насиља. https://miracomilfo.com/nastavnici/prevencija-nasilja-radionica-1-5-6-r/ https://miracomilfo.com/nastavnici/prevencija-nasilja-radionica-2-3-4/ (у прилогу текст – садржај радионица)5, 7.
  А – 3) Тимско учествовање у припремању најмање пет часова наставе, односно активности на нивоу школе/града  
ДатумВрста / опис активностиРазред
11. 12. 2019.Учешће у припреми, организацији и реализацији концерта београдских основаца у Руском дому; запажен наступ ученика https://miracomilfo.com/portfolio/gala-koncert/ (у прилогу плакат, програм и фотографије)8.
27. 01. 2020.Учешће у програму поводом Св. Саве у ОШ „Кнез Сима Марковић“7.
10. 11. 2022. Општински конкурсРеализован 1. општински конкурс „Зрак златног сунца“, чије је финале одржано 10. 11. 2022. Учествовали ученици две школе (Барајево и Вранић). https://miracomilfo.com/portfolio/zrak-zlatnog-sunca-2022/ (у е-прилогу фотографије и Извештај)5 – 8.
13. 12. 2022.Учешће ученика у програму поводом Дана школе „Кнез Сима Марковић“7.
25. 04. 2023.Учешће у припреми, организацији и реализацији концерта ученика основних школа у Руском дому https://miracomilfo.com/portfolio/m%d1%8b-snova-s-vami/ (у прилогу фотографије, плакати и сл.)8.
5. 04. 2023.Огледни час, посвећен Фабержеу, „јувелиру царске породице Романов“ (саставни део васкршњег пројекта, корелација са историјом). https://miracomilfo.com/nastavnici/faberze-deo-porodicne-tradicije-romanovih/ (у е-прилогу припрема за час)7.
26. 9. 2023. 12. гимназијаУчешће у обележавању Европског дана језика (снимци послати у ДСЈКС), ученици Дванаесте београдске гимназије2.
18. 12. 2023. Руски домУчешће у припреми, организацији и реализацији концерта. Први наступ ученика Дванаесте београдске гимназије на концерту гимназија и средњих школа у Руском дому. https://miracomilfo.com/portfolio/put%d1%8c-v-prekrasnoe-dal%d1%91ko/ (у е-прилогу фотографије, плакат, програм)4.
  А – 4) Учешће у анализи најмање пет часова наставе, односно активности одржаних у школи  
ДатумВрста / опис активностиРазред
7.12.2023.  Члан комисије на полагању испита за лиценцу професора руског језика у ОШ „20. октобар“. Полагало пет колега, комисија анализирала одржане часове. Присуство, (координација – помоћ комисији) током полагања испита за лиценцу у Дванаестој београдској гимназији.  6 – 8. 1 – 3.
  А – 5) Коришћење аудио-визуелних средстава ради остваривања образовно-васпитних циљева  
На реализованим огледним / угледним часовима коришћене су презентације; сваки од преко 100 радова на руским сајтовима пропраћен је презентацијом која илуструје радове, наступе и успехе ученика, задатке у квизовима и сл.; ученици израђују презентације, којима представљају истраживачки рад; слушају руску музику током припреме за наступе; имају приступ сајтовима и умеју да се информишу (погледати сајт ОШ, лични сајт и блогове). На концертима и квизовима ученици презентују материјал, примењујући ИКТ: пуштају музику, презентацију у чијој припреми / изради / одабиру и сами учествују. Старији ученици посећују блогове и сајт наставника. Током онлајн наставе ученици решавају интерактивне задатке на онлајн платформама (наставник је припремио велики број вежбања на разним сервисима – погледати прилог посвећен онлајн настави). ИКТ вештине наставника примењене за презентовање рада секције (електронски часопис), као и за припрему упутстава колегама за рад на платформи Learning Apps, за излагања на међународним скуповима и сл.  
  А – 6) Приказ новина стручном органу школе из научне дисциплине, односно области уметности из које изводи наставу  
ДатумВрста / опис новинеПрисуство
13. 01. 2022.  Предавање / презентација на посебно организованом састанку: „ТРИЗ-педагогија у пракси“ (у ОШ «Кнез Сима Марковић», присутно 25 колега). https://miracomilfo.com/nastavnici/cos-radionice-sa-elementima-triz-pedagogije/ (у е-прилогу текстови, презентације, списак присутних…)Барајево
24. 03. 2022.Излагање о ТРИЗ-педагогији на онлајн седници Наставничког већа ОШ „Павле Поповић“ у Вранићу. (у е-прилогу позив за Наставничко веће, презентација)Вранић (онлајн)
10. 06. 2022.Презентовање ученице Јане Симоновић на Наставничком већу – ђак генерације и надарена ученица која је учила руски језик по ИОП-у 3. Представљене су методе рада, домаћи и међународни успеси, разноврсне активности наставника и ученика, као и модели презентовања ученика, применом ИКТ средстава (е-часопис, презентације, youtube и сл.). https://miracomilfo.com/publikacije/klass-4/ (у е-прилогу попуњен образац конкурса, дипломе, е-часописи, посвећени овој ученици)Барајево
7. 07. 2023.Презентација личног професионалног сајта на седници Наставничког већа ОШ: www.miracomilfo.com  Барајево
  А – 7) Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије или изложбе радова у школи / граду  
Датум / времеВрста / опис активности Присуство
31.10.2019.Постављена изложба фотографија о активностима секције (у холу школе)Ученици и запослени
18.06.2021.Организован свечани програм поводом уручивања диплома најуспешнијим члановима секције у претходној школској години (у е-прилогу фотографије, презентација)Родитељи, награђени и други ученици, колеге из ОШ
25.02.2022.Изложба фотографија о активностима секције током 2021. постављена у холу школеУченици и запослени
10.11.2022.Изложба радова ученика, пристиглих на општински конкурс „Зрак златног сунца“ (ликовни и креативни радови). Приказано у петом броју е-часописа секције: https://miracomilfo.com/publikacije/klass-5/ (у е-прилогу – електронски часопис)Ученици две школе, родитељи, запослени
Април 2023.Хуманитарна изложба „Пасха с Фаберже“ – илустровано у седмом броју е-часописа секције: https://miracomilfo.com/publikacije/klass-7/ (у прилогу е-часопис, копија уплатнице,  фотографије)Ученици, родитељи, наставници
  А – 10) Објављивање стручног рада у стручном часопису  
ДатумРад Место
2016. – данасОд 2016. године објављујем своје радове (из личне праксе) на више руских сајтова, на руском језику. https://ped-kopilka.ru/users/simeunovic – страница мог блога на којем сам објавила око 80 радова на руском језику (добила неколико захвалница за активан рад на сајту, као и неколико награда на конкурсима сајта); по активностима сам међу првих 40 од преко 12 000 корисника сајта. Подаци о свим радовима на блогу могу се видети на мом сајту на адреси: https://miracomilfo.com/publikacije/publikacije-na-sajtu-ped-kopilka/ На личном сајту објављене су све презентације из радова са блога (из потребе да се сачува осврт на личне активности).  * https://infourok.ru/user/simeunovich-mira – страница мог блога (такође на руском језику) са десетак објављених радова. Радови, тј. презентације које су саставни део радова могу се видети на личном сајту на адреси: https://miracomilfo.com/publikacije/infourok/  * https://znanio.ru/person/z36757961 – страница мог блога, на којој је објављено 20 радова: по пет тестова за сваки разред; тестови су намењени наставницима за рад са ученицима који имају слаба постигнућа. За радове на сајту добила сам више похвалница, захвалница (уз сертификате). Подаци на личном сајту на адреси: https://miracomilfo.com/publikacije/znanio/  Онлајн
2021. – данасНа сервису https://www.calameo.com/accounts/6686623 објавила сам преко 20 радова. Међу њима су бројеви електронског часописа секције руског језика „Умница“ (објављено 8 бројева, којима је претходио специјални број поводом 10 година рада секције „Умница“). Ту су и радови који улазе у састав часописа и други. Све публикације су у истој форми. Неке су на руском, неке на српском језику. Сви часописи могу се погледати на личном сајту, на страници: https://miracomilfo.com/publikacije/ecasopis/ (у е-прилогу – сви бројеви електронског часописа у „пдф“ формату)Онлајн
2023. – данасhttps://miracomilfo.com/ – адреса личног професионалног сајта, постављеног почетком 2023. године. На сајту су приказане све значајне активности од 2012. године (почетак вођења евиденције о активностима наставника и ученика). До краја 2023. постављено је преко 320 професионалних радова. Дати су осврти на такмичења, пројекте, радове на руским блоговима, концерте, конкурсе, лична истраживања и иновације (које су дељене са стручним колегама на састанцима у Руском дому, колегама у ОШ и шире), извештаји, огледни часови, занимљивости и подсетници за ученике и многи други садржаји.Онлајн
2023.„Просветни преглед“ (осврт на рад са надареном ученицом и искуством примене ИОП-а 3). https://miracomilfo.com/portfolio/prosvetni-pregled-2023/              (у прилогу копија текста) 
  Напомена: сви радови на блоговима (на руским сајтовима) су на руском језику и за све постоје сертификати. Пре објављивања радова администрација сваког сајта врши проверу рада на аутентичност и оригиналност, након провере рад се објављује, чиме је и потврђено ауторство рада. У прилогу су дате копије неких сертификата (са сваког сајта, почев од краја 2019.), као и велики број фотографија сертификата у е-прилогу. На сајту наставника могу се видети сви сертификати.  
  А – 11) Организовање одласка ученика у биоскоп, позориште, на концерте или спортске манифестације  
ДатумВрста активности Место
24.12.2019.Посета „Дневном боравку за децу и омладину ометену у развоју“ (израда новогодишњих пакетића и достављање са групом ученика) (приказ у е-часопису секције)Шиљаковац
19.11.2022.Посета Руском дому поводом изложбе уметничких фотографија „ТРОН“ (у е-прилогу фотографије)Руски дом
27.12.2022.Организована хуманитарна радионица (у школи) на којој су ученици направили новогодишње украсе и 30 пакетића за кориснике „Дневног боравка за децу и омладину ометену у развоју“ и за Црвени крст; одлазак у Шиљаковац са групом ученика (у е-прилогу фотографије)Шиљаковац
28.04.2023.Одлазак са групом ученика на изложбу поводом 90 година Руског дома (у е-прилогу фотографије)Руски дом
21. 9. 2023.Посета Руском дому поводом изложбе посвећене Лаву Толстоју (са ученицима Дванаесте гимназије). (у е-прилогу фотографије)Руски дом
6.11.2023.Одлазак са ученицима Дванаесте гимназије у Руски центар на Филолошком факултету (пројекат о историји стрипа). (у е-прилогу фотографије; текст са сајта Руског центра)Филолошки факултет
18. 11. 2023.Одлазак са ученицима Дванаесте гимназије у Школу стрипа (пројекат о историји стрип-уметности у Србији). (у е-прилогу фотографије)Школа стрипа
У прилогу су дате фотографије активности (посете разним установама са ученицима), а детаљни преглед активности (из месеца у месец, из године у годину) може се видети у електронском часопису секције, где су илустровани детаљи активности секције и успеха ученика током последњих десетак година.
  А – 12) Ангажовање у раду стручног актива, односно друштва на нивоу општине, односно града  
ДатумВрста активности Место
4.09.2018. до 31.08.2023.Руководилац стручног актива професора руског језика у општини БарајевоБарајево
2018 – 2021.Дугогодишњи члан Друштва за стране језике и књижевности Србије (у наведеном периоду моје задужење је било евидентирање чланства Друштва)Београд Филолошки факултет
  26.11.2019.Присуство на састанку проширеног одбора Друштва за стране језике и књижевности Србије (ДСЈКС)Београд Филолошки факултет
25.01.2020.Присуство на Изборној скупштини ДСЈКСБеоград Филолошки факултет
19.02.2019. –  данасБеоградска подружница професора руског језика при Славистичком друштву Србије (дугогодишњи члан и секретар Подружнице)Београд, Руски дом
20. 05. 2022. 16. 09. 2022. 28. 10. 2022.Састанци општинског актива професора руског језика – договори око општинског конкурса „Зрак златног сунца“Барајево
21.02.2023.На Изборној скупштини Друштва за стране језике и књижевности Србије  изабрана за члана Надзорног одбора ДСЈКСБеоград Филолошки факултет
30.9.2023.Присуство Ванредној скупштини (и трибини) Друштва за стране језике и књижевности.Београд Филолошки факултет
Рад у комисијама ДСЈКС на такмичењима ученика описан у наставку.
  А – 14) Учествовање на стручним, односно студијским путовањима  
ДатумВрста активности Место
11-13. 10. 2023.  Боравак у Истанбулу на Универзитету Ибн Халдун с циљем учешћа у Међународној недељи руског језика „Исток – Запад“. Имала своје излагање на тему савремених средстава у настави руског језика. (Детаљније у наставку).   https://miracomilfo.com/portfolio/izvestaj-o-medjunarodnoj-konferenciji-istanbul-2023/      Истанбул
  У е-прилогу фотографије, Програм конференције, садржај мог излагања, презентација за колеге у Руском дому након учешћа у манифестацији, Извештај о конференцији.  
  Б – 1) Вођење радионица, најмање два различита излагања или огледна часа на стручном скупу или саветовању на нивоу општине, односно града  
ДатумВрста активности Место
6.10.2020.Излагач: презентовање члановима градске Подружнице онлајн платформи примењених у настави (лична искуства: Learning.apps, Microsoft.sway и други сервиси). https://miracomilfo.com/nastavnici/onlajn-sredstva-u-nastavi/ (у е-прилогу „Излагања Руски дом“ текст, презентације; Записник са састанка Београдске подружнице)Београд, Руски дом
  18.05.2021.       Излагач на вебинару: презентација нових уџбеника „Наш класс“  5 – 8. за ученике основне школе http://slavistickodrustvo.org.rs/sastanak-beogradske-podruznice-nastavnika-ruskog-jezika/ https://miracomilfo.com/portfolio/prezentacija-udzbenika-nas-klass/ https://miracomilfo.com/nastavnici/nas-klass-prikaz-udzbenika/   https://miracomilfo.com/publikacije/nas-klass-na-srpskom/ (у е-прилогу: текст и презентација, најава вебинара са сајта Славистичког друштва Србије, Записник са вебинара)Београд, Руски дом и онлајн
7.12.2021.Излагач: предавање у Руском дому на састанку Београдске подружнице професора руског језика на тему „Руски уметници стрипа у Србији“ (претходило лично истраживање). https://miracomilfo.com/nastavnici/ruski-umetnici-stripa-u-srbiji-2021/ https://miracomilfo.com/publikacije/ruski-strip-u-kraljevini-jugoslaviji/ https://miracomilfo.com/publikacije/ruskie-komiksisti-v-serbii/ (у е-прилогу „Излагања Руски дом“ текст и презентација; Записник са састанка Београдске подружнице)Београд, Руски дом
15.03.2022.Излагач: предавање „ТРИЗ-педагогија у пракси (сазнања и лична искуства)“ на састанку Подружнице професора руског језика у Руском дому (градски ниво). https://miracomilfo.com/nastavnici/triz-pedagogija-u-praksi-2021/ (у е-прилогу: презентације, текст о ТРИЗ-педагогији; Записник са састанка)Београд, Руски дом
1.11.2022.Излагач: „МООК платформе као средство самосталног усавршавања“ – предавање колегама у Београдској подружници професора руског језика. https://miracomilfo.com/nastavnici/mooc-platforme-kao-sredstvo-samostalnog-usavrsavanja/ (у прилогу текст и презентација, Записник са састанка)Београд, Руски дом
31.01.2023.Излагач: презентовала свој Годишњи извештај о раду (као пример добре праксе) за 2022. годину на састанку Београдске подружнице https://miracomilfo.com/nastavnici/ruski-dom-izvestaj-za-2022/ (у е-прилогу „Излагања Руски дом“ текст и презентација“; Записник са састанка)Београд, Руски дом
7.03.2023.Излагач: презентација личног сајта www.miracomilfo.com на састанку Београдске подружнице професора руског језика (у прилогу Записник са састанка Београдске подружнице)Београд, Руски дом
7.11.2023.Излагач: на састанку Београдске подружнице професора руског језика презентовала манифестацију Међународна недеља руског језика „Исток – Запад“ у Истанбулу. (у прилогу Записник са састанка Београдске подружнице у Руском дому; у е-прилогу презентација и др.)Београд, Руски дом
  Б – 2) Истраживања образовно-васпитне праксе на нивоу друштвене заједнице и давање приказа њихових резултата на наставничком већу  
ДатумИзлагање Место
4.07.2023. / 7.07.2023.https://miracomilfo.com/nastavnici/projekti/ На седници Савета родитеља ОШ на крају школске 2022/2023. године сам презентовала своја сазнања, искуство у реализацији активности на превенцији вршњачког насиља (практично реализовано на часовима ЧОС-а). Изнела личну идеју, иницијативу и план за реализацију превентивних радионица током наредне школске године (планирана реализација радионица у форми вршњачког учења, за шта су већ реализоване пробне радионице у 5. разреду): https://miracomilfo.com/nastavnici/prevencija-nasilja-radionica-1-5-6-r/ https://miracomilfo.com/nastavnici/prevencija-nasilja-radionica-2-3-4/ На седници Наставничког већа (приликом представљања професионалног сајта) укратко сам представила своја истраживања, активности на часовима ЧОС-а, пробне радионице у два одељења 5. разреда (утиске и резултате) и план за вршњачко учење у наредној школској години. За састанак Савета родитеља припремљено је следеће: https://miracomilfo.com/nastavnici/prevencija-nasilja-na-sastanku-saveta-roditelja-2023/ (у прилогу – презентација за Савет родитеља, флајери подељени родитељима на састанку, као и ученицима на пробним радионицама, садржај радионица)Барајево
  Б – 3) Рад у стручном друштву на нивоу Републике (у управи стручног друштва или стручним комисијама)   Б – 15) Учествовање у раду стручних комисија завода или Министарства  
ДатумВрста активности Место
9. 05. 2021.  Члан комисије на окружном такмичењу ученика гимназија и средњих школаБеоград, „Руђер Бошковић“
22. 05. 2022.Члан комисије за преглед тестова на Републичком такмичењу ученика гимназија и средњих школаМладеновац
5. 03. 2023.Члан комисије на градском такмичењу ученика средњих школа и гимназијаБеоград, „Филолошка гимназија“
7. 12. 2023.Члан комисије за полагање испита за лиценцу наставника руског језика. Испит полагало пет колега.Београд, ОШ „20. октобар“
Јануар 2024.Аутор тестова за такмичење ученика 7. разреда основне школе (у организацији Друштва за стране језике и књижевности Србије)Београд, Србија
  Б – 4) Учешће у истраживачком пројекту у вези са унапређивањем  образовно-васпитне праксе    
ДатумВрста активности Место
2021/2022. 2022/2023.Међу самосталним истраживачким пројектима у овом периоду истичем истраживање о ТРИЗ-педагогији, као и истраживање на тему превенције насиља у школи. У бројним прилозима овом документу могу се видети садржаји, резултати истраживања, практична примена и потенцијални бенефити ових пројеката.   Истичем и следеће радове, самостално и самоиницијативно реализоване (у смислу превода и адаптације), у циљу унапређивања борбе против насиља у основној школи. С обзиром на чињеницу да више нисам запослена у основној школи, нисам у позицији да планирано реализујем.   „Игре и вежбања за превенцију насиља“ – превод и адаптација документа: https://miracomilfo.com/nastavnici/igre-i-vezbanja-za-prevenciju-nasilja/ „СТОП насиљу: знам, разумем, примењујем (приручник за наставнике за реализацију радионица)“ – превод и адаптација документа: https://miracomilfo.com/nastavnici/znam-razumem-primenjujem/   
У штампаном и е-прилогу дате су бројне презентације и текстови. Преводи наведених приручника дати су у целини у е-прилогу.
  Б – 6) Учествовање у изради школског програма  
ДатумВрста активности Место
До 31. 08. 2023.Члан стручног већа за област страних језика у ОШ „Кнез Сима Марковић“Барајево
До 31. 08. 2023.Координатор тима за обезбеђивање квалитета у ОШ „Кнез Сима Марковић“Барајево
До 31. 08. 2023.Члан Колегијума у ОШ „Кнез Сима Марковић“Барајево
Од 1. 09. 2023.Члан стручног већа за област страних језика у „Дванаестој београдској гимназији“;   Члан тима за међународну сарадњуБеоград
  Б – 8) Организовање предавања, трибине, смотре, књижевних сусрета, академије или изложбе радова на нивоу општине, града, односно Републике  
  1. Организовање и реализација конкурса  
ДатумВрста активностиМесто
10.11.2022.  Први општински конкурс „Зрак златног сунца“ за ученике који уче руски језик  Барајево, ОШ „Кнез Сима Марковић“, Вранић, ОШ „Павле Поповић“
  У прилогу: фотографије, Извештај  (раније наведено)
  2. Изложба на нивоу школе / општине  
Април 2023.  Изложба / пројекат „Пасха с Фаберже“ (изложба је продајног, хуманитарног карактера)  ОШ „Кнез Сима Марковић“, Барајево (Вранић)
У прилогу: фотографије, Извештај  (раније наведено)  
  Б – 9) Ауторство или коауторство примера добре праксе објављеног у публикацији центара, завода, Министарства, научноистраживачких институција, стручних друштава и удружења  
ДатумВрста активности Место
2020.Пројекат „ПАСХА 2020.“ реализован у онлајн форми (током наставе на даљину), уврштен у базу радова на конкурсу ЗУОВ-а „Магија је у рукама наставника“ (на сајту Завода) https://jpd.rs/takmicenje-za-najbolju-online-nastavu-prijava-skole.php?id=84 (у е-прилогу презентација)ЗУОВ
2020.Пројекат „ДАН ПОБЕДЕ“ 2020. реализован у онлајн форми (током наставе на даљину), уврштен у базу радова конкурса ЗУОВ-а „Магија је у рукама наставника“ (на сајту Завода) https://jpd.rs/takmicenje-za-najbolju-online-nastavu-prijava-skole.php?id=246 (у е-прилогу презентација)ЗУОВ
23. 12. 2022.  „Пример успешне реализације ИОП-а 3 у основној школи (руски језик)“ – рад се налази у бази Завода за унапређивање образовања и васпитања, након конкурса Сазнали на семинару, применили у пракси“ (на сајту Завода) и у Просветном прегледу: https://zuov.gov.rs/saznali-na-seminaru-i-primenili-u-praksi/#646-655-wpfd-strani-jezik-baza-radova-po-oblastima (у е- прилогу скениран попуњен образац, који је послат на конкурс ЗУОВ-а; копија текста из „П. прегледа“ЗУОВ
Април 2023.У „Просветном прегледу“, број 1155 за период 20 – 27. април 2023. (година XL), у одељку „Педагошка пракса“ објављен осврт на конкурсни рад за „Сазнали на семинару – применили у пракси“ – „Пример успешне реализације ИОП-а 3“ (из угла наставника) (у прилогу – копија текста из часописа)/
/Годишњи Извештаји о раду наставника (делови личног Извештаја за нпр. 2018, 2020.) објављени су на сајту Славистичког друштва Србије, јер су  саставни део Извештаја Београдске подружнице проф. руског језика, која ради у оквиру СДС: http://slavistickodrustvo.org.rs/podruznice//
Напомена: у бази радова Завода за унапређивање образовања и васпитања на конкурсима „Креативна школа“ и „Ваннаставне активности“ такође се могу видети моји радови (из претходног периода, до 2019).
  Б – 12) Пласман ученика које је припремао наставник на општинским или окружним такмичењима (конкурси, такмичења, награде ученика)  
ДатумИме ученика, активност Место
11. 12. 2019.Свечана додела награда на конкурсу РЖД „Моје велико путовање…“: Лука Вићевић је заузео друго место, похваљено још 7 ученика и наставникБеоград, Руски дом
22. 02. 2020.Општинско такмичење у знању руског језика (МПРС): Магдалена Марковић заузела 3. место,  пласирала се на градско такмичењеБарајево
25. 05. 2020.Међународни конкурс „ЛИК России“ 2020. (организатор је Руска школа при амбасади РФ у Србији). Петар Туовић заузео треће место у номинацији за културуБеоград, Руска школа
25. 04. 2021.Магдалена Марковић заузела 1. прво место и пласирала се на републички ниво такмичењаБеоград, Градско такмичење
25. 05. 2021.Међународни конкурс „ЛИК России“ 2021. (организатор је Руска школа при амбасади РФ у Србији).  2. место Петар Туовић, 3. место Андреа Усковић, 2. место Софија Плуимерс и Ивана Трифуновић, 1. место Јана СимоновићБеоград, Руска школа
10. 06. 2021.Јана Симоновић заузела 1. место на конкурсу „Руски језик – изузетан језик“ (видео спот)Београд, Руски дом
12. 06. 2021.Додела награда на конкурсу „Свет без рата – деца говоре“: 2 прва места, 1 друго, 1 треће и три похвалнице за учешћеШид
17. 02. 2022. / 28. 03. 2022.Јана Симоновић ушла у финале међународне олимпијаде из руског језика „Русија у електронском свету 2022.“ (Международная олимпиада по русскому языку для иностранных граждан ФГБУ „Президентская библиотека Б. Н. Ельцина“ в 2021/2022 г. „Россия в электронном мире“)Санкт Петербург, онлајн
6. 03. 2022.  Општинско такмичење, Јана Симоновић – друго место и пласман на градско такмичењеБарајево
22. 03. 2022.„Поэзии чарующие строки“ – такмичење рецитатора: Јана Симоновић заузела друго место, Ивана Трифуновић – шесто местоБеоград, Руски дом
10. 04. 2022.Градско такмичење – Јана Симоновић заузела 1. – прво место и пласирала се на републички нивоБеоград
28. 05. 2022.Учешће у финалу Међународне НИС олимпијаде у знању руског језика. Јана Симоновић заузела 6. местоНови Сад
6. 06. 2022.Додела награда на конкурсу „Свет без рата – деца говоре“ – Јана Симоновић заузела прво (1.) место, Јована Васић треће (3.), 4 ученика похваљеноШид
7. 06. 2022.Јана Симоновић заузела прво место на конкурсу „У свету бајки“ («В мире сказок») за интерпретацију одломка из «Сказка о царе Салтане…» ПушкинаБеоград, Руски дом
17. 06. 2022.Јана Симоновић заузела прво (1.) место на Међународном Пушкинском конкурсу (онлајн конкурс Пушкинског института у Москви) за презентацију о споменику Пушкину у Београду; једини је награђени учесник из СрбијеМосква, онлајн
5. 02. 2023.Општинско такмичење у знању руског језика – Милица Васиљевић заузела 3. место и пласирала се на градско такмичењеБарајево
18. 03. 2023.Градско такмичење Милица Васиљевић заузела 1. место и пласирала се на републички нивоБеоград
3. 05. 2023.Међународни конкурс „ЛИК России“ 2023. (организатор је Руска школа при амбасади РФ у Србији).  Освојена два (1.) прва, два трећа места (пет ученика награђено, око 20 учесника похваљено)Београд, Руска школа
30. 5. 2023.Резултати конкурса „Свет без рата – деца говоре“: Срђан Тута заузео 3. место, седам ученика похваљеноШид
20. 06. 2023.Јована Васић (7.р.) освојила 1. место и специјалну награду на конкурсу „Деца јунаци“ (у номинацији „калиграфија“), награда летовање на Крфу 2023.Београд, Храм Светог Саве
5. 12. 2023.Маша Трошић (1.р.) заузела 1. место на конкурсу „Русија је близу“ (прво учешће и прва награда ученика „Дванаесте београдске гимназије“)  Београд, Храм Светог Саве
У штампаном и е-прилогу „Награде“ дате су фотографије и примери диплома. Посебно, у е-прилогу посвећеном ИОП-у 3 дате су фотографије диплома Јане Симоновић.
  Б – 14) Руковођење стручним активом, односно друштвом на нивоу општине или града  
ДатумВрста активности Место
4.09.2018. – 31.08.2023.Руководилац Општинског актива професора руског језика за БарајевоБарајево
 
  В – 1) Учествовање на међународном скупу или саветовању   Г – 6) Вођење радионице на међународном скупу или семинару, односно излагање  
ДатумИзлагање Место
5. 06. 2021.Излагач на међународном округлом столу „Цифровизация и преподавание РКИ: проблемы и перспективы“. Выступила докладчиком на русском языке по теме №2 – „Инновационные подходы и практические решения в методике обучения русскому языку“. Иступила са излагањем (на руском језику) на тему „Иновативни приступи и практична решења у методици предавања руског језика“. Представила онлајн платформе које сам лично примењивала у настави током пандемије. https://miracomilfo.com/nastavnici/onlajn-sredstva-u-nastavi/  Презентацију о овом догађају видети на личном професионалном сајту на адреси: https://miracomilfo.com/nastavnici/medjunarodni-okrugli-sto-2021/ Као и на руском језику, на блогу наставника: https://ped–kopilka.ru/blogs/mira–simeunovich/iz–lichnogo–opyta–mezhdunarodnyi–kruglyi–stol–po–aktualnym–voprosam–prepodavanijarki.html   (у е-прилогу презентације, позив за учешће, агенда, извештај са сајта Руског дома)Београд, Руски дом и онлајн
11. 04. 2023.  Учешће у међународном округлом столу у Руском центру на Филолошком факултету у Београду са представницима „Фонда наследия русского зарубежья“: Круглый стол с учителями русского языка в Сербии „Пути поддержки интереса к сербско-русской истории у школьников“. Тема округлог стола: „Путеви подршке интересовању ученика за српско-руску историју“.   (у прилогу позивно писмо за учешће)Београд, Руски центар, Филолошки факултет
11-13. 10. 2023.Учешће у Међународној недељи руског језика „Исток – Запад“ у Истанбулу на позив из Руског дома. Учествовали су представници око 20 земаља, а ја сам била једини представник из Србије. По избору организатора „Универзитет РУДН“ из Москве моје излагање било је „Експериментални онлајн час са применом интерактивне табле miro“, и реализовано је у оквиру округлог стола „Савремене методе и дигиталне технологије у настави руског језика“. На српском језику Извештај на личном сајту: https://miracomilfo.com/portfolio/izvestaj-o-medjunarodnoj-konferenciji-istanbul-2023/ На руском језику, рад на блогу: https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/yeksperimentalnyi-onlain-urok-s-ispolzovaniem-interaktivnoi-doski-miro-rki-v-8-klase.html   (у е- прилогу Извештај, фотографије, текст излагања, презентација, позив за учешће, Програм конференције)Истанбул, Турска
  В – 2) Креирање програма стручног усавршавања у школи   В – 6) Подстицање и укључивање запослених у школи на различите облике стручног усавршавања  
ДатумВрста активности Место
2.03.2021.  На личном „јутјуб“ каналу направила сам плеј листу са 11 снимака-упутстава за колеге (туторијал за примену платформе Learning.apps за припрему интерактивних вежбања за ученике). Туторијал се састоји од два уводна снимка и 9 снимака – упутстава за конкретне врсте задатака (подстицање на усавршавање колега – намењено колегама које се не сналазе у онлајн настави): https://www.youtube.com/watch?v=3YS4NILmnDs&list=PL9cisItPqyLI-PvWgtmExL6LUmZyNAplp  Лични јутјуб канал
13.01.2022.  Предавање / презентација „ТРИЗ-педагогија у пракси“ (у ОШ «Кнез Сима Марковић», присутно 25 колега). Готове радионице су на располагању свим колегама за примену, али и подстицај да обогате наставу својих предмета, припремајући сличне радионице: https://miracomilfo.com/nastavnici/triz-pedagogija-u-praksi-2021/  Барајево
7.07.2023.Презентација личног професионалног сајта на седници Наставничког већа ОШ: www.miracomilfo.com (Посебан акценат је стављен на радионице против насиља и вршњачко учење које је било планирано за наредну школску годину.) Приказ сајта са детаљима личне праксе подстицај је колегама на предузимање сличних активности. Већ припремљене радионице (игре, активности) за превенцију насиља на располагању су колегама за личну примену.  Барајево
Прилози – наведени раније.
  В – 7) Пласман ученика које је наставник припремао на републичким, односно савезним такмичењима   Г – 1) Припремање ученика за међународна такмичења   ИОП 3  
ДатумВрста активности Место
2019 / 2020 / 2021 / 2022.  1. место 2021. – Руски дом „Руски језик – изузетан језик“ 2021. – Литерарни конкурс – Шид 2021. – ЛИК Русије  (међународни конкурс) 2022. – Литерарни конкурс – Шид 2022. – Градско такмичење МПРС 2022. – Руски дом „У свету бајки“ (конкурс – сценски наступ – глума) 2022. – Пушкинский конкурс „Что в имени тебе моём?..“ (међународни)   2. место 2019. – ЛИК Русије (међународни конкурс) 2022. – Руски дом (такмичење рецитатора) 2022. – Општинско такмичење МПРС   УКУПНО НАГРАДА: 7 ПРВИХ МЕСТА (два међународна) 3 ДРУГА МЕСТА (једно међународно)  ОШ, Руски дом, онлајн међународна такмичења, Руска школа, Шид, Нови Сад…
Јана Симоновић – ученица са којом је реализован програм ИОП3. Приказ активности наставника и ученика може се видети у бази ЗУОВ-а за конкурс „Сазнали на семинару, применили у пракси“, https://zuov.gov.rs/saznali-na-seminaru-i-primenili-u-praksi/#646-655-wpfd-strani-jezik-baza-radova-po-oblastima као и у бројним публикацијама наставника. Осврт на рад са ученицом може се погледати на сајту наставника (из текста у „Просветном прегледу“ – „Пример успешне реализације ИОП-а 3): https://miracomilfo.com/portfolio/prosvetni-pregled-2023/ У набројаним наградама ученице нису наведени пласмани у финале, дипломе за учешће, наступе, школске награде за руски језик. Све то, са детаљним приказом, може се погледати у специјалном броју е-часописа секције руског језика „Умница“, „КЛАСС“ 4 https://www.calameo.com/books/0066866231f7a728a9271 , посвећеном Јани Симоновић као најуспешнијем (икада) члану секције, као и у е-приказу њених награда: https://www.calameo.com/books/006686623643916ecf9f6   Пример конкурсног рада са ученицом за међународни конкурс (рад је заузео прво место) https://www.calameo.com/read/00668662314418842efb2 У прилогу су дате дипломе ученице, која је у више текстова приказана на блоговима и сајту наставника, као и на сајту ОШ „Кнез Сима Марковић“ (између осталог, ученица је била ђак генерације 2022. године). Радови на руском језику, посвећени овој ученици: https://miracomilfo.com/nastavnici/o-talante-teoria-i-praktika-cast-1/ https://miracomilfo.com/nastavnici/o-talante-primer-iz-praktiki-cast-2/
Осим ове ученице, други ученици су такође освајали награде на такмичењима и конкурсима. Истичем да је у годинама 2021, 2022, 2023. по једна ученица заузимала 1. место на Градском такмичењу у знању руског језика. Остало погледати у одељку Б -12 (Пласман ученика…)
У прилогу: конкурсни рад „Пример успешне реализације ИОП-а 3 у основној школи“. У овом документу може се испратити обим, садржај, интензитет рада са талентованом ученицом.
  В – 10) Излагање или вођење радионице на стручном скупу, односно саветовању на републичком нивоу  
ДатумВрста активности Место
18.05.2021.Вебинар на којем сам презентовала нове уџбенике (и радне свеске) за руски језик у основној школи. На сајту Славистичког друштва објављена је најава (позив) на вебинар, као и учешће / присуство колега из разних делова Србије: http://slavistickodrustvo.org.rs/sastanak-beogradske-podruznice-nastavnika-ruskog-jezika/  Руски дом, Београд, онлајн
Више прилога, фотографија о презентација погледати преко линкова, у штампаном и е-прилогу дати су подаци о уџбеницима (одобрења за примену у ОШ), презентације, осврт са сајта Руског дома и сл.  
  В – 11) Коауторство приручника или радне свеске одобрене за употребу   Г – 8) Ауторство, односно коауторство уџбеника или збирке задатака која је одобрена за употребу  
ДатумВрста активности Место
/Нови уџбеници и радне свеске презентовани су на  професионалном сајту наставника на српском језику: https://miracomilfo.com/nastavnici/nas-klass-prikaz-udzbenika/  Онлајн
/Опис и презентација  уџбеничког комплета дати су на руском језику у раду „Новые учебники РКИ для учеников ОШ в Сербии“ https://ped-kopilka.ru/blogs/mira-simeunovich/-nash-klas-novye-uchebniki-rki-dlja-uchenikov-osh-v-serbi-kak-rezultat-soavtorskoi-raboty.html  Онлајн
/Презентација на руском језику: https://miracomilfo.com/publikacije/nas-klass-na-russkom/ Са сајта Руског дома (осврт на вебинар): https://miracomilfo.com/nastavnici/vebinar-prezentacija-udzbenika-2021/   Онлајн
2017. позвана сам у тим који ће неколико година касније завршити овај значајни и одговорни посао. Тимским радом креирани су уџбеници за 5, 6, 7. и 8. разред. Уз сваки уџбеник ученицима је дата и радна свеска, са обиљем занимљивих вежбања. Поред тога, ауторски тим припремио је и материјал за електронску верзију уџбеника. Мој самостални посао били су годишњи, оперативни (…) планови, као и дневне припреме за наставу (предлог за наставнике) који се налазе на сајту Завода за уџбенике (нпр.  https://www.knjizara.zavod.co.rs/pripreme-za-peti-razred-os ). Самостално сам израдила и предлог за тестове за утврђивање градива након сваке лекције у свим разредима. Слични тестови могу се наћи на сајту наставника на адреси https://miracomilfo.com/nastavnici/testovi/   У прилогу: Одштампана презентација која је приказана на вебинару у Руском дому. Званични подаци о одобреним уџбеницима.  

Уџбеници „Наш класс“ за руски језик (званични подаци)

ИздавачНазив, разредАуториПодаци о одобрењу
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”Наш класс 1, руски језик за пети разред основне школе,прва година учења,  уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира  Симеуновић650-02-0017/2017-07 од 19.1.2018.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”Наш класс 2, руски језик за шести разред основне школе, друга годинаучења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира Симеуновић650-02-00449/2019-07 од 28.3.2019.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”Наш класс 3, руски језик за седми разред основне школе,трећа година учења,  уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира  Симеуновић650-02-00480/2019-07 од 10.1.2020.
ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”Наш класс 4, руски језик за осми разред основне школе,четврта година учења,  уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)Лука Меденица, Бранислав Николић, Мира Симеуновић  650-02-00303/2020-07 од 17.11.2020.

Подели

Написала Још

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Мира Симеуновић
© 2024 Мира Симеуновић